Overflow

Koncept Overflow navrhnutý pre Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity sa zaoberá prepojením vesmíru a vody. Hlavnou myšlienkou nášho projektu bolo, ako môže budova koexistovať s vodou. Skúmali sme spojenie čiernych dier a vodných vírov a transformovali sme ich na hladinu Dunaja. Budova sa nachádza pod hladinou vody a je čiastočne zakotvená v dne rieky. Vchod do budovy sa nachádza na brehu a pokračuje tunelom do interiéru. Aby prepad fungoval, musí byť umiestnený v rozmedzí dvoch rozdielnych výšok hladiny vody. K vytvoreniu vodného víru dochádza pri vyvýšenej hladine Dunaja, naopak pozorovať pád vody je možné, keď rieka dosiahne nižšiu výšku.

Petra Ďurišková, Adriána Gombarčíková

2. roč.

Bc.

Virtuálne štúdio

Architektonická tvorba

petra.duriskova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Petra Ďurišková, Adriána Gombarčíková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?