Vymedzenie sa mestu • Jakub Samuel

Vymedzenie sa mestu

V tomto projekte sledujeme istý druh štruktúr v Bratislave ktoré privatizujú verejný priestor
mesta a segregujú sa. Tento fenomén sa u nás začal objavovať po prevrate, s pravidla okolo
90-tych rokov a pretrváva dodnes.
Vznik takýchto exkluzívnych lokalít je spojený s tvorbou hraníc, zákazov a rôznych druhov bariér,
ktorými sa obyvatelia štruktúr vymedzujú voči zbytku mesta. Ide o rôznorodé snahy kontroly a
eliminácie interakcii, či o snahy obsadenia si zvýhodnenej pozície, lokality v rámci mesta
poskytujúci istú formu exkluzívneho, nie všetkým dostupného statusu s ňou spojenou.
Cieľom je poukázanie a pokus o uchopenie a transformáciu sociologického problému do
architektonického jazyka.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Vymedzenie sa mestu • Jakub Samuel

Vymedzenie sa mestu

V tomto projekte sledujeme istý druh štruktúr v Bratislave ktoré privatizujú verejný priestor
mesta a segregujú sa. Tento fenomén sa u nás začal objavovať po prevrate, s pravidla okolo
90-tych rokov a pretrváva dodnes.
Vznik takýchto exkluzívnych lokalít je spojený s tvorbou hraníc, zákazov a rôznych druhov bariér,
ktorými sa obyvatelia štruktúr vymedzujú voči zbytku mesta. Ide o rôznorodé snahy kontroly a
eliminácie interakcii, či o snahy obsadenia si zvýhodnenej pozície, lokality v rámci mesta
poskytujúci istú formu exkluzívneho, nie všetkým dostupného statusu s ňou spojenou.
Cieľom je poukázanie a pokus o uchopenie a transformáciu sociologického problému do
architektonického jazyka.

Zdieľať

Vymedzenie sa mestu • Jakub Samuel

Vymedzenie sa mestu

V tomto projekte sledujeme istý druh štruktúr v Bratislave ktoré privatizujú verejný priestor
mesta a segregujú sa. Tento fenomén sa u nás začal objavovať po prevrate, s pravidla okolo
90-tych rokov a pretrváva dodnes.
Vznik takýchto exkluzívnych lokalít je spojený s tvorbou hraníc, zákazov a rôznych druhov bariér,
ktorými sa obyvatelia štruktúr vymedzujú voči zbytku mesta. Ide o rôznorodé snahy kontroly a
eliminácie interakcii, či o snahy obsadenia si zvýhodnenej pozície, lokality v rámci mesta
poskytujúci istú formu exkluzívneho, nie všetkým dostupného statusu s ňou spojenou.
Cieľom je poukázanie a pokus o uchopenie a transformáciu sociologického problému do
architektonického jazyka.

Zdieľať
jakub samuel-e49d90bf

Jakub Samuel

jasamueljakub@gmail.com

421918954071

jakub samuel-e49d90bf

Jakub Samuel

jasamueljakub@gmail.com

421918954071

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér urbánne stratégie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Jakub Kopec . Danica Pišteková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér urbánne stratégie

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Jakub Kopec . Danica Pišteková

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.