IS IT ENOUGH? - MASY - DAVY

IS IT ENOUGH?

Je to dostačujúce? Stačí to? To je otázka ktorú si kladú ľudia na splnenie nejakého zadania či povinnosti, morálnej či inej. Môže ísť o ohodnotenie v škole, alebo aj mienku spoločnosti. Pričom zabúdame na to akú hodnotu by to malo reálne mať. Vizuálne sa jedná o súčasnú počítačovú grafiku, vytlačená je spôsobom tradičného linorytu.

 

MASY

Veľké masy kráv, natlačené v kocke, podotýkajú na to ako sú natláčané do ohrád a bitúnkov. To je údajne v poriadku pretože sa vraj jedná o mäsový produkt. Experimentálne, nešetrné zásahy do fotografie a toxicky pôsobiaca farba takisto znázorňujú bežný ľudský prístup k týmto živočíchom.

 

DAVY

Každodenne stretávame na uliciach davy ľudí, sú ako mihotajúca sa clona v pozadí nášho života. Vnímame iba ich zovňajšok, to jediné je nám z nich premietnuté – tieň v týchto obrazoch. Každý z nich však má aj svoje individuálne vnútorné prežívanie a príbehy – popísané postavy, ktoré sa nepremietajú do priestoru za sklom.

Michaela Badžgoňová

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz grafiky

Grafika a iné médiá

michaelabadzgon@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Michaela Badžgoňová

Michaela Badžgoňová Tričko-18da1990

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?