Parkovací dom (za katedrálou) • Petra Ollerová

Parkovací dom (za katedrálou)

Súťaž na parkovací dom v Ostrave sa stala zadaním semestrálnej práce. Súťažné podmienky a obmedzenia formovali návrh, osobná reakcia na zadanie však ponúkla priestor pre interpretáciu nájdeného architektonického problému. Projekt skúma typológiu jednoduchého rampového systému parkovacieho domu, mieša rampy s rovnými podlažiami a zároveň poskytuje priestor pre iné programové využitie. Šesť percentný sklon rampy, dvanásť metrová otočná plocha pre auto a výška podlažia 2 750 mm sa po analýzach stali jasnými pravidlami pre nájdenie formy. Zvyškové priestory na bočných stranách parkovacieho domu tak prebrali charakter iného využitia. Sú nepravidelné, majú rôznu veľkosť aj umiestnenie, spoločným prvkom sa tak stáva exteriérové fasádne schodisko, ktoré ich navzájom prepája nielen medzi sebou ale aj s ulicou a dostáva povahu cesty, balkóna, lodžie. Fasáda pri iných priestoroch ustupuje v prospech pokračovania cesty a vizuálneho charakterizovania povahy parkovacieho domu. 

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Parkovací dom (za katedrálou) • Petra Ollerová

Parkovací dom (za katedrálou)

Súťaž na parkovací dom v Ostrave sa stala zadaním semestrálnej práce. Súťažné podmienky a obmedzenia formovali návrh, osobná reakcia na zadanie však ponúkla priestor pre interpretáciu nájdeného architektonického problému. Projekt skúma typológiu jednoduchého rampového systému parkovacieho domu, mieša rampy s rovnými podlažiami a zároveň poskytuje priestor pre iné programové využitie. Šesť percentný sklon rampy, dvanásť metrová otočná plocha pre auto a výška podlažia 2 750 mm sa po analýzach stali jasnými pravidlami pre nájdenie formy. Zvyškové priestory na bočných stranách parkovacieho domu tak prebrali charakter iného využitia. Sú nepravidelné, majú rôznu veľkosť aj umiestnenie, spoločným prvkom sa tak stáva exteriérové fasádne schodisko, ktoré ich navzájom prepája nielen medzi sebou ale aj s ulicou a dostáva povahu cesty, balkóna, lodžie. Fasáda pri iných priestoroch ustupuje v prospech pokračovania cesty a vizuálneho charakterizovania povahy parkovacieho domu. 

 

Zdieľať

Parkovací dom (za katedrálou) • Petra Ollerová

Parkovací dom (za katedrálou)

Súťaž na parkovací dom v Ostrave sa stala zadaním semestrálnej práce. Súťažné podmienky a obmedzenia formovali návrh, osobná reakcia na zadanie však ponúkla priestor pre interpretáciu nájdeného architektonického problému. Projekt skúma typológiu jednoduchého rampového systému parkovacieho domu, mieša rampy s rovnými podlažiami a zároveň poskytuje priestor pre iné programové využitie. Šesť percentný sklon rampy, dvanásť metrová otočná plocha pre auto a výška podlažia 2 750 mm sa po analýzach stali jasnými pravidlami pre nájdenie formy. Zvyškové priestory na bočných stranách parkovacieho domu tak prebrali charakter iného využitia. Sú nepravidelné, majú rôznu veľkosť aj umiestnenie, spoločným prvkom sa tak stáva exteriérové fasádne schodisko, ktoré ich navzájom prepája nielen medzi sebou ale aj s ulicou a dostáva povahu cesty, balkóna, lodžie. Fasáda pri iných priestoroch ustupuje v prospech pokračovania cesty a vizuálneho charakterizovania povahy parkovacieho domu. 

 

Zdieľať

Petra Ollerová

petra.ollerova@gmail.com

0907536472

Petra Ollerová

petra.ollerova@gmail.com

0907536472

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II.

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II.

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.