Vymedzenie sa mestu

V tomto projekte sledujeme istý druh štruktúr v Bratislave ktoré privatizujú verejný priestor
mesta a segregujú sa. Tento fenomén sa u nás začal objavovať po prevrate, s pravidla okolo
90-tych rokov a pretrváva dodnes.
Vznik takýchto exkluzívnych lokalít je spojený s tvorbou hraníc, zákazov a rôznych druhov bariér,
ktorými sa obyvatelia štruktúr vymedzujú voči zbytku mesta. Ide o rôznorodé snahy kontroly a
eliminácie interakcii, či o snahy obsadenia si zvýhodnenej pozície, lokality v rámci mesta
poskytujúci istú formu exkluzívneho, nie všetkým dostupného statusu s ňou spojenou.
Cieľom je poukázanie a pokus o uchopenie a transformáciu sociologického problému do
architektonického jazyka.

Jakub Samuel

2. roč.

Mgr.

Ateliér urbánne stratégie

Architektonická tvorba

jasamueljakub@gmail.com

421918954071

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jakub Samuel

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Architektonická tvorba

Hľadáte niekoho alebo niečo?