Inverzia • Kristína Betušová & Katka Kocková

Inverzia

V prostredí Malého Dunaja sa objekty začleňujú do okolitej prírody a rešpektujú hodnotu dominanty pozemku, ktorou je historický vodný mlyn. Formovaním existujúceho terénu a jeho následným odliatkom vznikajú inverzné substancie ako odtlačky zeme, definované digitálnymi a technologickými procesmi.

By the Little Danube river, objects are embedded into the nature respecting the historical aspect of the site – the mill. We used the terrain as a mold to create two objects, one as a negative to another. This technique resulted into a tangible footprint of the soil, defined by digital and technological processes.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Inverzia • Kristína Betušová & Katka Kocková

Inverzia

V prostredí Malého Dunaja sa objekty začleňujú do okolitej prírody a rešpektujú hodnotu dominanty pozemku, ktorou je historický vodný mlyn. Formovaním existujúceho terénu a jeho následným odliatkom vznikajú inverzné substancie ako odtlačky zeme, definované digitálnymi a technologickými procesmi.

By the Little Danube river, objects are embedded into the nature respecting the historical aspect of the site – the mill. We used the terrain as a mold to create two objects, one as a negative to another. This technique resulted into a tangible footprint of the soil, defined by digital and technological processes.

Zdieľať

Inverzia • Kristína Betušová & Katka Kocková

Inverzia

V prostredí Malého Dunaja sa objekty začleňujú do okolitej prírody a rešpektujú hodnotu dominanty pozemku, ktorou je historický vodný mlyn. Formovaním existujúceho terénu a jeho následným odliatkom vznikajú inverzné substancie ako odtlačky zeme, definované digitálnymi a technologickými procesmi.

By the Little Danube river, objects are embedded into the nature respecting the historical aspect of the site – the mill. We used the terrain as a mold to create two objects, one as a negative to another. This technique resulted into a tangible footprint of the soil, defined by digital and technological processes.

Zdieľať

Kristína Betušová, Katka Kocková

betusova.kristina@gmail.com

Kristína Betušová, Katka Kocková

betusova.kristina@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III A3

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. Ján Studený, akad. arch. • Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III A3

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. Ján Studený, akad. arch. • Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.