Bond

Projekt je zameraný na elimináciu ruchov a následné zníženie stresu ako majiteľa, tak aj psa samotného. Nutnosťou pre bezpečné vykonávanie práce psa je zaručenie jeho koncentrácie na okolie, ako aj správna reakcia na prekážky a zmenu situácie.

To je možné dosiahnuť práve spevnením štruktúry v bode, kde sa spája vodič s postrojom. Zaistíme tak menší rádius pri uhýbaní sa prekážkam, ktorý človek prekonáva vo vzťahu ku psovi. Skracuje sa tak potrebná reakčná doba a chôdza sa stáva istejšou. Vďaka systému polohovania vodič stojí vzpriamene, čo zabraňuje jeho padnutiu na chrbát psa. Práve to niektoré náchylnejšie či menšie psy môže vyviesť s miery. 

Postroj s takýmto polohovacím mechanizmom je taktiež možné ponúknuť širšej škále užívateľov, čo je výhodou najmä pri spomínanom tréningu, keďže už nie je nevyhnutné striedanie rôznych vodičov kvôli výškovým rozdielom jednotlivcov. 

Aneta Mintálová

2. roč.

Bc.

Industrial dizajn

Dizajn

anetamintalova@gmail.com

0915903402

Ďalšie príspevky študentky*ta

Aneta Mintálová

Aneta-Mintalova-Zivy-Material-becde0f9

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?