Inverzia

V prostredí Malého Dunaja sa objekty začleňujú do okolitej prírody a rešpektujú hodnotu dominanty pozemku, ktorou je historický vodný mlyn. Formovaním existujúceho terénu a jeho následným odliatkom vznikajú inverzné substancie ako odtlačky zeme, definované digitálnymi a technologickými procesmi.

By the Little Danube river, objects are embedded into the nature respecting the historical aspect of the site – the mill. We used the terrain as a mold to create two objects, one as a negative to another. This technique resulted into a tangible footprint of the soil, defined by digital and technological processes.

Kristína Betušová, Katka Kocková

3. roč.

Bc.

Ateliér architektúry III A3

Architektonická tvorba

betusova.kristina@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kristína Betušová, Katka Kocková

Hranica2 - Kocková Katka16-0a33eb5f

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?