GOEDENDAG - opálové bane

Zámerom môjho projektu bolo poskytnúť iný/nový typ zážitku z opálových baní, ktoré sa nachádzajú na východe Slovenska v oblasti Červenica – Dubník. Pridanou hodnotou môjho projektu je kopírovanie podzemných chodieb nad povrchom. Čím sa naskytá návštevníkom možnosť prejsť si podzemné spleti a zažiť tak pocit z križovatiek a ciest pod zemou v korunách stromov. Cesty sú rozdelené podľa náročnosti farebným značením na chodníkoch, keďže niektoré časti sú ťažšie prístupné. Tieto časti sú riešené šmykľavkami a lezeckými sieťami. Taktiež tento projekt poskytuje iný typ zážitku z prírody, pohľadu na bane ako celok. Návštevníkovi sa tak naskytá príležitosť vnímať bane inak, ako by ich vnímal pod zemou. Do budúcnosti sa uvažuje prepojenie chodníkov s baňami pod zemou, to určuje aj prečo sú chodníky v korunách stromov navrhnuté v lokalite baní.

Lea Englartová

2. roč.

Bc.

Ateliér Virtuálne štúdio

Architektonická tvorba

lenglartova@gmail.com

0917501545

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lea Englartová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Architektonická tvorba

Hľadáte niekoho alebo niečo?