Railground

Projekt sa zaoberal skúmaním zaniknutých a chátranych železničných objektov v Bratislave. Bližšie sa zameriaval na jedno miesto – stanica Filiálka (Filiálne nádražie)

Projekt vychádza z aktuálneho stavu nádražia, zachová existujúce koľajnice a ruší bývalú stanicu, ktorá je vo veľmi zlom stave. Mení priestor na športové ihriská, ktoré vznikajú premenou starých podvozkov vlakov. Vytvára dynamický priestor, ktorý je schopný konfiguračných zmien podľa športových príležitostí. Využíva priestorové obmedzenia rozmeru plošín na vznik nových športov. Obmedzuje ich v šírke do maximálneho rozmeru 3m, avšak na dĺžku môžu byť aj 1km dlhé. Novovzniknutý verejný priestor by mal priniesť množstvo podnetných priestorov a premeniť schátrané filialné nádražie na bezpečné a podporujúce športové aktivity verejnosti.

Eliška Tomášková

2. roč.

Bc.

Ateliér Virtuálne štúdio

Architektonická tvorba

delfinik.eli@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Eliška Tomášková

námestie-459f7e56

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?