Codependency

Spoluzávislosť (Codependency) alebo vzájomná  závislosť  je emočný, psychický behaviorálny stav. Predmetom spoluzávislosti môže byť partner, priateľ, rodič, vodca sekty.

Príznaky spoluzávislosti

  1. Spoluzávislá osoba je presvedčená, že je zodpovedná za uspokojenie potrieb závislého. Nevníma, alebo potláča vlastné potreby.
  2. Sebavedomie spoluzávislej osoby je znížené, spojené so stálou snahou kontrolovať city, pocity iných aj svoje.
  3. Spoluzávislé osoby majú strach v situáciách veľkej intimity, alebo v situáciach odlúčenia. Nedokážu určiť hranice blízkosti s druhou osobou.
  4. Spoluzávislí udržujú dlhodobý blízky vzťah so závislým a prijímajú jeho projekcie, akceptujú ich. Prijímajú jeho racionalizácie, čím mu pomáhajú popierať objektívnu realitu

V mojej tohtoročnej práci sa venujem tomuto stavu/ syndrómu.  Ide o sériu akrylových malieb, v ktorých sa snažím zachytiť okamihy v rôznych časových obdobiach za posledné dva roky a snažím sa prepojiť moje zážitky, spomienky, okamihy za toto obdobie, ktoré sú úzko späté práve s príznakmi spoluzávislosti. Keďže sa jedná o veľmi osobné výpovede, pomocou maľovania a vôbec celého procesu vytvorenia série, som vnímala aj ako istú formu terapie a očisty.  Maľby sú zapastpartované do rôznych veľkostných formátov podľa toho, z akého obdobia spomienka pochádza. (Najmenšie sú najstaršie a najväčšie sú najnovšie.) Chcela som v nich vyjadriť strach, melanchóliu, vzdialenosť, samotu, stratu, pominuteľnosť, stálosť.  

Barbora Smutná

4. roč.

Bc.

Ateliér voľnej a farebnej grafiky

Grafika a iné médiá

barborka.smutna@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Barbora Smutná

unnamed (1)-1c8b99b1

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?