Krajina – Vodný mlyn • Petra Ollerová

Krajina - Vodný mlyn

Práca predstavuje reakciu na možnosť oživenia a funkčného využitia areálu
Vodného mlynu v Jahodnej v podobe ubytovacích jednotiek a zároveň hľadá
architektonické odpovede na lokálne prírodné fenomény hustoty. Zaoberá sa
otázkou plných / prázdnych priestorov a prechodu medzi nimi. Pôdorysné
rozvrhnutie siete 4×4 metre na pozemku umožnilo testovanie polohy a prispelo
k zhmotneniu gridu pomocou krížového systému. Práca analyzuje situáciu s
použitím jedného modulového prvku a jeho deformácií, ako riešenie celého
zadania. Skúma tvaroslovie základného elementu kríža a následne jeho rast
do kompaktnej štruktúry, ktorá obsahuje funkčné priestorové celky. Návrh
je architektonickým vyjadrením gradientu hustoty pomocou prefabrikovaných
modulov, ktoré umožňujú voľné rozrastanie štruktúry a tak následnú možnosť
prispôsobenia, dopovedania priestorov.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Krajina – Vodný mlyn • Petra Ollerová

Krajina - Vodný mlyn

Práca predstavuje reakciu na možnosť oživenia a funkčného využitia areálu
Vodného mlynu v Jahodnej v podobe ubytovacích jednotiek a zároveň hľadá
architektonické odpovede na lokálne prírodné fenomény hustoty. Zaoberá sa
otázkou plných / prázdnych priestorov a prechodu medzi nimi. Pôdorysné
rozvrhnutie siete 4×4 metre na pozemku umožnilo testovanie polohy a prispelo
k zhmotneniu gridu pomocou krížového systému. Práca analyzuje situáciu s
použitím jedného modulového prvku a jeho deformácií, ako riešenie celého
zadania. Skúma tvaroslovie základného elementu kríža a následne jeho rast
do kompaktnej štruktúry, ktorá obsahuje funkčné priestorové celky. Návrh
je architektonickým vyjadrením gradientu hustoty pomocou prefabrikovaných
modulov, ktoré umožňujú voľné rozrastanie štruktúry a tak následnú možnosť
prispôsobenia, dopovedania priestorov.

Zdieľať

Krajina – Vodný mlyn • Petra Ollerová

Krajina - Vodný mlyn

Práca predstavuje reakciu na možnosť oživenia a funkčného využitia areálu
Vodného mlynu v Jahodnej v podobe ubytovacích jednotiek a zároveň hľadá
architektonické odpovede na lokálne prírodné fenomény hustoty. Zaoberá sa
otázkou plných / prázdnych priestorov a prechodu medzi nimi. Pôdorysné
rozvrhnutie siete 4×4 metre na pozemku umožnilo testovanie polohy a prispelo
k zhmotneniu gridu pomocou krížového systému. Práca analyzuje situáciu s
použitím jedného modulového prvku a jeho deformácií, ako riešenie celého
zadania. Skúma tvaroslovie základného elementu kríža a následne jeho rast
do kompaktnej štruktúry, ktorá obsahuje funkčné priestorové celky. Návrh
je architektonickým vyjadrením gradientu hustoty pomocou prefabrikovaných
modulov, ktoré umožňujú voľné rozrastanie štruktúry a tak následnú možnosť
prispôsobenia, dopovedania priestorov.

Zdieľať

Petra Ollerová

petra.ollerova@gmail.com

421907536472

Petra Ollerová

petra.ollerova@gmail.com

421907536472

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

A3 Studený

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. Ján Studený, akad. arch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

A3 Studený

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. Ján Studený, akad. arch.