Nájomné byty

Náš ateliér tento semester pokračoval v riešení súťažného zadania ako možnosti práce. Vybraná súťaž bola “Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach” (odkaz na súťaž). Išlo o oboznámenie sa s typológiou bytových domov a pokus nájsť pridanú hodnotu bytového bývania. V projekte pracujem s prepojením rôznych výšok s rôznymi funkciami a miešaním mestského a bytového. Prízemie je napojené na ulicu cestou pre autá, parkovaním a priestormi určenými pre ateliér/kanceláriu a kaviareň. Prvé poschodie vytvára doska (terasa) zastrešujúca parkovanie, ktorá má zároveň funkciu komunikácie, záhrady a komunitného priestoru pre nájomníkov bytov a návštevníkov kaviarne. Diery v doske sú buď svetlíkmi alebo otvormi pre schodisko. Dve konfigurácie bytov sú na sebe uložené tak, aby vytvárali terasy slúžiace ako komunikácia pre vrchné byty. Spodné byty sú širšie a vrchné byty sú užšie dvojposchodové. Ide o otvorené priestory s len najnutnejším vybavením. Jadrá bytov sú riešené tak, aby každé jadro obsluhovalo štyri byty. Komunikáciu medzi terasami, doskou a prízemím zabezpečujú z juhovýchodnej strany schodiská a výťahy, v strede schodiská v dierach dosky a z juhozápadnej strany schodisko s možnosťou sedenia pre návštevníkov kaviarne.

Jakub Ľorko

3. roč.

Bc.

Ateliér II

Architektonická tvorba

jalorko@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jakub Ľorko

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?