Soundscape

Tento projekt pracuje so zvukmi, ktoré sa tvoria na Hviezdoslavovom námestí a v jeho bezprostrednom okolí. Využíva spletitý systém nadzemných potrubí , ktoré tieto zvuky korigujú a triedia. Človeka podnecuje k tomu, aby vnímal okolie nie len zrakom, ale aj sluchom.
Systém pestrofarebných potrubí spája rôzne lokality námestia zvukmi, ktoré sa na týchto miestach vyskytujú. Tri z najdominantnejších zdrojov zvukov sú:
hluk dopravy- autá , električka ●;
zvuky prírody- vtáctvo v korunách stromov ●;
a hlas ľudí nachádzajúcich sa na námestí ●. Každých pár desiatok metrov sa znenie okolia mení, niekde určité zvuky zanikajú úplne, zatiaľ čo inde prekvitajú. Zvuk sa potrubím presúva pomocou mikrofónov, ktoré v reálnom čase zachýtávajú hluk na jednom konci, a reproduktormi ho vypúšťajú na strane druhej, s možnosťou filtrácie nežiadúcich ruchov.
Tento systém sa so zvukmi miesta hrá, triedi, presúva tam, kde ich je treba. Odhaluje taktiež aj zvuky, ktoré si inak bežne okupant námestia nevšimne. Takto pre poslucháča vzniká určitá hra, pri ktorej môže vystopovať, odkiaľ zvuk vychádzajúci z gramofónu-pripomínajúcej rúry prišiel. Tieto výstupy sa sústreďujú na miesta na námestí, kde sa ľudia zdržiavajú- ústia často pri lavičkách, kde usadeným poskytujú istú zvukovú kulisu.
Neoddeliteľnou súčasťou verejného priestoru je jeho audio stránka, ktorá je často prehliadaná. Tento projekt ju naopak nadnáša a aplikuje.

Samuel Stašík

2. roč.

Bc.

Ateliér Virtuálne štúdio

Architektonická tvorba

samo.stasik1230@gmail.com

0944278420

Ďalšie príspevky študentky*ta

Samuel Stašík

Flaje5-42c2cb34

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?