Nedefinovaný priestor • Kristína Betušová

Nedefinovaný priestor

Krajiny – pripomínajúce priestory, ktoré nie sú jednoznačne definované, popísané.

Zadaním projektu bolo navrhnutie priestorových intervencií do tried základnej školy, ktorá sa snaží pristupovať k výuke inovatívnym spôsobom, teda nejedná sa o “klasický” prístup učenia v školských laviciach, ale skôr ide o individuálny rozvoj študenta, kde triedy fungujú ako paralelné ateliéry, teda nie sú striktne členené podľa ročníkov.

Objekty, vytesané, odliate v súbore modulov – kvádrov, kociek (800×1600/1600×1600), ktorých pravidelné hladké pozostatky kontrastujú s abstraktnými dutinami vo vnútri si kladú základné otázky používania architektúry, pričom reagujú na “typologické” zariadenie miestností – steny, dvere, okná, stoličky, postele, stoly, avšak ich interpretácia a použitie je na návštevníkovi samom. Modularita, špecifickosť materiálu, a naň nadväzujúci proces výroby jednotlivých blokov, sú základnými vlastnosťami projektu. Vo výsledku vznikla séria modelov počnúc leptaním polystyrénu riedidlom, skrz laserovanie a vrstvenie jednotlivých korkových plátov, 3D tlač blokov až po frézovanie recyklovaných molitánov, ktoré sa v priestore dajú skladať a rozkladať v rôznych priestorových konfiguráciach. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Nedefinovaný priestor • Kristína Betušová

Nedefinovaný priestor

Krajiny – pripomínajúce priestory, ktoré nie sú jednoznačne definované, popísané.

Zadaním projektu bolo navrhnutie priestorových intervencií do tried základnej školy, ktorá sa snaží pristupovať k výuke inovatívnym spôsobom, teda nejedná sa o “klasický” prístup učenia v školských laviciach, ale skôr ide o individuálny rozvoj študenta, kde triedy fungujú ako paralelné ateliéry, teda nie sú striktne členené podľa ročníkov.

Objekty, vytesané, odliate v súbore modulov – kvádrov, kociek (800×1600/1600×1600), ktorých pravidelné hladké pozostatky kontrastujú s abstraktnými dutinami vo vnútri si kladú základné otázky používania architektúry, pričom reagujú na “typologické” zariadenie miestností – steny, dvere, okná, stoličky, postele, stoly, avšak ich interpretácia a použitie je na návštevníkovi samom. Modularita, špecifickosť materiálu, a naň nadväzujúci proces výroby jednotlivých blokov, sú základnými vlastnosťami projektu. Vo výsledku vznikla séria modelov počnúc leptaním polystyrénu riedidlom, skrz laserovanie a vrstvenie jednotlivých korkových plátov, 3D tlač blokov až po frézovanie recyklovaných molitánov, ktoré sa v priestore dajú skladať a rozkladať v rôznych priestorových konfiguráciach. 

Zdieľať

Nedefinovaný priestor • Kristína Betušová

Nedefinovaný priestor

Krajiny – pripomínajúce priestory, ktoré nie sú jednoznačne definované, popísané.

Zadaním projektu bolo navrhnutie priestorových intervencií do tried základnej školy, ktorá sa snaží pristupovať k výuke inovatívnym spôsobom, teda nejedná sa o “klasický” prístup učenia v školských laviciach, ale skôr ide o individuálny rozvoj študenta, kde triedy fungujú ako paralelné ateliéry, teda nie sú striktne členené podľa ročníkov.

Objekty, vytesané, odliate v súbore modulov – kvádrov, kociek (800×1600/1600×1600), ktorých pravidelné hladké pozostatky kontrastujú s abstraktnými dutinami vo vnútri si kladú základné otázky používania architektúry, pričom reagujú na “typologické” zariadenie miestností – steny, dvere, okná, stoličky, postele, stoly, avšak ich interpretácia a použitie je na návštevníkovi samom. Modularita, špecifickosť materiálu, a naň nadväzujúci proces výroby jednotlivých blokov, sú základnými vlastnosťami projektu. Vo výsledku vznikla séria modelov počnúc leptaním polystyrénu riedidlom, skrz laserovanie a vrstvenie jednotlivých korkových plátov, 3D tlač blokov až po frézovanie recyklovaných molitánov, ktoré sa v priestore dajú skladať a rozkladať v rôznych priestorových konfiguráciach. 

Zdieľať
na prieskum-30f26aae

Kristína Betušová

betusova.kristina@gmail.com

na prieskum-30f26aae

Kristína Betušová

betusova.kristina@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD. • Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD. • Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.