Krajina – Vodný mlyn • Petra Ollerová

Krajina - Vodný mlyn

Práca predstavuje reakciu na možnosť oživenia a funkčného využitia areálu
Vodného mlynu v Jahodnej v podobe ubytovacích jednotiek a zároveň hľadá
architektonické odpovede na lokálne prírodné fenomény hustoty. Zaoberá sa
otázkou plných / prázdnych priestorov a prechodu medzi nimi. Pôdorysné
rozvrhnutie siete 4×4 metre na pozemku umožnilo testovanie polohy a prispelo
k zhmotneniu gridu pomocou krížového systému. Práca analyzuje situáciu s
použitím jedného modulového prvku a jeho deformácií, ako riešenie celého
zadania. Skúma tvaroslovie základného elementu kríža a následne jeho rast
do kompaktnej štruktúry, ktorá obsahuje funkčné priestorové celky. Návrh
je architektonickým vyjadrením gradientu hustoty pomocou prefabrikovaných
modulov, ktoré umožňujú voľné rozrastanie štruktúry a tak následnú možnosť
prispôsobenia, dopovedania priestorov.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Krajina – Vodný mlyn • Petra Ollerová

Krajina - Vodný mlyn

Práca predstavuje reakciu na možnosť oživenia a funkčného využitia areálu
Vodného mlynu v Jahodnej v podobe ubytovacích jednotiek a zároveň hľadá
architektonické odpovede na lokálne prírodné fenomény hustoty. Zaoberá sa
otázkou plných / prázdnych priestorov a prechodu medzi nimi. Pôdorysné
rozvrhnutie siete 4×4 metre na pozemku umožnilo testovanie polohy a prispelo
k zhmotneniu gridu pomocou krížového systému. Práca analyzuje situáciu s
použitím jedného modulového prvku a jeho deformácií, ako riešenie celého
zadania. Skúma tvaroslovie základného elementu kríža a následne jeho rast
do kompaktnej štruktúry, ktorá obsahuje funkčné priestorové celky. Návrh
je architektonickým vyjadrením gradientu hustoty pomocou prefabrikovaných
modulov, ktoré umožňujú voľné rozrastanie štruktúry a tak následnú možnosť
prispôsobenia, dopovedania priestorov.

Zdieľať

Krajina – Vodný mlyn • Petra Ollerová

Krajina - Vodný mlyn

Práca predstavuje reakciu na možnosť oživenia a funkčného využitia areálu
Vodného mlynu v Jahodnej v podobe ubytovacích jednotiek a zároveň hľadá
architektonické odpovede na lokálne prírodné fenomény hustoty. Zaoberá sa
otázkou plných / prázdnych priestorov a prechodu medzi nimi. Pôdorysné
rozvrhnutie siete 4×4 metre na pozemku umožnilo testovanie polohy a prispelo
k zhmotneniu gridu pomocou krížového systému. Práca analyzuje situáciu s
použitím jedného modulového prvku a jeho deformácií, ako riešenie celého
zadania. Skúma tvaroslovie základného elementu kríža a následne jeho rast
do kompaktnej štruktúry, ktorá obsahuje funkčné priestorové celky. Návrh
je architektonickým vyjadrením gradientu hustoty pomocou prefabrikovaných
modulov, ktoré umožňujú voľné rozrastanie štruktúry a tak následnú možnosť
prispôsobenia, dopovedania priestorov.

Zdieľať

Petra Ollerová

petra.ollerova@gmail.com

421907536472

Petra Ollerová

petra.ollerova@gmail.com

421907536472

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

A3 Studený

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. Ján Studený, akad. arch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

A3 Studený

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. Ján Studený, akad. arch.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.