FarmFláje

Priehrada Vodnej nádrže Fláje má v sebe dutiny, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú
na žiadny účel, vytvárajú však unikátnu atmosféru. Sú vertikálne orientované,
je v nich takmer sto percentná vlhkosť a súčasťou priehrady je aj vodná
elektráreň. Tieto tri skutočnosti sú základným dôvodom prečo tento projekt
navrhuje premeniť nevyužité priestory na vertikálne farmy.
Mnohé z faktorov, ktoré bežne musí spĺňať indoor farma sú v týchto priestoroch
k dispozícii pasívne. Preto je zaujímavé poňať tento návrh tak, že jeho výsledkom
nebude silená najvyššia produkcia plodín, ale naopak, vytvorenie len čiastočne
regulovanej biosféry. Táto produkcia závysí priamo od podmienok, ktoré priehrada
Fláje vytvára.
Takýto (self) sustainable growth je aj odrazom budúcnosti, pretože pokiaľ ľudstvo nezmení
svoj neukojiteľný smäd za ekonomickým rastom, nebude mať už na čom rásť.
Nakoľko podmienky v priehrade sú vhodné aj na rast a kultiváciu húb, je ich symbiózny
a regeneračný vzťah s rastlinami využívaný aj vo vnútorných procesoch produkcie
farmy. To naďalej rozvíja debatu o tom, ako v budúcnosti ponímať udržateľnú
agrokultúru.

Samuel Stašík

4. roč.

Bc.

Virtuálne Štúdio

Architektonická tvorba

samo.stasik1230@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Samuel Stašík

Samuel_Stašík_Utečenci_TEM(porarily)PER(manent)10-0887f659

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?