Prihraničie Bratislavy • Michal Zajac

Prihraničie Bratislavy

FENOMÉN– Prítomnost Bratislavy v priebehu 10 -rocí mení štruktúru a správanie
pohranicného územia. Ludia pracujúci v Bratislave preferujú bývanie v rakúskych
dedinách blízko pri hranici.
POSTUPY– V mojom projekte sledujem konkrétne 3 prihranicné obce. Vyznacil som,
ich hlavné ulice a zástavbu na líniách týchto ulíc. Vyznacil som bývanie a prenájmy,
ktoré sú inzerované na slovenských stránkach, porovnal ich ceny spolu s úžitkovou
plochou.
VÝSLEDKY– Vyskytujú sa tu aj rôzne fragmenty mesta v podobe nových štvrtí, ktoré
pôsobia akoby sa chceli odizolovat od zvyšku obce. Tieto fragmenty obec
obohacujú, ale taktiež v niektorých prípadoch berú z priestoru polnohospodárskych
polí a malých polícok. Vytvoril som graf sledujúci pocet obyvatelstva v porovnaní s
plochou na akej sa takýto rast štruktúri objavil.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Prihraničie Bratislavy • Michal Zajac

Prihraničie Bratislavy

FENOMÉN– Prítomnost Bratislavy v priebehu 10 -rocí mení štruktúru a správanie
pohranicného územia. Ludia pracujúci v Bratislave preferujú bývanie v rakúskych
dedinách blízko pri hranici.
POSTUPY– V mojom projekte sledujem konkrétne 3 prihranicné obce. Vyznacil som,
ich hlavné ulice a zástavbu na líniách týchto ulíc. Vyznacil som bývanie a prenájmy,
ktoré sú inzerované na slovenských stránkach, porovnal ich ceny spolu s úžitkovou
plochou.
VÝSLEDKY– Vyskytujú sa tu aj rôzne fragmenty mesta v podobe nových štvrtí, ktoré
pôsobia akoby sa chceli odizolovat od zvyšku obce. Tieto fragmenty obec
obohacujú, ale taktiež v niektorých prípadoch berú z priestoru polnohospodárskych
polí a malých polícok. Vytvoril som graf sledujúci pocet obyvatelstva v porovnaní s
plochou na akej sa takýto rast štruktúri objavil.

Zdieľať

Prihraničie Bratislavy • Michal Zajac

Prihraničie Bratislavy

FENOMÉN– Prítomnost Bratislavy v priebehu 10 -rocí mení štruktúru a správanie
pohranicného územia. Ludia pracujúci v Bratislave preferujú bývanie v rakúskych
dedinách blízko pri hranici.
POSTUPY– V mojom projekte sledujem konkrétne 3 prihranicné obce. Vyznacil som,
ich hlavné ulice a zástavbu na líniách týchto ulíc. Vyznacil som bývanie a prenájmy,
ktoré sú inzerované na slovenských stránkach, porovnal ich ceny spolu s úžitkovou
plochou.
VÝSLEDKY– Vyskytujú sa tu aj rôzne fragmenty mesta v podobe nových štvrtí, ktoré
pôsobia akoby sa chceli odizolovat od zvyšku obce. Tieto fragmenty obec
obohacujú, ale taktiež v niektorých prípadoch berú z priestoru polnohospodárskych
polí a malých polícok. Vytvoril som graf sledujúci pocet obyvatelstva v porovnaní s
plochou na akej sa takýto rast štruktúri objavil.

Zdieľať
finals-Model-1-e92049da

Michal Zajac

michal.zajac@student.vsvu.sk

0907059362

finals-Model-1-e92049da

Michal Zajac

michal.zajac@student.vsvu.sk

0907059362

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne Stratégie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing.arch. Jakub Kopec, Mgr.art. Danica Pišteková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne Stratégie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing.arch. Jakub Kopec, Mgr.art. Danica Pišteková, ArtD.