Nájomné bývanie v Košiciach

Vyhlásená architektonická súťaž na bytový dom v Košiciach sa stala zadaním semestrálnej práce. Témou bolo hľadanie hraníc medzi súkromným a verejným priestorom, medzi kolektívnym a individuálnym.. medzi mestom a bytom. Bytový dom je navrhovaný ako zmes typológií. Schodiskový, pavlačový a chodbový typ bytového domu sa spájajú vedľa seba pôdorysne a jediným pevným prvkom ostáva centralizovaná chodba, ako spájajúci element troch typov domov. Na základe nepravidelného zoskupovania typológií po poschodiach sa každým podlažím bytový dom pôdorysne mení a deformuje, čoho následkom je rozširovanie chodby do väčších celkov, ktoré sa obsadzujú kolektívnymi programami. Interakcia medzi súkromným a verejným sa prehlbuje vďaka predpriestoru bytu, ktorý sa stáva medzistupňom, akýmsi gánkom, ktorý síce prislúcha k bytu, no už nie je len jeho pevnou súčasťou. Projekt sa zaoberá otázkami kolektivizmu a na základe vzniku rozšírených priestorov vytvára na každom podlaží vlastné a individuálne programové využitia, ktoré sú oddelené no majú rovnaký charakter. 

Urbanisticky sa na pozemok ukladajú dva bytové domy rovnakej povahy, ktoré nesledujú uličnú čiaru, vytvárajú totiž akúsi pauzu v meste, rozrušenie, ktoré sami v sebe obsahujú, sú umiestnené za sebou a poskytujú obyvateľom súkromie bytu, rovnako ako aj verejnosť a programovosť mesta. 

Petra Ollerová

1. roč.

Mgr.

Ateliér architektúry II.

Architektonická tvorba

petra.ollerova@gmail.com

421907536472

Ďalšie príspevky študentky*ta

Petra Ollerová

digit-compressed (1)-dd6dc661

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?