Bond • Aneta Mintálová

Bond

Projekt je zameraný na elimináciu ruchov a následné zníženie stresu ako majiteľa, tak aj psa samotného. Nutnosťou pre bezpečné vykonávanie práce psa je zaručenie jeho koncentrácie na okolie, ako aj správna reakcia na prekážky a zmenu situácie.

To je možné dosiahnuť práve spevnením štruktúry v bode, kde sa spája vodič s postrojom. Zaistíme tak menší rádius pri uhýbaní sa prekážkam, ktorý človek prekonáva vo vzťahu ku psovi. Skracuje sa tak potrebná reakčná doba a chôdza sa stáva istejšou. Vďaka systému polohovania vodič stojí vzpriamene, čo zabraňuje jeho padnutiu na chrbát psa. Práve to niektoré náchylnejšie či menšie psy môže vyviesť s miery. 

Postroj s takýmto polohovacím mechanizmom je taktiež možné ponúknuť širšej škále užívateľov, čo je výhodou najmä pri spomínanom tréningu, keďže už nie je nevyhnutné striedanie rôznych vodičov kvôli výškovým rozdielom jednotlivcov. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Bond • Aneta Mintálová

Bond

Projekt je zameraný na elimináciu ruchov a následné zníženie stresu ako majiteľa, tak aj psa samotného. Nutnosťou pre bezpečné vykonávanie práce psa je zaručenie jeho koncentrácie na okolie, ako aj správna reakcia na prekážky a zmenu situácie.

To je možné dosiahnuť práve spevnením štruktúry v bode, kde sa spája vodič s postrojom. Zaistíme tak menší rádius pri uhýbaní sa prekážkam, ktorý človek prekonáva vo vzťahu ku psovi. Skracuje sa tak potrebná reakčná doba a chôdza sa stáva istejšou. Vďaka systému polohovania vodič stojí vzpriamene, čo zabraňuje jeho padnutiu na chrbát psa. Práve to niektoré náchylnejšie či menšie psy môže vyviesť s miery. 

Postroj s takýmto polohovacím mechanizmom je taktiež možné ponúknuť širšej škále užívateľov, čo je výhodou najmä pri spomínanom tréningu, keďže už nie je nevyhnutné striedanie rôznych vodičov kvôli výškovým rozdielom jednotlivcov. 

Zdieľať

Bond • Aneta Mintálová

Bond

Projekt je zameraný na elimináciu ruchov a následné zníženie stresu ako majiteľa, tak aj psa samotného. Nutnosťou pre bezpečné vykonávanie práce psa je zaručenie jeho koncentrácie na okolie, ako aj správna reakcia na prekážky a zmenu situácie.

To je možné dosiahnuť práve spevnením štruktúry v bode, kde sa spája vodič s postrojom. Zaistíme tak menší rádius pri uhýbaní sa prekážkam, ktorý človek prekonáva vo vzťahu ku psovi. Skracuje sa tak potrebná reakčná doba a chôdza sa stáva istejšou. Vďaka systému polohovania vodič stojí vzpriamene, čo zabraňuje jeho padnutiu na chrbát psa. Práve to niektoré náchylnejšie či menšie psy môže vyviesť s miery. 

Postroj s takýmto polohovacím mechanizmom je taktiež možné ponúknuť širšej škále užívateľov, čo je výhodou najmä pri spomínanom tréningu, keďže už nie je nevyhnutné striedanie rôznych vodičov kvôli výškovým rozdielom jednotlivcov. 

Zdieľať

Aneta Mintálová

anetamintalova@gmail.com

0915903402

Aneta Mintálová

anetamintalova@gmail.com

0915903402

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Industrial dizajn

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. , Mgr. art. Petra Rybánska

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Dizajn

Ateliér

Industrial dizajn

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. , Mgr. art. Petra Rybánska

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.