Hybrid Skin

Hybrid Skin – Architecture – Bioplastic

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Lucia Peštová

Ďalšie príspevky z katedry

Architektonická tvorba

Hybrid Skin

Hybrid Skin – Architecture – Bioplastic

Zdieľať

Hybrid Skin

Hybrid Skin – Architecture – Bioplastic

Zdieľať

Lucia Peštová

lpestova21@gmail.com

Lucia Peštová

lpestova21@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Architextúry: telo a priestor

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.; Ing. arch. Tomáš Tholt, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Architextúry: telo a priestor

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.; Ing. arch. Tomáš Tholt, PhD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.