IS IT ENOUGH? – MASY – DAVY • Michaela Badžgoňová

IS IT ENOUGH? - MASY - DAVY

IS IT ENOUGH?

Je to dostačujúce? Stačí to? To je otázka ktorú si kladú ľudia na splnenie nejakého zadania či povinnosti, morálnej či inej. Môže ísť o ohodnotenie v škole, alebo aj mienku spoločnosti. Pričom zabúdame na to akú hodnotu by to malo reálne mať. Vizuálne sa jedná o súčasnú počítačovú grafiku, vytlačená je spôsobom tradičného linorytu.

 

MASY

Veľké masy kráv, natlačené v kocke, podotýkajú na to ako sú natláčané do ohrád a bitúnkov. To je údajne v poriadku pretože sa vraj jedná o mäsový produkt. Experimentálne, nešetrné zásahy do fotografie a toxicky pôsobiaca farba takisto znázorňujú bežný ľudský prístup k týmto živočíchom.

 

DAVY

Každodenne stretávame na uliciach davy ľudí, sú ako mihotajúca sa clona v pozadí nášho života. Vnímame iba ich zovňajšok, to jediné je nám z nich premietnuté – tieň v týchto obrazoch. Každý z nich však má aj svoje individuálne vnútorné prežívanie a príbehy – popísané postavy, ktoré sa nepremietajú do priestoru za sklom.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

IS IT ENOUGH? – MASY – DAVY • Michaela Badžgoňová

IS IT ENOUGH? - MASY - DAVY

IS IT ENOUGH?

Je to dostačujúce? Stačí to? To je otázka ktorú si kladú ľudia na splnenie nejakého zadania či povinnosti, morálnej či inej. Môže ísť o ohodnotenie v škole, alebo aj mienku spoločnosti. Pričom zabúdame na to akú hodnotu by to malo reálne mať. Vizuálne sa jedná o súčasnú počítačovú grafiku, vytlačená je spôsobom tradičného linorytu.

 

MASY

Veľké masy kráv, natlačené v kocke, podotýkajú na to ako sú natláčané do ohrád a bitúnkov. To je údajne v poriadku pretože sa vraj jedná o mäsový produkt. Experimentálne, nešetrné zásahy do fotografie a toxicky pôsobiaca farba takisto znázorňujú bežný ľudský prístup k týmto živočíchom.

 

DAVY

Každodenne stretávame na uliciach davy ľudí, sú ako mihotajúca sa clona v pozadí nášho života. Vnímame iba ich zovňajšok, to jediné je nám z nich premietnuté – tieň v týchto obrazoch. Každý z nich však má aj svoje individuálne vnútorné prežívanie a príbehy – popísané postavy, ktoré sa nepremietajú do priestoru za sklom.

Zdieľať

IS IT ENOUGH? – MASY – DAVY • Michaela Badžgoňová

IS IT ENOUGH? - MASY - DAVY

IS IT ENOUGH?

Je to dostačujúce? Stačí to? To je otázka ktorú si kladú ľudia na splnenie nejakého zadania či povinnosti, morálnej či inej. Môže ísť o ohodnotenie v škole, alebo aj mienku spoločnosti. Pričom zabúdame na to akú hodnotu by to malo reálne mať. Vizuálne sa jedná o súčasnú počítačovú grafiku, vytlačená je spôsobom tradičného linorytu.

 

MASY

Veľké masy kráv, natlačené v kocke, podotýkajú na to ako sú natláčané do ohrád a bitúnkov. To je údajne v poriadku pretože sa vraj jedná o mäsový produkt. Experimentálne, nešetrné zásahy do fotografie a toxicky pôsobiaca farba takisto znázorňujú bežný ľudský prístup k týmto živočíchom.

 

DAVY

Každodenne stretávame na uliciach davy ľudí, sú ako mihotajúca sa clona v pozadí nášho života. Vnímame iba ich zovňajšok, to jediné je nám z nich premietnuté – tieň v týchto obrazoch. Každý z nich však má aj svoje individuálne vnútorné prežívanie a príbehy – popísané postavy, ktoré sa nepremietajú do priestoru za sklom.

Zdieľať

Michaela Badžgoňová

michaelabadzgon@gmail.com

Michaela Badžgoňová

michaelabadzgon@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.