NOVÝ ČLOVEK vs KONZUM, DEVELOPER

Mojou náplňou v ateliéry tento semester bolo
cvičenie na ktorom porovnám 2 štvrte/mestá/urbanizmy.
KONZUMVSNOVÝČLOVEK
Socialistické mesto Novú Dubnicu a novú štvrť vznikajúcu pri obchodnom centre bory mall.
Pozorovala som ako postupne vznikalo mesto
nová Dubnica do príkladu s bory bývaním. Dubnica
vznikla na koncepte potreby bývania v 40/50
rokoch pre blízku fabriku. Šlo o formovanie nového
človeka, kultúrneho mestského občana. Silným
prvkom je námestie pozdĺž dvoch blokov pôvodného urbanistického návrhu Krohu, ktoré pretína
hlavná cesta popri ktorej vzniká pešia zóna a
rozdeľuje ďalšie dve časti bývania na pravú a ľavú.
Cesta pekne odvádza a privádza ľudí do centra/námestia. Panelová výstavba je v blízkom okolí
hlavnej cesty, na okrajoch neskôr začali vznikať
domové zástavby, Miklovky. Stred mesta, pôvodný
koncept návrhu je geometrizovaný do štvorcov a
obdĺžnikov. Tieto geometrie vytvárajú centrálny obdĺžnik, námestie, verejnú a kultúrnu časť z ktorej
sa podchodmi dostaneme do vnútro blokov, štvorcov, tie už vytvárajú intímnejšiu zložku, ktorú
rozdeľujú už jednotlivé bunky, obytné či občianskej
vybavenosti. Bývanie vybavenosť a práca sa v štruktúre miešajú. Bory bývanie má tieto jednotlivé časti,
oddelené do zón. Námestie nahradilo obchodné
centrum aj s vybavenosťou a obchodmi. Ďalej je
oddelená zóna na prenajímanie pre obchodníkov a
firmy a zóna s bytovými jednotkami.

Lívia Molnárová

4. roč.

Bc.

Ateliér Urbánne stratégie

Architektonická tvorba

lily.molnar.l6m@gmaiil.com

421908249022

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lívia Molnárová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Architektonická tvorba

Private-public-space_titulna-6cbf5894

Hľadáte niekoho alebo niečo?