SERIGHRAPHY

Zámerom práce bolo seba-zdokonalenie v grafickej technike serigrafie, s cieľom zvládnuť všetky náležitosti spojené s touto technikou na rôznych materiáloch. Veľkou výzvou bol nedostatok prostriedkov, ktorý vyplynul z obdobia pandémie, čo zahŕňalo prácu v domácom prostredí.

Michaela Badžgoňová

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz grafiky

Grafika a iné médiá

michaelabadzgon@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Michaela Badžgoňová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?