pseudo-public spaces • simona svitkova, karina pak

pseudo-public spaces

Administratívne centrá – Bratislavský downtown – nové budovy, ktoré so sebou prinášajú aj nový verejný priestor.

Máme tieto priestory radi?
Cítime sa v nich dobre?
Stavia sa ich stále viac, o čo všetko v nich ide?
Čo je tento priestor a čo v ňom môžeme robiť?
Čo z nich je dobré pre svet?
Môžeme tieto priestory čítať?

V našich prácach sa venujeme analýze verejných priestranstiev vybraných administratívnych komplexov, ktoré sú verejne prístupné ale na súkromnom pozemku. Tieto priestory sú ako ucelené ostrovy- udržiavané, bezpečné, čisté a vo veľa momentoch zaujímavé a príjemné. Ponúkajú nám stret s inou identitou, materialitou a kompozíciou než na akúsi môžeme byť v Bratislave zvyknutí. Súčasťou týchto priestorov sú však rôzne elementy, ktoré zároveň predstavujú momenty organizácie a regulácie sociálneho chovania v nich. Opatrenia, spoločenské pravidlá a očakávania sú tak interpretované prostredníctvom mestského dizajnu. A práve tento špecifický spôsob utvárania hmotného priestoru môže slúžiť aj ako nástroj inkluzie alebo exkluzie spoločnosti.

Zaujímajú nás tieto elementy, vrstvy a vzťahy, ktoré tieto špecifické priestory tvoria.
Priestory v prvom momente pôsobia odlišne, v druhom rovnako a po bližšej analýze sú rovnaké avšak každý inak. Pomenovali sme ich Enclosed paradise, Subtle hybrid, Labyrinth a Extroverted introvert. Niektoré z nich nás vtiahnu a poblúdia, ďalšie privítajú a pohostia, iné elegantne odvedú na inú trasu. Všetko pomocou galérie elementov, ktorá vymedzuje priestor, naše vnímanie a správanie v ňom.

Projekt bude pokračovať v ďalšom semestri.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

pseudo-public spaces • simona svitkova, karina pak

pseudo-public spaces

Administratívne centrá – Bratislavský downtown – nové budovy, ktoré so sebou prinášajú aj nový verejný priestor.

Máme tieto priestory radi?
Cítime sa v nich dobre?
Stavia sa ich stále viac, o čo všetko v nich ide?
Čo je tento priestor a čo v ňom môžeme robiť?
Čo z nich je dobré pre svet?
Môžeme tieto priestory čítať?

V našich prácach sa venujeme analýze verejných priestranstiev vybraných administratívnych komplexov, ktoré sú verejne prístupné ale na súkromnom pozemku. Tieto priestory sú ako ucelené ostrovy- udržiavané, bezpečné, čisté a vo veľa momentoch zaujímavé a príjemné. Ponúkajú nám stret s inou identitou, materialitou a kompozíciou než na akúsi môžeme byť v Bratislave zvyknutí. Súčasťou týchto priestorov sú však rôzne elementy, ktoré zároveň predstavujú momenty organizácie a regulácie sociálneho chovania v nich. Opatrenia, spoločenské pravidlá a očakávania sú tak interpretované prostredníctvom mestského dizajnu. A práve tento špecifický spôsob utvárania hmotného priestoru môže slúžiť aj ako nástroj inkluzie alebo exkluzie spoločnosti.

Zaujímajú nás tieto elementy, vrstvy a vzťahy, ktoré tieto špecifické priestory tvoria.
Priestory v prvom momente pôsobia odlišne, v druhom rovnako a po bližšej analýze sú rovnaké avšak každý inak. Pomenovali sme ich Enclosed paradise, Subtle hybrid, Labyrinth a Extroverted introvert. Niektoré z nich nás vtiahnu a poblúdia, ďalšie privítajú a pohostia, iné elegantne odvedú na inú trasu. Všetko pomocou galérie elementov, ktorá vymedzuje priestor, naše vnímanie a správanie v ňom.

Projekt bude pokračovať v ďalšom semestri.

Zdieľať

pseudo-public spaces • simona svitkova, karina pak

pseudo-public spaces

Administratívne centrá – Bratislavský downtown – nové budovy, ktoré so sebou prinášajú aj nový verejný priestor.

Máme tieto priestory radi?
Cítime sa v nich dobre?
Stavia sa ich stále viac, o čo všetko v nich ide?
Čo je tento priestor a čo v ňom môžeme robiť?
Čo z nich je dobré pre svet?
Môžeme tieto priestory čítať?

V našich prácach sa venujeme analýze verejných priestranstiev vybraných administratívnych komplexov, ktoré sú verejne prístupné ale na súkromnom pozemku. Tieto priestory sú ako ucelené ostrovy- udržiavané, bezpečné, čisté a vo veľa momentoch zaujímavé a príjemné. Ponúkajú nám stret s inou identitou, materialitou a kompozíciou než na akúsi môžeme byť v Bratislave zvyknutí. Súčasťou týchto priestorov sú však rôzne elementy, ktoré zároveň predstavujú momenty organizácie a regulácie sociálneho chovania v nich. Opatrenia, spoločenské pravidlá a očakávania sú tak interpretované prostredníctvom mestského dizajnu. A práve tento špecifický spôsob utvárania hmotného priestoru môže slúžiť aj ako nástroj inkluzie alebo exkluzie spoločnosti.

Zaujímajú nás tieto elementy, vrstvy a vzťahy, ktoré tieto špecifické priestory tvoria.
Priestory v prvom momente pôsobia odlišne, v druhom rovnako a po bližšej analýze sú rovnaké avšak každý inak. Pomenovali sme ich Enclosed paradise, Subtle hybrid, Labyrinth a Extroverted introvert. Niektoré z nich nás vtiahnu a poblúdia, ďalšie privítajú a pohostia, iné elegantne odvedú na inú trasu. Všetko pomocou galérie elementov, ktorá vymedzuje priestor, naše vnímanie a správanie v ňom.

Projekt bude pokračovať v ďalšom semestri.

Zdieľať
Private-public-space_titulna-acb71cf6

Simona Svitkova, Karina Pak

svitkova.simona@gmail.com

Private-public-space_titulna-acb71cf6

Simona Svitkova, Karina Pak

svitkova.simona@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Urbánne stratégie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Jakub Kopec; Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Urbánne stratégie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Jakub Kopec; Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.