Stálosť/Nestálosť • Ester Hvojníková

Stálosť/Nestálosť

Jedna z prvých tém nášho zimného semestra v prípravnom ateliéri malby bola téma Stálosť/Nestálosť. A kedže ja sa každým rokom stávam väčším a väčším introvertom tak pre mňa je momentálne stalosťou domov(akási komfotná,bezpečná zóna), lenže častokrát aj doma pociťujem určitu nestálosť. Síce sú určité momenty, v ktorých pociťujem pokoj a stálosť, momenty, ktoré ma akoby uzemňujú a to je napr. vešanie prádla, vôňa opratého a čistého prádla, pocit akoby sa začinalo niečo nové.  Pri nestálosti som operovala opät s témou zaveseného prádla, ale tu som používala práve aj také až toxické farby a pastózne nánosy, snažila som sa vytvoriť chaos. Prádlo je špinave, odviate na strome, ďalšie horí…toto pre mňa zasa symbolizuje taký návrat do reality, do akéhosi kolobehu a teda do nestálosti.

Stálosť I. (akryl,50x60cm)
Nestálosť II. (olej,50x60cm)
Stálosť II. (akryl,50x40cm)
Nestálosť III. (akryl,30x25cm)
Nestálosť IV. (akryl,30x37cm)

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Stálosť/Nestálosť • Ester Hvojníková

Stálosť/Nestálosť

Jedna z prvých tém nášho zimného semestra v prípravnom ateliéri malby bola téma Stálosť/Nestálosť. A kedže ja sa každým rokom stávam väčším a väčším introvertom tak pre mňa je momentálne stalosťou domov(akási komfotná,bezpečná zóna), lenže častokrát aj doma pociťujem určitu nestálosť. Síce sú určité momenty, v ktorých pociťujem pokoj a stálosť, momenty, ktoré ma akoby uzemňujú a to je napr. vešanie prádla, vôňa opratého a čistého prádla, pocit akoby sa začinalo niečo nové.  Pri nestálosti som operovala opät s témou zaveseného prádla, ale tu som používala práve aj také až toxické farby a pastózne nánosy, snažila som sa vytvoriť chaos. Prádlo je špinave, odviate na strome, ďalšie horí…toto pre mňa zasa symbolizuje taký návrat do reality, do akéhosi kolobehu a teda do nestálosti.

Stálosť I. (akryl,50x60cm)
Nestálosť II. (olej,50x60cm)
Stálosť II. (akryl,50x40cm)
Nestálosť III. (akryl,30x25cm)
Nestálosť IV. (akryl,30x37cm)

Zdieľať

Stálosť/Nestálosť • Ester Hvojníková

Stálosť/Nestálosť

Jedna z prvých tém nášho zimného semestra v prípravnom ateliéri malby bola téma Stálosť/Nestálosť. A kedže ja sa každým rokom stávam väčším a väčším introvertom tak pre mňa je momentálne stalosťou domov(akási komfotná,bezpečná zóna), lenže častokrát aj doma pociťujem určitu nestálosť. Síce sú určité momenty, v ktorých pociťujem pokoj a stálosť, momenty, ktoré ma akoby uzemňujú a to je napr. vešanie prádla, vôňa opratého a čistého prádla, pocit akoby sa začinalo niečo nové.  Pri nestálosti som operovala opät s témou zaveseného prádla, ale tu som používala práve aj také až toxické farby a pastózne nánosy, snažila som sa vytvoriť chaos. Prádlo je špinave, odviate na strome, ďalšie horí…toto pre mňa zasa symbolizuje taký návrat do reality, do akéhosi kolobehu a teda do nestálosti.

Stálosť I. (akryl,50x60cm)
Nestálosť II. (olej,50x60cm)
Stálosť II. (akryl,50x40cm)
Nestálosť III. (akryl,30x25cm)
Nestálosť IV. (akryl,30x37cm)

Zdieľať
kkk-6f1d1421

Ester Hvojníková

e.hvojnikova@gmail.com

kkk-6f1d1421

Ester Hvojníková

e.hvojnikova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Erik Šille

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Maliarstvo

Ateliér

Prípravný ateliér maľby

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Erik Šille

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.