Nájomné bývanie v Košiciach • Petra Ollerová

Nájomné bývanie v Košiciach

Vyhlásená architektonická súťaž na bytový dom v Košiciach sa stala zadaním semestrálnej práce. Témou bolo hľadanie hraníc medzi súkromným a verejným priestorom, medzi kolektívnym a individuálnym.. medzi mestom a bytom. Bytový dom je navrhovaný ako zmes typológií. Schodiskový, pavlačový a chodbový typ bytového domu sa spájajú vedľa seba pôdorysne a jediným pevným prvkom ostáva centralizovaná chodba, ako spájajúci element troch typov domov. Na základe nepravidelného zoskupovania typológií po poschodiach sa každým podlažím bytový dom pôdorysne mení a deformuje, čoho následkom je rozširovanie chodby do väčších celkov, ktoré sa obsadzujú kolektívnymi programami. Interakcia medzi súkromným a verejným sa prehlbuje vďaka predpriestoru bytu, ktorý sa stáva medzistupňom, akýmsi gánkom, ktorý síce prislúcha k bytu, no už nie je len jeho pevnou súčasťou. Projekt sa zaoberá otázkami kolektivizmu a na základe vzniku rozšírených priestorov vytvára na každom podlaží vlastné a individuálne programové využitia, ktoré sú oddelené no majú rovnaký charakter. 

Urbanisticky sa na pozemok ukladajú dva bytové domy rovnakej povahy, ktoré nesledujú uličnú čiaru, vytvárajú totiž akúsi pauzu v meste, rozrušenie, ktoré sami v sebe obsahujú, sú umiestnené za sebou a poskytujú obyvateľom súkromie bytu, rovnako ako aj verejnosť a programovosť mesta. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Nájomné bývanie v Košiciach • Petra Ollerová

Nájomné bývanie v Košiciach

Vyhlásená architektonická súťaž na bytový dom v Košiciach sa stala zadaním semestrálnej práce. Témou bolo hľadanie hraníc medzi súkromným a verejným priestorom, medzi kolektívnym a individuálnym.. medzi mestom a bytom. Bytový dom je navrhovaný ako zmes typológií. Schodiskový, pavlačový a chodbový typ bytového domu sa spájajú vedľa seba pôdorysne a jediným pevným prvkom ostáva centralizovaná chodba, ako spájajúci element troch typov domov. Na základe nepravidelného zoskupovania typológií po poschodiach sa každým podlažím bytový dom pôdorysne mení a deformuje, čoho následkom je rozširovanie chodby do väčších celkov, ktoré sa obsadzujú kolektívnymi programami. Interakcia medzi súkromným a verejným sa prehlbuje vďaka predpriestoru bytu, ktorý sa stáva medzistupňom, akýmsi gánkom, ktorý síce prislúcha k bytu, no už nie je len jeho pevnou súčasťou. Projekt sa zaoberá otázkami kolektivizmu a na základe vzniku rozšírených priestorov vytvára na každom podlaží vlastné a individuálne programové využitia, ktoré sú oddelené no majú rovnaký charakter. 

Urbanisticky sa na pozemok ukladajú dva bytové domy rovnakej povahy, ktoré nesledujú uličnú čiaru, vytvárajú totiž akúsi pauzu v meste, rozrušenie, ktoré sami v sebe obsahujú, sú umiestnené za sebou a poskytujú obyvateľom súkromie bytu, rovnako ako aj verejnosť a programovosť mesta. 

Zdieľať

Nájomné bývanie v Košiciach • Petra Ollerová

Nájomné bývanie v Košiciach

Vyhlásená architektonická súťaž na bytový dom v Košiciach sa stala zadaním semestrálnej práce. Témou bolo hľadanie hraníc medzi súkromným a verejným priestorom, medzi kolektívnym a individuálnym.. medzi mestom a bytom. Bytový dom je navrhovaný ako zmes typológií. Schodiskový, pavlačový a chodbový typ bytového domu sa spájajú vedľa seba pôdorysne a jediným pevným prvkom ostáva centralizovaná chodba, ako spájajúci element troch typov domov. Na základe nepravidelného zoskupovania typológií po poschodiach sa každým podlažím bytový dom pôdorysne mení a deformuje, čoho následkom je rozširovanie chodby do väčších celkov, ktoré sa obsadzujú kolektívnymi programami. Interakcia medzi súkromným a verejným sa prehlbuje vďaka predpriestoru bytu, ktorý sa stáva medzistupňom, akýmsi gánkom, ktorý síce prislúcha k bytu, no už nie je len jeho pevnou súčasťou. Projekt sa zaoberá otázkami kolektivizmu a na základe vzniku rozšírených priestorov vytvára na každom podlaží vlastné a individuálne programové využitia, ktoré sú oddelené no majú rovnaký charakter. 

Urbanisticky sa na pozemok ukladajú dva bytové domy rovnakej povahy, ktoré nesledujú uličnú čiaru, vytvárajú totiž akúsi pauzu v meste, rozrušenie, ktoré sami v sebe obsahujú, sú umiestnené za sebou a poskytujú obyvateľom súkromie bytu, rovnako ako aj verejnosť a programovosť mesta. 

Zdieľať

Petra Ollerová

petra.ollerova@gmail.com

421907536472

Petra Ollerová

petra.ollerova@gmail.com

421907536472

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II.

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II.

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.