Nedefinovaný priestor

Krajiny – pripomínajúce priestory, ktoré nie sú jednoznačne definované, popísané.

Zadaním projektu bolo navrhnutie priestorových intervencií do tried základnej školy, ktorá sa snaží pristupovať k výuke inovatívnym spôsobom, teda nejedná sa o “klasický” prístup učenia v školských laviciach, ale skôr ide o individuálny rozvoj študenta, kde triedy fungujú ako paralelné ateliéry, teda nie sú striktne členené podľa ročníkov.

Objekty, vytesané, odliate v súbore modulov – kvádrov, kociek (800×1600/1600×1600), ktorých pravidelné hladké pozostatky kontrastujú s abstraktnými dutinami vo vnútri si kladú základné otázky používania architektúry, pričom reagujú na “typologické” zariadenie miestností – steny, dvere, okná, stoličky, postele, stoly, avšak ich interpretácia a použitie je na návštevníkovi samom. Modularita, špecifickosť materiálu, a naň nadväzujúci proces výroby jednotlivých blokov, sú základnými vlastnosťami projektu. Vo výsledku vznikla séria modelov počnúc leptaním polystyrénu riedidlom, skrz laserovanie a vrstvenie jednotlivých korkových plátov, 3D tlač blokov až po frézovanie recyklovaných molitánov, ktoré sa v priestore dajú skladať a rozkladať v rôznych priestorových konfiguráciach. 

Kristína Betušová

1. roč.

Mgr.

Ateliér architektúry II

Architektonická tvorba

betusova.kristina@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kristína Betušová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?