NOVÝ ČLOVEK vs KONZUM, DEVELOPER • Lívia Molnárová

NOVÝ ČLOVEK vs KONZUM, DEVELOPER

Mojou náplňou v ateliéry tento semester bolo
cvičenie na ktorom porovnám 2 štvrte/mestá/urbanizmy.
KONZUMVSNOVÝČLOVEK
Socialistické mesto Novú Dubnicu a novú štvrť vznikajúcu pri obchodnom centre bory mall.
Pozorovala som ako postupne vznikalo mesto
nová Dubnica do príkladu s bory bývaním. Dubnica
vznikla na koncepte potreby bývania v 40/50
rokoch pre blízku fabriku. Šlo o formovanie nového
človeka, kultúrneho mestského občana. Silným
prvkom je námestie pozdĺž dvoch blokov pôvodného urbanistického návrhu Krohu, ktoré pretína
hlavná cesta popri ktorej vzniká pešia zóna a
rozdeľuje ďalšie dve časti bývania na pravú a ľavú.
Cesta pekne odvádza a privádza ľudí do centra/námestia. Panelová výstavba je v blízkom okolí
hlavnej cesty, na okrajoch neskôr začali vznikať
domové zástavby, Miklovky. Stred mesta, pôvodný
koncept návrhu je geometrizovaný do štvorcov a
obdĺžnikov. Tieto geometrie vytvárajú centrálny obdĺžnik, námestie, verejnú a kultúrnu časť z ktorej
sa podchodmi dostaneme do vnútro blokov, štvorcov, tie už vytvárajú intímnejšiu zložku, ktorú
rozdeľujú už jednotlivé bunky, obytné či občianskej
vybavenosti. Bývanie vybavenosť a práca sa v štruktúre miešajú. Bory bývanie má tieto jednotlivé časti,
oddelené do zón. Námestie nahradilo obchodné
centrum aj s vybavenosťou a obchodmi. Ďalej je
oddelená zóna na prenajímanie pre obchodníkov a
firmy a zóna s bytovými jednotkami.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

NOVÝ ČLOVEK vs KONZUM, DEVELOPER • Lívia Molnárová

NOVÝ ČLOVEK vs KONZUM, DEVELOPER

Mojou náplňou v ateliéry tento semester bolo
cvičenie na ktorom porovnám 2 štvrte/mestá/urbanizmy.
KONZUMVSNOVÝČLOVEK
Socialistické mesto Novú Dubnicu a novú štvrť vznikajúcu pri obchodnom centre bory mall.
Pozorovala som ako postupne vznikalo mesto
nová Dubnica do príkladu s bory bývaním. Dubnica
vznikla na koncepte potreby bývania v 40/50
rokoch pre blízku fabriku. Šlo o formovanie nového
človeka, kultúrneho mestského občana. Silným
prvkom je námestie pozdĺž dvoch blokov pôvodného urbanistického návrhu Krohu, ktoré pretína
hlavná cesta popri ktorej vzniká pešia zóna a
rozdeľuje ďalšie dve časti bývania na pravú a ľavú.
Cesta pekne odvádza a privádza ľudí do centra/námestia. Panelová výstavba je v blízkom okolí
hlavnej cesty, na okrajoch neskôr začali vznikať
domové zástavby, Miklovky. Stred mesta, pôvodný
koncept návrhu je geometrizovaný do štvorcov a
obdĺžnikov. Tieto geometrie vytvárajú centrálny obdĺžnik, námestie, verejnú a kultúrnu časť z ktorej
sa podchodmi dostaneme do vnútro blokov, štvorcov, tie už vytvárajú intímnejšiu zložku, ktorú
rozdeľujú už jednotlivé bunky, obytné či občianskej
vybavenosti. Bývanie vybavenosť a práca sa v štruktúre miešajú. Bory bývanie má tieto jednotlivé časti,
oddelené do zón. Námestie nahradilo obchodné
centrum aj s vybavenosťou a obchodmi. Ďalej je
oddelená zóna na prenajímanie pre obchodníkov a
firmy a zóna s bytovými jednotkami.

Zdieľať

NOVÝ ČLOVEK vs KONZUM, DEVELOPER • Lívia Molnárová

NOVÝ ČLOVEK vs KONZUM, DEVELOPER

Mojou náplňou v ateliéry tento semester bolo
cvičenie na ktorom porovnám 2 štvrte/mestá/urbanizmy.
KONZUMVSNOVÝČLOVEK
Socialistické mesto Novú Dubnicu a novú štvrť vznikajúcu pri obchodnom centre bory mall.
Pozorovala som ako postupne vznikalo mesto
nová Dubnica do príkladu s bory bývaním. Dubnica
vznikla na koncepte potreby bývania v 40/50
rokoch pre blízku fabriku. Šlo o formovanie nového
človeka, kultúrneho mestského občana. Silným
prvkom je námestie pozdĺž dvoch blokov pôvodného urbanistického návrhu Krohu, ktoré pretína
hlavná cesta popri ktorej vzniká pešia zóna a
rozdeľuje ďalšie dve časti bývania na pravú a ľavú.
Cesta pekne odvádza a privádza ľudí do centra/námestia. Panelová výstavba je v blízkom okolí
hlavnej cesty, na okrajoch neskôr začali vznikať
domové zástavby, Miklovky. Stred mesta, pôvodný
koncept návrhu je geometrizovaný do štvorcov a
obdĺžnikov. Tieto geometrie vytvárajú centrálny obdĺžnik, námestie, verejnú a kultúrnu časť z ktorej
sa podchodmi dostaneme do vnútro blokov, štvorcov, tie už vytvárajú intímnejšiu zložku, ktorú
rozdeľujú už jednotlivé bunky, obytné či občianskej
vybavenosti. Bývanie vybavenosť a práca sa v štruktúre miešajú. Bory bývanie má tieto jednotlivé časti,
oddelené do zón. Námestie nahradilo obchodné
centrum aj s vybavenosťou a obchodmi. Ďalej je
oddelená zóna na prenajímanie pre obchodníkov a
firmy a zóna s bytovými jednotkami.

Zdieľať

Lívia Molnárová

lily.molnar.l6m@gmaiil.com

421908249022

Lívia Molnárová

lily.molnar.l6m@gmaiil.com

421908249022

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne stratégie

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne stratégie

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.