Pominuteľnosť • Elena Špirengová

Pominuteľnosť

Ku konceptu tejto semestrálnej práce som sa dopracovala počas momentov strávených s mojou babkou v priestore jej izby. Veľké množstvo darov, fotiek a predmetov v jej izbe ma donútilo uvažovať nad tým, či jej tieto materiálne veci vynahradia skutočnú ľudskú prítomnosť a či pociťuje moja babka, (ale aj celkovo starí ľudia) osamelosť spojenú so strácaním ľudí v kontexte medziľudských vzťahov alebo aj smrti. Tieto moje myšlienky sa u mňa neskôr posunuli do uvažovania nad ľudskou pominuteľnosťou, smrteľnosťou, odchádzaním ľudí, spomienok a v konečnom dôsledku aj nad strácaním samého seba.
Na spracovanie tohto konceptu som si zvolila fotografickú techniku. Prepojenosť tejto techniky s myšlienkou pominuteľnosti som našla v tom, že exponovaný návrh je na fotopapieri zobrazený len istý čas a neskôr vplyvom svetla postupne mizne.
Ako námet som si zvolila fotky mojej babky a jej príbuzných z rôzneho obdobia jej života, ktoré som v procese dokumentovala a tým aj sledovala už spomínané miznutie. Fotky som doplnila autentickými zápiskami z babkinho denníka (“zábudníčka”), ktorý si už dlhší čas vedie.
Neskôr som vytvorila sadrový odliatok našich rúk, teda objekt zachytávajúci moment spojenia medzi nami. Sadra ako hmotný a trváci predmet, zaznamenávajúci podobu našich rúk v kontraste s procesuálnym charakterom fototechniky, ktorej postupné miznutie je symbolom pominuteľnosti a plynutia ľudského života.

Share on facebook
Zdieľať

Pominuteľnosť • Elena Špirengová

Pominuteľnosť

Ku konceptu tejto semestrálnej práce som sa dopracovala počas momentov strávených s mojou babkou v priestore jej izby. Veľké množstvo darov, fotiek a predmetov v jej izbe ma donútilo uvažovať nad tým, či jej tieto materiálne veci vynahradia skutočnú ľudskú prítomnosť a či pociťuje moja babka, (ale aj celkovo starí ľudia) osamelosť spojenú so strácaním ľudí v kontexte medziľudských vzťahov alebo aj smrti. Tieto moje myšlienky sa u mňa neskôr posunuli do uvažovania nad ľudskou pominuteľnosťou, smrteľnosťou, odchádzaním ľudí, spomienok a v konečnom dôsledku aj nad strácaním samého seba.
Na spracovanie tohto konceptu som si zvolila fotografickú techniku. Prepojenosť tejto techniky s myšlienkou pominuteľnosti som našla v tom, že exponovaný návrh je na fotopapieri zobrazený len istý čas a neskôr vplyvom svetla postupne mizne.
Ako námet som si zvolila fotky mojej babky a jej príbuzných z rôzneho obdobia jej života, ktoré som v procese dokumentovala a tým aj sledovala už spomínané miznutie. Fotky som doplnila autentickými zápiskami z babkinho denníka (“zábudníčka”), ktorý si už dlhší čas vedie.
Neskôr som vytvorila sadrový odliatok našich rúk, teda objekt zachytávajúci moment spojenia medzi nami. Sadra ako hmotný a trváci predmet, zaznamenávajúci podobu našich rúk v kontraste s procesuálnym charakterom fototechniky, ktorej postupné miznutie je symbolom pominuteľnosti a plynutia ľudského života.

Share on facebook
Zdieľať

Pominuteľnosť • Elena Špirengová

Pominuteľnosť

Ku konceptu tejto semestrálnej práce som sa dopracovala počas momentov strávených s mojou babkou v priestore jej izby. Veľké množstvo darov, fotiek a predmetov v jej izbe ma donútilo uvažovať nad tým, či jej tieto materiálne veci vynahradia skutočnú ľudskú prítomnosť a či pociťuje moja babka, (ale aj celkovo starí ľudia) osamelosť spojenú so strácaním ľudí v kontexte medziľudských vzťahov alebo aj smrti. Tieto moje myšlienky sa u mňa neskôr posunuli do uvažovania nad ľudskou pominuteľnosťou, smrteľnosťou, odchádzaním ľudí, spomienok a v konečnom dôsledku aj nad strácaním samého seba.
Na spracovanie tohto konceptu som si zvolila fotografickú techniku. Prepojenosť tejto techniky s myšlienkou pominuteľnosti som našla v tom, že exponovaný návrh je na fotopapieri zobrazený len istý čas a neskôr vplyvom svetla postupne mizne.
Ako námet som si zvolila fotky mojej babky a jej príbuzných z rôzneho obdobia jej života, ktoré som v procese dokumentovala a tým aj sledovala už spomínané miznutie. Fotky som doplnila autentickými zápiskami z babkinho denníka (“zábudníčka”), ktorý si už dlhší čas vedie.
Neskôr som vytvorila sadrový odliatok našich rúk, teda objekt zachytávajúci moment spojenia medzi nami. Sadra ako hmotný a trváci predmet, zaznamenávajúci podobu našich rúk v kontraste s procesuálnym charakterom fototechniky, ktorej postupné miznutie je symbolom pominuteľnosti a plynutia ľudského života.

Share on facebook
Zdieľať
Elena-Špirengová-58d89da7

Elena Špirengová

e.spirengova@gmail.com

Elena-Špirengová-58d89da7

Elena Špirengová

e.spirengova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Potrebujete web stránku?

Ponúkam Vám moje dlhoročné skúsenosti v oblasti tvorby web stránok a eshopov v redakčnom systéme WordPress. S rovnakým nadšením, akým tvorím web Digitálny Prieskum, budem realizovať aj Váš webový projekt. Pre bližšie informácie ma neváhajte nezáväzne kontaktovať.

Viktor Kováč

viko.kovac@gmail.com