Metamorfózy v časopriestore • Eliška Tomášková

Metamorfózy v časopriestore

Hlavným zámerom projektu Metamorfózy v časopriestore bolo navrhnúť na Hviezdoslavovom námestí rôzne a ľahko uskutočniteľné premeny dočasných priestorov. Zmenou konfigurácie by reagovali na rôzne mestské podujatia, konajúce sa na námestí alebo na momentálne ročné obdobie. Projekt vychádzal z aktuálneho stavu námestia, kde sa vyskytovali rušivé elementy (ploty, stĺpy). Namiesto ich úplného odstránenia sa stali prvkom tvoriaci verejný priestor.
Premenlivosť prostredia je umožnená pomocou mechanických stĺpov, ktoré sa vysúvajú a zasúvajú podľa aktuálneho zadania. Sú rozmiestnené v pravidelnej štvorcovej sieti 2x2m a ich maximálna výška je 2m. Ponúkajú nespočetné množstvo pôdorysných konfigurácii a kombinácii.
Aj keď na prvý pohľad stĺpy obmedzujú pohyb po námestí, je medzi nimi dostatočný rozostup na voľný prechod. Taktiež sa stĺpy môžu zasunúť a vznikne čistá nenarušená plocha. Okrem tvorby nových priestorov projekt ponúka aj ďalšie funkcie. Ako napríklad nočné osvetlenie, v lete osviežujúcu vodnú paru, či iné prídavné funkcie podľa aplikovaných technológii.
Verejnosť tak môže takto vytvorené metamorfózy verejného priestoru námestia brať, ako podnet
na interakciu a začať chápať pôvodné nerytmické vyrušenia za určitý druh manipulatívneho rytmu,
meniaceho sa podľa okolností.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Metamorfózy v časopriestore • Eliška Tomášková

Metamorfózy v časopriestore

Hlavným zámerom projektu Metamorfózy v časopriestore bolo navrhnúť na Hviezdoslavovom námestí rôzne a ľahko uskutočniteľné premeny dočasných priestorov. Zmenou konfigurácie by reagovali na rôzne mestské podujatia, konajúce sa na námestí alebo na momentálne ročné obdobie. Projekt vychádzal z aktuálneho stavu námestia, kde sa vyskytovali rušivé elementy (ploty, stĺpy). Namiesto ich úplného odstránenia sa stali prvkom tvoriaci verejný priestor.
Premenlivosť prostredia je umožnená pomocou mechanických stĺpov, ktoré sa vysúvajú a zasúvajú podľa aktuálneho zadania. Sú rozmiestnené v pravidelnej štvorcovej sieti 2x2m a ich maximálna výška je 2m. Ponúkajú nespočetné množstvo pôdorysných konfigurácii a kombinácii.
Aj keď na prvý pohľad stĺpy obmedzujú pohyb po námestí, je medzi nimi dostatočný rozostup na voľný prechod. Taktiež sa stĺpy môžu zasunúť a vznikne čistá nenarušená plocha. Okrem tvorby nových priestorov projekt ponúka aj ďalšie funkcie. Ako napríklad nočné osvetlenie, v lete osviežujúcu vodnú paru, či iné prídavné funkcie podľa aplikovaných technológii.
Verejnosť tak môže takto vytvorené metamorfózy verejného priestoru námestia brať, ako podnet
na interakciu a začať chápať pôvodné nerytmické vyrušenia za určitý druh manipulatívneho rytmu,
meniaceho sa podľa okolností.

Zdieľať

Metamorfózy v časopriestore • Eliška Tomášková

Metamorfózy v časopriestore

Hlavným zámerom projektu Metamorfózy v časopriestore bolo navrhnúť na Hviezdoslavovom námestí rôzne a ľahko uskutočniteľné premeny dočasných priestorov. Zmenou konfigurácie by reagovali na rôzne mestské podujatia, konajúce sa na námestí alebo na momentálne ročné obdobie. Projekt vychádzal z aktuálneho stavu námestia, kde sa vyskytovali rušivé elementy (ploty, stĺpy). Namiesto ich úplného odstránenia sa stali prvkom tvoriaci verejný priestor.
Premenlivosť prostredia je umožnená pomocou mechanických stĺpov, ktoré sa vysúvajú a zasúvajú podľa aktuálneho zadania. Sú rozmiestnené v pravidelnej štvorcovej sieti 2x2m a ich maximálna výška je 2m. Ponúkajú nespočetné množstvo pôdorysných konfigurácii a kombinácii.
Aj keď na prvý pohľad stĺpy obmedzujú pohyb po námestí, je medzi nimi dostatočný rozostup na voľný prechod. Taktiež sa stĺpy môžu zasunúť a vznikne čistá nenarušená plocha. Okrem tvorby nových priestorov projekt ponúka aj ďalšie funkcie. Ako napríklad nočné osvetlenie, v lete osviežujúcu vodnú paru, či iné prídavné funkcie podľa aplikovaných technológii.
Verejnosť tak môže takto vytvorené metamorfózy verejného priestoru námestia brať, ako podnet
na interakciu a začať chápať pôvodné nerytmické vyrušenia za určitý druh manipulatívneho rytmu,
meniaceho sa podľa okolností.

Zdieľať

Eliška Tomášková

delfinik.eli@gmail.com

Eliška Tomášková

delfinik.eli@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. Mag. arch. Kristína Rypáková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. Mag. arch. Kristína Rypáková

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.