been here all along

I. 9ka električka- triptych (150x390cm,akryl na plátne)
II. You’ve been here all along (akryl na nenašepsovanom plátne,160x110cm)
III .60×70 cm, akryl na nenašepsovanom plátne
IV. 40x50cm, akryl na kartóne
V. 155x100cm, akryl na nenašepsovanom plátne
VI. električka I.,60x70cm, akvarel na papieri
VII. električka II., 40x30cm, akvarel na papieri
VIII. akvarel,uhlík,akryl, A4 (papier)

Ester Hvojníková

2. roč.

Bc.

Prípravný ateliér malby II.

Maliarstvo

e.hvojnikova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ester Hvojníková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Maliarstvo

Hľadáte niekoho alebo niečo?