Stálosť/Nestálosť • Ester Hvojníková

Stálosť/Nestálosť

Jedna z prvých tém nášho zimného semestra v prípravnom ateliéri malby bola téma Stálosť/Nestálosť. A kedže ja sa každým rokom stávam väčším a väčším introvertom tak pre mňa je momentálne stalosťou domov(akási komfotná,bezpečná zóna), lenže častokrát aj doma pociťujem určitu nestálosť. Síce sú určité momenty, v ktorých pociťujem pokoj a stálosť, momenty, ktoré ma akoby uzemňujú a to je napr. vešanie prádla, vôňa opratého a čistého prádla, pocit akoby sa začinalo niečo nové.  Pri nestálosti som operovala opät s témou zaveseného prádla, ale tu som používala práve aj také až toxické farby a pastózne nánosy, snažila som sa vytvoriť chaos. Prádlo je špinave, odviate na strome, ďalšie horí…toto pre mňa zasa symbolizuje taký návrat do reality, do akéhosi kolobehu a teda do nestálosti.

Stálosť I. (akryl,50x60cm)
Nestálosť II. (olej,50x60cm)
Stálosť II. (akryl,50x40cm)
Nestálosť III. (akryl,30x25cm)
Nestálosť IV. (akryl,30x37cm)

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Stálosť/Nestálosť • Ester Hvojníková

Stálosť/Nestálosť

Jedna z prvých tém nášho zimného semestra v prípravnom ateliéri malby bola téma Stálosť/Nestálosť. A kedže ja sa každým rokom stávam väčším a väčším introvertom tak pre mňa je momentálne stalosťou domov(akási komfotná,bezpečná zóna), lenže častokrát aj doma pociťujem určitu nestálosť. Síce sú určité momenty, v ktorých pociťujem pokoj a stálosť, momenty, ktoré ma akoby uzemňujú a to je napr. vešanie prádla, vôňa opratého a čistého prádla, pocit akoby sa začinalo niečo nové.  Pri nestálosti som operovala opät s témou zaveseného prádla, ale tu som používala práve aj také až toxické farby a pastózne nánosy, snažila som sa vytvoriť chaos. Prádlo je špinave, odviate na strome, ďalšie horí…toto pre mňa zasa symbolizuje taký návrat do reality, do akéhosi kolobehu a teda do nestálosti.

Stálosť I. (akryl,50x60cm)
Nestálosť II. (olej,50x60cm)
Stálosť II. (akryl,50x40cm)
Nestálosť III. (akryl,30x25cm)
Nestálosť IV. (akryl,30x37cm)

Zdieľať

Stálosť/Nestálosť • Ester Hvojníková

Stálosť/Nestálosť

Jedna z prvých tém nášho zimného semestra v prípravnom ateliéri malby bola téma Stálosť/Nestálosť. A kedže ja sa každým rokom stávam väčším a väčším introvertom tak pre mňa je momentálne stalosťou domov(akási komfotná,bezpečná zóna), lenže častokrát aj doma pociťujem určitu nestálosť. Síce sú určité momenty, v ktorých pociťujem pokoj a stálosť, momenty, ktoré ma akoby uzemňujú a to je napr. vešanie prádla, vôňa opratého a čistého prádla, pocit akoby sa začinalo niečo nové.  Pri nestálosti som operovala opät s témou zaveseného prádla, ale tu som používala práve aj také až toxické farby a pastózne nánosy, snažila som sa vytvoriť chaos. Prádlo je špinave, odviate na strome, ďalšie horí…toto pre mňa zasa symbolizuje taký návrat do reality, do akéhosi kolobehu a teda do nestálosti.

Stálosť I. (akryl,50x60cm)
Nestálosť II. (olej,50x60cm)
Stálosť II. (akryl,50x40cm)
Nestálosť III. (akryl,30x25cm)
Nestálosť IV. (akryl,30x37cm)

Zdieľať
kkk-6f1d1421

Ester Hvojníková

e.hvojnikova@gmail.com

kkk-6f1d1421

Ester Hvojníková

e.hvojnikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Erik Šille

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Erik Šille

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.