KOMPOZICIA

Pomocou vlastných symbolov som vykreslil a zadefinoval pocity a emócie, ktoré dostali konkrétny tvar. Každý jeden symbol, ťah, maliarsky úkon ktorý vidíme na týchto maľbách, vyjadruje zhluk konkrétnych pocitov, zvukov, pohybov, objektov. Každý zo symbolov má svoju osobitnú vibráciu a ojedinelý význam. Ako autor viem takto pracovať s priestorom ktorý je daný mojím zmyslom. Tým ako sa premaľovávam určitými disciplínami, tak sa mi otvárajú nové obzory a  možnosti ako uchopiť maliarsky, videný alebo myslený objekt. Na maľbe skla je fascinujúca nekonečnosť kompozičných variácií.

Rastislav Hlocký

4. roč.

Bc.

štvrtý ateliér

Maliarstvo

rastislav@hlocky.sk

0948866181

Ďalšie príspevky študentky*ta

Rastislav Hlocký

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Maliarstvo

Hľadáte niekoho alebo niečo?