Fenomén logistických miest • Adriána Gombarčíková, Martina Ľachká

Fenomén logistických miest

Za cieľ tohto semestra sme si zvolili analýzu logistických centier a pracovanie s mierkou
jednotlivých fragmentov. Logistické centrá sa stávajú akýmsi tichým globálným problémom.
Privatizujú obrovké časti verejného priestoru. Po vybudovaní sa uzavrú od okolitého sveta
a ich fasády reflektujú len odrazy miest a dedín, ktoré sú od neho odrezané. Problémové sa
stáva aj ich umiestnenie, ktoré je často krát situované na úrodnej pôde. Postupne menia
našu krajinu na obrovské skladiská. Napriek tomu sú obyvatelia v ich blízkostí zmierený s
ich existencou. Preto naša analýza smeruje aj k scenárom, kde uvažujeme aj so zapracovaním verejného programu. Chceme poukázať ako objekt globálneho charakteru preniká
do lokálnych situácií.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Fenomén logistických miest • Adriána Gombarčíková, Martina Ľachká

Fenomén logistických miest

Za cieľ tohto semestra sme si zvolili analýzu logistických centier a pracovanie s mierkou
jednotlivých fragmentov. Logistické centrá sa stávajú akýmsi tichým globálným problémom.
Privatizujú obrovké časti verejného priestoru. Po vybudovaní sa uzavrú od okolitého sveta
a ich fasády reflektujú len odrazy miest a dedín, ktoré sú od neho odrezané. Problémové sa
stáva aj ich umiestnenie, ktoré je často krát situované na úrodnej pôde. Postupne menia
našu krajinu na obrovské skladiská. Napriek tomu sú obyvatelia v ich blízkostí zmierený s
ich existencou. Preto naša analýza smeruje aj k scenárom, kde uvažujeme aj so zapracovaním verejného programu. Chceme poukázať ako objekt globálneho charakteru preniká
do lokálnych situácií.

Zdieľať

Fenomén logistických miest • Adriána Gombarčíková, Martina Ľachká

Fenomén logistických miest

Za cieľ tohto semestra sme si zvolili analýzu logistických centier a pracovanie s mierkou
jednotlivých fragmentov. Logistické centrá sa stávajú akýmsi tichým globálným problémom.
Privatizujú obrovké časti verejného priestoru. Po vybudovaní sa uzavrú od okolitého sveta
a ich fasády reflektujú len odrazy miest a dedín, ktoré sú od neho odrezané. Problémové sa
stáva aj ich umiestnenie, ktoré je často krát situované na úrodnej pôde. Postupne menia
našu krajinu na obrovské skladiská. Napriek tomu sú obyvatelia v ich blízkostí zmierený s
ich existencou. Preto naša analýza smeruje aj k scenárom, kde uvažujeme aj so zapracovaním verejného programu. Chceme poukázať ako objekt globálneho charakteru preniká
do lokálnych situácií.

Zdieľať

Adriána Gombarčíková, Martina Ľachká

martinalachka333@gmail.com

421948120218

Adriána Gombarčíková, Martina Ľachká

martinalachka333@gmail.com

421948120218

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

A4

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Jakub Kopec, Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

A4

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Jakub Kopec, Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.