Railground • Eliška Tomášková

Railground

Projekt sa zaoberal skúmaním zaniknutých a chátranych železničných objektov v Bratislave. Bližšie sa zameriaval na jedno miesto – stanica Filiálka (Filiálne nádražie)

Projekt vychádza z aktuálneho stavu nádražia, zachová existujúce koľajnice a ruší bývalú stanicu, ktorá je vo veľmi zlom stave. Mení priestor na športové ihriská, ktoré vznikajú premenou starých podvozkov vlakov. Vytvára dynamický priestor, ktorý je schopný konfiguračných zmien podľa športových príležitostí. Využíva priestorové obmedzenia rozmeru plošín na vznik nových športov. Obmedzuje ich v šírke do maximálneho rozmeru 3m, avšak na dĺžku môžu byť aj 1km dlhé. Novovzniknutý verejný priestor by mal priniesť množstvo podnetných priestorov a premeniť schátrané filialné nádražie na bezpečné a podporujúce športové aktivity verejnosti.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Railground • Eliška Tomášková

Railground

Projekt sa zaoberal skúmaním zaniknutých a chátranych železničných objektov v Bratislave. Bližšie sa zameriaval na jedno miesto – stanica Filiálka (Filiálne nádražie)

Projekt vychádza z aktuálneho stavu nádražia, zachová existujúce koľajnice a ruší bývalú stanicu, ktorá je vo veľmi zlom stave. Mení priestor na športové ihriská, ktoré vznikajú premenou starých podvozkov vlakov. Vytvára dynamický priestor, ktorý je schopný konfiguračných zmien podľa športových príležitostí. Využíva priestorové obmedzenia rozmeru plošín na vznik nových športov. Obmedzuje ich v šírke do maximálneho rozmeru 3m, avšak na dĺžku môžu byť aj 1km dlhé. Novovzniknutý verejný priestor by mal priniesť množstvo podnetných priestorov a premeniť schátrané filialné nádražie na bezpečné a podporujúce športové aktivity verejnosti.

Zdieľať

Railground • Eliška Tomášková

Railground

Projekt sa zaoberal skúmaním zaniknutých a chátranych železničných objektov v Bratislave. Bližšie sa zameriaval na jedno miesto – stanica Filiálka (Filiálne nádražie)

Projekt vychádza z aktuálneho stavu nádražia, zachová existujúce koľajnice a ruší bývalú stanicu, ktorá je vo veľmi zlom stave. Mení priestor na športové ihriská, ktoré vznikajú premenou starých podvozkov vlakov. Vytvára dynamický priestor, ktorý je schopný konfiguračných zmien podľa športových príležitostí. Využíva priestorové obmedzenia rozmeru plošín na vznik nových športov. Obmedzuje ich v šírke do maximálneho rozmeru 3m, avšak na dĺžku môžu byť aj 1km dlhé. Novovzniknutý verejný priestor by mal priniesť množstvo podnetných priestorov a premeniť schátrané filialné nádražie na bezpečné a podporujúce športové aktivity verejnosti.

Zdieľať

Eliška Tomášková

delfinik.eli@gmail.com

Eliška Tomášková

delfinik.eli@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch., Mag. arch. Kristína Gumulák Rypáková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch., Mag. arch. Kristína Gumulák Rypáková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.