FarmFláje • Samuel Stašík

FarmFláje

Priehrada Vodnej nádrže Fláje má v sebe dutiny, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú
na žiadny účel, vytvárajú však unikátnu atmosféru. Sú vertikálne orientované,
je v nich takmer sto percentná vlhkosť a súčasťou priehrady je aj vodná
elektráreň. Tieto tri skutočnosti sú základným dôvodom prečo tento projekt
navrhuje premeniť nevyužité priestory na vertikálne farmy.
Mnohé z faktorov, ktoré bežne musí spĺňať indoor farma sú v týchto priestoroch
k dispozícii pasívne. Preto je zaujímavé poňať tento návrh tak, že jeho výsledkom
nebude silená najvyššia produkcia plodín, ale naopak, vytvorenie len čiastočne
regulovanej biosféry. Táto produkcia závysí priamo od podmienok, ktoré priehrada
Fláje vytvára.
Takýto (self) sustainable growth je aj odrazom budúcnosti, pretože pokiaľ ľudstvo nezmení
svoj neukojiteľný smäd za ekonomickým rastom, nebude mať už na čom rásť.
Nakoľko podmienky v priehrade sú vhodné aj na rast a kultiváciu húb, je ich symbiózny
a regeneračný vzťah s rastlinami využívaný aj vo vnútorných procesoch produkcie
farmy. To naďalej rozvíja debatu o tom, ako v budúcnosti ponímať udržateľnú
agrokultúru.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Samuel Stašík

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Ďalšie príspevky z katedry

Architektonická tvorba

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

FarmFláje • Samuel Stašík

FarmFláje

Priehrada Vodnej nádrže Fláje má v sebe dutiny, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú
na žiadny účel, vytvárajú však unikátnu atmosféru. Sú vertikálne orientované,
je v nich takmer sto percentná vlhkosť a súčasťou priehrady je aj vodná
elektráreň. Tieto tri skutočnosti sú základným dôvodom prečo tento projekt
navrhuje premeniť nevyužité priestory na vertikálne farmy.
Mnohé z faktorov, ktoré bežne musí spĺňať indoor farma sú v týchto priestoroch
k dispozícii pasívne. Preto je zaujímavé poňať tento návrh tak, že jeho výsledkom
nebude silená najvyššia produkcia plodín, ale naopak, vytvorenie len čiastočne
regulovanej biosféry. Táto produkcia závysí priamo od podmienok, ktoré priehrada
Fláje vytvára.
Takýto (self) sustainable growth je aj odrazom budúcnosti, pretože pokiaľ ľudstvo nezmení
svoj neukojiteľný smäd za ekonomickým rastom, nebude mať už na čom rásť.
Nakoľko podmienky v priehrade sú vhodné aj na rast a kultiváciu húb, je ich symbiózny
a regeneračný vzťah s rastlinami využívaný aj vo vnútorných procesoch produkcie
farmy. To naďalej rozvíja debatu o tom, ako v budúcnosti ponímať udržateľnú
agrokultúru.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Samuel Stašík

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

FarmFláje • Samuel Stašík

FarmFláje

Priehrada Vodnej nádrže Fláje má v sebe dutiny, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú
na žiadny účel, vytvárajú však unikátnu atmosféru. Sú vertikálne orientované,
je v nich takmer sto percentná vlhkosť a súčasťou priehrady je aj vodná
elektráreň. Tieto tri skutočnosti sú základným dôvodom prečo tento projekt
navrhuje premeniť nevyužité priestory na vertikálne farmy.
Mnohé z faktorov, ktoré bežne musí spĺňať indoor farma sú v týchto priestoroch
k dispozícii pasívne. Preto je zaujímavé poňať tento návrh tak, že jeho výsledkom
nebude silená najvyššia produkcia plodín, ale naopak, vytvorenie len čiastočne
regulovanej biosféry. Táto produkcia závysí priamo od podmienok, ktoré priehrada
Fláje vytvára.
Takýto (self) sustainable growth je aj odrazom budúcnosti, pretože pokiaľ ľudstvo nezmení
svoj neukojiteľný smäd za ekonomickým rastom, nebude mať už na čom rásť.
Nakoľko podmienky v priehrade sú vhodné aj na rast a kultiváciu húb, je ich symbiózny
a regeneračný vzťah s rastlinami využívaný aj vo vnútorných procesoch produkcie
farmy. To naďalej rozvíja debatu o tom, ako v budúcnosti ponímať udržateľnú
agrokultúru.

Zdieľať

Samuel Stašík

samo.stasik1230@gmail.com

Samuel Stašík

samo.stasik1230@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Virtuálne Štúdio

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. ; Mgr. art. Patrik Olejňák

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Virtuálne Štúdio

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. ; Mgr. art. Patrik Olejňák

Ďalšie príspevky študenta*ky

Samuel Stašík

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.