Metamorfózy v časopriestore

Hlavným zámerom projektu Metamorfózy v časopriestore bolo navrhnúť na Hviezdoslavovom námestí rôzne a ľahko uskutočniteľné premeny dočasných priestorov. Zmenou konfigurácie by reagovali na rôzne mestské podujatia, konajúce sa na námestí alebo na momentálne ročné obdobie. Projekt vychádzal z aktuálneho stavu námestia, kde sa vyskytovali rušivé elementy (ploty, stĺpy). Namiesto ich úplného odstránenia sa stali prvkom tvoriaci verejný priestor.
Premenlivosť prostredia je umožnená pomocou mechanických stĺpov, ktoré sa vysúvajú a zasúvajú podľa aktuálneho zadania. Sú rozmiestnené v pravidelnej štvorcovej sieti 2x2m a ich maximálna výška je 2m. Ponúkajú nespočetné množstvo pôdorysných konfigurácii a kombinácii.
Aj keď na prvý pohľad stĺpy obmedzujú pohyb po námestí, je medzi nimi dostatočný rozostup na voľný prechod. Taktiež sa stĺpy môžu zasunúť a vznikne čistá nenarušená plocha. Okrem tvorby nových priestorov projekt ponúka aj ďalšie funkcie. Ako napríklad nočné osvetlenie, v lete osviežujúcu vodnú paru, či iné prídavné funkcie podľa aplikovaných technológii.
Verejnosť tak môže takto vytvorené metamorfózy verejného priestoru námestia brať, ako podnet
na interakciu a začať chápať pôvodné nerytmické vyrušenia za určitý druh manipulatívneho rytmu,
meniaceho sa podľa okolností.

Eliška Tomášková

2. roč.

Bc.

Ateliér Virtuálne štúdio

Architektonická tvorba

delfinik.eli@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Eliška Tomášková

Snímka obrazovky 2021-06-06 o 22.38.03-65383cd2

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?