Poriadok a podoba bývania v bratislavskom Starom Meste • Sára Krčmáriková

Poriadok a podoba bývania v bratislavskom Starom Meste

Skúmam, čo predchádzalo aktuálnej situácií bývania v centre mesta, čoho je tento stav dôsledkom. Nakoľko je tento formát vyhovujúci pre jeho občanov a čo im ponúka alebo odoberá. Následne analyzujem tri formy bývania a dočasného ubytovania v Starom Meste a jeho historickom centre.

Historická časť mesta sa stále viac vyprázdňuje a jeho obyvatelia sa menia z trvalých na dočasných. Stáva sa prázdnou štruktúrou, ktorá sa skladá prevažne z administratívnych priestorov, prípadne hotelov alebo iných foriem ubytovania.

Podoba Starého Mesta sa v posledných rokoch snaží vyhovieť potrebám jeho dočasných návštevníkov a popri tom zabúda na svojich lokálnych obyvateľov. Infraštruktúra neodpovedá požiadavkám na dlhodobé bývanie, zvýšený dopyt a následný rast cien nehnuteľností spôsobuje nedosiahnuteľnosť pre bežných občanov a centrum sa stáva miestom bez dostupného trvalého bydliska. Mesto dôsledkom privatizácie bytov stráca kontrolu nad tým kto a ako dlho v ňom býva. Dôsledkom toho je minimum permanentných obyvateľov, ktorí by podnecovali jeho miestny charakter.

Výskum ateliéru Urbánne Stratégie bude pokračovať v LS 2021.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Poriadok a podoba bývania v bratislavskom Starom Meste • Sára Krčmáriková

Poriadok a podoba bývania v bratislavskom Starom Meste

Skúmam, čo predchádzalo aktuálnej situácií bývania v centre mesta, čoho je tento stav dôsledkom. Nakoľko je tento formát vyhovujúci pre jeho občanov a čo im ponúka alebo odoberá. Následne analyzujem tri formy bývania a dočasného ubytovania v Starom Meste a jeho historickom centre.

Historická časť mesta sa stále viac vyprázdňuje a jeho obyvatelia sa menia z trvalých na dočasných. Stáva sa prázdnou štruktúrou, ktorá sa skladá prevažne z administratívnych priestorov, prípadne hotelov alebo iných foriem ubytovania.

Podoba Starého Mesta sa v posledných rokoch snaží vyhovieť potrebám jeho dočasných návštevníkov a popri tom zabúda na svojich lokálnych obyvateľov. Infraštruktúra neodpovedá požiadavkám na dlhodobé bývanie, zvýšený dopyt a následný rast cien nehnuteľností spôsobuje nedosiahnuteľnosť pre bežných občanov a centrum sa stáva miestom bez dostupného trvalého bydliska. Mesto dôsledkom privatizácie bytov stráca kontrolu nad tým kto a ako dlho v ňom býva. Dôsledkom toho je minimum permanentných obyvateľov, ktorí by podnecovali jeho miestny charakter.

Výskum ateliéru Urbánne Stratégie bude pokračovať v LS 2021.

Zdieľať

Poriadok a podoba bývania v bratislavskom Starom Meste • Sára Krčmáriková

Poriadok a podoba bývania v bratislavskom Starom Meste

Skúmam, čo predchádzalo aktuálnej situácií bývania v centre mesta, čoho je tento stav dôsledkom. Nakoľko je tento formát vyhovujúci pre jeho občanov a čo im ponúka alebo odoberá. Následne analyzujem tri formy bývania a dočasného ubytovania v Starom Meste a jeho historickom centre.

Historická časť mesta sa stále viac vyprázdňuje a jeho obyvatelia sa menia z trvalých na dočasných. Stáva sa prázdnou štruktúrou, ktorá sa skladá prevažne z administratívnych priestorov, prípadne hotelov alebo iných foriem ubytovania.

Podoba Starého Mesta sa v posledných rokoch snaží vyhovieť potrebám jeho dočasných návštevníkov a popri tom zabúda na svojich lokálnych obyvateľov. Infraštruktúra neodpovedá požiadavkám na dlhodobé bývanie, zvýšený dopyt a následný rast cien nehnuteľností spôsobuje nedosiahnuteľnosť pre bežných občanov a centrum sa stáva miestom bez dostupného trvalého bydliska. Mesto dôsledkom privatizácie bytov stráca kontrolu nad tým kto a ako dlho v ňom býva. Dôsledkom toho je minimum permanentných obyvateľov, ktorí by podnecovali jeho miestny charakter.

Výskum ateliéru Urbánne Stratégie bude pokračovať v LS 2021.

Zdieľať

Sára Krčmáriková

ksara111@gmail.com

Sára Krčmáriková

ksara111@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne stratégie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Jakub Kopec, Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Urbánne stratégie

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Jakub Kopec, Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.