TEMporarily PERmanent• Samuel Stašík

TEMporarily PERmanent

Projekt navrhuje využiť územie bývalej vlakovej stanice Filiálky na utečenecký “tábor”. Nevyužívané, “prázdne” priestory v mestách, alebo v ich bezprostrednej blízkosti (na periférii), by mali veľa výhod v prípade, že by sa využili na ubytovanie ľudí, ktorí boli násilne vysídlení. Jedna z očakávaných výhod je rýchlejšia integrácia a silnejšie puto s mestom v pozícii nového občana.
V tomto konkrétnom príklade v centre Bratislavy by bolo navrhované riešenie schopné ubytovať circa 1300 ľudí. Avšak tento projekt nie je viazaný len na toto konkrétne miesto, jeho princípy sa dajú využiť aj v iných mestkých či prímestkých častiach.
Otázka utečeneckých táborov zo sebou nesie rekurzívny problém, a to ten, že tábor je od začiatku koncipovaný ako dočasné riešenie, no dočasné neostane. Z príkladov zo sveta vieme, že takéto tábory žijú aj desiatky rokov a z dočasných stanov a skromných núdzových príbytkov sa stávajú nové domovy. Preto sa tento projekt na problém nepozerá len ako na otázku utečeneckých táborov, ale aj ako na otázku lacného – jednoduchého – dočasného bývania, čo náleží aj takej sociálnej skupine ako sú napríklad študenti. Projekt taktiež nahliada na dočasnú permanetnosť utečeneckých táborov, a počíta s premenou dočasných buniek na permanetný domov.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

TEMporarily PERmanent• Samuel Stašík

TEMporarily PERmanent

Projekt navrhuje využiť územie bývalej vlakovej stanice Filiálky na utečenecký “tábor”. Nevyužívané, “prázdne” priestory v mestách, alebo v ich bezprostrednej blízkosti (na periférii), by mali veľa výhod v prípade, že by sa využili na ubytovanie ľudí, ktorí boli násilne vysídlení. Jedna z očakávaných výhod je rýchlejšia integrácia a silnejšie puto s mestom v pozícii nového občana.
V tomto konkrétnom príklade v centre Bratislavy by bolo navrhované riešenie schopné ubytovať circa 1300 ľudí. Avšak tento projekt nie je viazaný len na toto konkrétne miesto, jeho princípy sa dajú využiť aj v iných mestkých či prímestkých častiach.
Otázka utečeneckých táborov zo sebou nesie rekurzívny problém, a to ten, že tábor je od začiatku koncipovaný ako dočasné riešenie, no dočasné neostane. Z príkladov zo sveta vieme, že takéto tábory žijú aj desiatky rokov a z dočasných stanov a skromných núdzových príbytkov sa stávajú nové domovy. Preto sa tento projekt na problém nepozerá len ako na otázku utečeneckých táborov, ale aj ako na otázku lacného – jednoduchého – dočasného bývania, čo náleží aj takej sociálnej skupine ako sú napríklad študenti. Projekt taktiež nahliada na dočasnú permanetnosť utečeneckých táborov, a počíta s premenou dočasných buniek na permanetný domov.

Zdieľať

TEMporarily PERmanent• Samuel Stašík

TEMporarily PERmanent

Projekt navrhuje využiť územie bývalej vlakovej stanice Filiálky na utečenecký “tábor”. Nevyužívané, “prázdne” priestory v mestách, alebo v ich bezprostrednej blízkosti (na periférii), by mali veľa výhod v prípade, že by sa využili na ubytovanie ľudí, ktorí boli násilne vysídlení. Jedna z očakávaných výhod je rýchlejšia integrácia a silnejšie puto s mestom v pozícii nového občana.
V tomto konkrétnom príklade v centre Bratislavy by bolo navrhované riešenie schopné ubytovať circa 1300 ľudí. Avšak tento projekt nie je viazaný len na toto konkrétne miesto, jeho princípy sa dajú využiť aj v iných mestkých či prímestkých častiach.
Otázka utečeneckých táborov zo sebou nesie rekurzívny problém, a to ten, že tábor je od začiatku koncipovaný ako dočasné riešenie, no dočasné neostane. Z príkladov zo sveta vieme, že takéto tábory žijú aj desiatky rokov a z dočasných stanov a skromných núdzových príbytkov sa stávajú nové domovy. Preto sa tento projekt na problém nepozerá len ako na otázku utečeneckých táborov, ale aj ako na otázku lacného – jednoduchého – dočasného bývania, čo náleží aj takej sociálnej skupine ako sú napríklad študenti. Projekt taktiež nahliada na dočasnú permanetnosť utečeneckých táborov, a počíta s premenou dočasných buniek na permanetný domov.

Zdieľať

Samuel Stašík

samo.stasik1230@gmail.com

0944278420

Samuel Stašík

samo.stasik1230@gmail.com

0944278420

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Virtuálny ateliér

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. ; Mgr. art. Patrik Olejňák

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Virtuálny ateliér

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. ; Mgr. art. Patrik Olejňák

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.