Prihraničie Bratislavy • Michal Zajac

Prihraničie Bratislavy

FENOMÉN– Prítomnost Bratislavy v priebehu 10 -rocí mení štruktúru a správanie
pohranicného územia. Ludia pracujúci v Bratislave preferujú bývanie v rakúskych
dedinách blízko pri hranici.
POSTUPY– V mojom projekte sledujem konkrétne 3 prihranicné obce. Vyznacil som,
ich hlavné ulice a zástavbu na líniách týchto ulíc. Vyznacil som bývanie a prenájmy,
ktoré sú inzerované na slovenských stránkach, porovnal ich ceny spolu s úžitkovou
plochou.
VÝSLEDKY– Vyskytujú sa tu aj rôzne fragmenty mesta v podobe nových štvrtí, ktoré
pôsobia akoby sa chceli odizolovat od zvyšku obce. Tieto fragmenty obec
obohacujú, ale taktiež v niektorých prípadoch berú z priestoru polnohospodárskych
polí a malých polícok. Vytvoril som graf sledujúci pocet obyvatelstva v porovnaní s
plochou na akej sa takýto rast štruktúri objavil.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Prihraničie Bratislavy • Michal Zajac

Prihraničie Bratislavy

FENOMÉN– Prítomnost Bratislavy v priebehu 10 -rocí mení štruktúru a správanie
pohranicného územia. Ludia pracujúci v Bratislave preferujú bývanie v rakúskych
dedinách blízko pri hranici.
POSTUPY– V mojom projekte sledujem konkrétne 3 prihranicné obce. Vyznacil som,
ich hlavné ulice a zástavbu na líniách týchto ulíc. Vyznacil som bývanie a prenájmy,
ktoré sú inzerované na slovenských stránkach, porovnal ich ceny spolu s úžitkovou
plochou.
VÝSLEDKY– Vyskytujú sa tu aj rôzne fragmenty mesta v podobe nových štvrtí, ktoré
pôsobia akoby sa chceli odizolovat od zvyšku obce. Tieto fragmenty obec
obohacujú, ale taktiež v niektorých prípadoch berú z priestoru polnohospodárskych
polí a malých polícok. Vytvoril som graf sledujúci pocet obyvatelstva v porovnaní s
plochou na akej sa takýto rast štruktúri objavil.

Zdieľať

Prihraničie Bratislavy • Michal Zajac

Prihraničie Bratislavy

FENOMÉN– Prítomnost Bratislavy v priebehu 10 -rocí mení štruktúru a správanie
pohranicného územia. Ludia pracujúci v Bratislave preferujú bývanie v rakúskych
dedinách blízko pri hranici.
POSTUPY– V mojom projekte sledujem konkrétne 3 prihranicné obce. Vyznacil som,
ich hlavné ulice a zástavbu na líniách týchto ulíc. Vyznacil som bývanie a prenájmy,
ktoré sú inzerované na slovenských stránkach, porovnal ich ceny spolu s úžitkovou
plochou.
VÝSLEDKY– Vyskytujú sa tu aj rôzne fragmenty mesta v podobe nových štvrtí, ktoré
pôsobia akoby sa chceli odizolovat od zvyšku obce. Tieto fragmenty obec
obohacujú, ale taktiež v niektorých prípadoch berú z priestoru polnohospodárskych
polí a malých polícok. Vytvoril som graf sledujúci pocet obyvatelstva v porovnaní s
plochou na akej sa takýto rast štruktúri objavil.

Zdieľať
finals-Model-1-e92049da

Michal Zajac

michal.zajac@student.vsvu.sk

0907059362

finals-Model-1-e92049da

Michal Zajac

michal.zajac@student.vsvu.sk

0907059362

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne Stratégie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing.arch. Jakub Kopec, Mgr.art. Danica Pišteková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne Stratégie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing.arch. Jakub Kopec, Mgr.art. Danica Pišteková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.