Fenomén logistických miest

Za cieľ tohto semestra sme si zvolili analýzu logistických centier a pracovanie s mierkou
jednotlivých fragmentov. Logistické centrá sa stávajú akýmsi tichým globálným problémom.
Privatizujú obrovké časti verejného priestoru. Po vybudovaní sa uzavrú od okolitého sveta
a ich fasády reflektujú len odrazy miest a dedín, ktoré sú od neho odrezané. Problémové sa
stáva aj ich umiestnenie, ktoré je často krát situované na úrodnej pôde. Postupne menia
našu krajinu na obrovské skladiská. Napriek tomu sú obyvatelia v ich blízkostí zmierený s
ich existencou. Preto naša analýza smeruje aj k scenárom, kde uvažujeme aj so zapracovaním verejného programu. Chceme poukázať ako objekt globálneho charakteru preniká
do lokálnych situácií.

Adriána Gombarčíková, Martina Ľachká

3. roč.

Bc.

A4

Architektonická tvorba

martinalachka333@gmail.com

421948120218

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adriána Gombarčíková, Martina Ľachká

tituná-fotka-kópia-b5f51fd3

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?