PLUG - mobile power supply service

“PLUG” je koncept autonómneho vozidla, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť službu mobilnej záložnej energie. Vozidlo, ako súčasť služby, je určené najmä pre oblasti bez infraštruktúry, pre školy v rozvojových krajinách, pre odľahlé sídla alebo ako mobilný zdroj energie v prípade prírodných katastrof.

Neslúži  len ako “autonómny taxík”,alebo zásobovacie vozidlo do ťažko prístupných oblastí, ale zároveň zabezpečí aj zdroj energie, pre miesta, kde je ho potreba, pomocou externého modulu. Pracuje na princípe výmenných blokov dobíjateľných batérii, ktoré sú dobíjané počas presunu vozidla alebo zvlášť.

Samuel Rodzenák

4. roč.

Bc.

Transport dizajn

Dizajn

rodzesam@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Samuel Rodzenák

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Dizajn

Plagat-76df1e53

Hľadáte niekoho alebo niečo?