Z výletu • Tereza Kontúrová

Z výletu

Počas semestra som zaznamenávala svoje zdanlivo banálne trasy, ktoré absolvujem dennodenne. Každá z nich zanechala líniu, s ktorou som vrstvením a kopírovaním na seba vytvárala abstraktné kompozície. Takýmto spôsobom som sa snažila vyjadriť svoj vzťah k nim a k ich pominuteľnosti.  Z trás vzniknutými patternami som neskôr vstúpila do prostredia, ktoré s nimi priamo súvisí. To som urobila za pomoci tieňov. Tie vznikali vďaka  plexisklu veľkosti 2×1,5 metra, na ktorom bol nanesený určitý pattern. Takéto plexiská vznikli dva a s každým z nich som absolvovala trasu, ktorá na nich bola znázornená. Na fotkách dochádza k stretu miest so záznamom mojej opakujúcej sa chôdze na nich. …Z dokumentácie sa stáva suvenír.

A čo si si z výletu priniesol ty?

O fotodokumentáciu cesty sa postaral Tomáš Biely.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Z výletu • Tereza Kontúrová

Z výletu

Počas semestra som zaznamenávala svoje zdanlivo banálne trasy, ktoré absolvujem dennodenne. Každá z nich zanechala líniu, s ktorou som vrstvením a kopírovaním na seba vytvárala abstraktné kompozície. Takýmto spôsobom som sa snažila vyjadriť svoj vzťah k nim a k ich pominuteľnosti.  Z trás vzniknutými patternami som neskôr vstúpila do prostredia, ktoré s nimi priamo súvisí. To som urobila za pomoci tieňov. Tie vznikali vďaka  plexisklu veľkosti 2×1,5 metra, na ktorom bol nanesený určitý pattern. Takéto plexiská vznikli dva a s každým z nich som absolvovala trasu, ktorá na nich bola znázornená. Na fotkách dochádza k stretu miest so záznamom mojej opakujúcej sa chôdze na nich. …Z dokumentácie sa stáva suvenír.

A čo si si z výletu priniesol ty?

O fotodokumentáciu cesty sa postaral Tomáš Biely.

Zdieľať

Z výletu • Tereza Kontúrová

Z výletu

Počas semestra som zaznamenávala svoje zdanlivo banálne trasy, ktoré absolvujem dennodenne. Každá z nich zanechala líniu, s ktorou som vrstvením a kopírovaním na seba vytvárala abstraktné kompozície. Takýmto spôsobom som sa snažila vyjadriť svoj vzťah k nim a k ich pominuteľnosti.  Z trás vzniknutými patternami som neskôr vstúpila do prostredia, ktoré s nimi priamo súvisí. To som urobila za pomoci tieňov. Tie vznikali vďaka  plexisklu veľkosti 2×1,5 metra, na ktorom bol nanesený určitý pattern. Takéto plexiská vznikli dva a s každým z nich som absolvovala trasu, ktorá na nich bola znázornená. Na fotkách dochádza k stretu miest so záznamom mojej opakujúcej sa chôdze na nich. …Z dokumentácie sa stáva suvenír.

A čo si si z výletu priniesol ty?

O fotodokumentáciu cesty sa postaral Tomáš Biely.

Zdieľať

Tereza Kontúrová

terkakonturova@gmail.com

Tereza Kontúrová

terkakonturova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.