Nový svet

Hlavná postava sa pri plávaní a vynorení z vody ocitá v transcendentnom svete.
Stáva sa svedkom rôznych nadskutočných situácií a scén , ktorých je aj súčasťou. Zo začiatku
je zmätená a myslí si, že je to celé iba sen. Avšak v momente ,keď sa snaží pomocou telefónu
zavolať pomoc zistí, že tak ľahké to nebude. Aj keď sa snaží nájsť cestu domov, mierumilovne
splýva z okolitým svetom.

Daniela Vagašová

1. roč.

Mgr.

Ilustrácia a grafika

Grafika a iné médiá

vagasova.daniela@gmail.com

0948355767

Ďalšie príspevky študentky*ta

Daniela Vagašová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?