Malý moment a veľká každodennosť • Diana Paulová

Malý moment a veľká každodennosť

Stráca jedenie svoj spoločenský význam, keď nejeme spoločne? Situácia nás odkázala k digitálnym formátom, presahujúcim do pôvodných „rozbitých“ štruktúr, aby sa stali ich oporou. V práci som tento moment vyjadrila použitím technológie – softvéru na prípravu 3D tlače, kde program sám generuje podpory skenovaných črepov porcelánového riadu. Predmety tak nadobúdajú nový rozmer aj bez zásahu dizajnéra. Stolovanie sa pri zmene mierky mení na prechádzku post-apokalyptickým mestom, pomedzi architektúru, ktorá nás prevyšuje. Kompozícia sa tak stáva metaforou malých momentov, ale aj veľkej každodennosti.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Malý moment a veľká každodennosť • Diana Paulová

Malý moment a veľká každodennosť

Stráca jedenie svoj spoločenský význam, keď nejeme spoločne? Situácia nás odkázala k digitálnym formátom, presahujúcim do pôvodných „rozbitých“ štruktúr, aby sa stali ich oporou. V práci som tento moment vyjadrila použitím technológie – softvéru na prípravu 3D tlače, kde program sám generuje podpory skenovaných črepov porcelánového riadu. Predmety tak nadobúdajú nový rozmer aj bez zásahu dizajnéra. Stolovanie sa pri zmene mierky mení na prechádzku post-apokalyptickým mestom, pomedzi architektúru, ktorá nás prevyšuje. Kompozícia sa tak stáva metaforou malých momentov, ale aj veľkej každodennosti.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021.

Zdieľať

Malý moment a veľká každodennosť • Diana Paulová

Malý moment a veľká každodennosť

Stráca jedenie svoj spoločenský význam, keď nejeme spoločne? Situácia nás odkázala k digitálnym formátom, presahujúcim do pôvodných „rozbitých“ štruktúr, aby sa stali ich oporou. V práci som tento moment vyjadrila použitím technológie – softvéru na prípravu 3D tlače, kde program sám generuje podpory skenovaných črepov porcelánového riadu. Predmety tak nadobúdajú nový rozmer aj bez zásahu dizajnéra. Stolovanie sa pri zmene mierky mení na prechádzku post-apokalyptickým mestom, pomedzi architektúru, ktorá nás prevyšuje. Kompozícia sa tak stáva metaforou malých momentov, ale aj veľkej každodennosti.

Projekt je prezentovaný v štádiu rozpracovanosti a bude pokračovať v letnom semestri 2020/2021.

Zdieľať
9401E73F-FAF5-4759-9EED-A02A3395A374 (2)-bc8bd3f8

Diana Paulová

dianapaulov@gmail.com

9401E73F-FAF5-4759-9EED-A02A3395A374 (2)-bc8bd3f8

Diana Paulová

dianapaulov@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Ateliér experimentálneho dizajnu

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.