Nájomné bývanie Košice • Dávid Nosko

Nájomné bývanie Košice

Podkladom pre semestrálny projekt bolo zadanie architektonickej súťaže na výstavbu nájomných bytov na ulici Jesenského 4 v Košiciach. Témou bolo skúmanie a definovanie rozhraní medzi verejným a súkromným, t.j. medzi mestom a bytom. Tieto rozhrania sa objavujú v bytovom dome na rôznych stupňoch a v rôznych mierkach. Paralelnou snahou bolo vytvorenie interiérových priestorov, ktoré majú vlastnú špecifickosť nevyplývajúcu priamo z funkcie a programu bývania; naopak, je nutné vymýšľať spôsoby, ako ich obývať.

Postup vytvárania bytového domu je inverzný voči štandardným spôsobom navrhovania. Namiesto bežného navrhovania zvnútra-von je navrhnutý zvonka-dnu, namiesto definovania exteriérových priestorov po navrhnutí hmoty sú exteriéry definované ako prvé, namiesto umiestňovania hmoty v prázdne pozemku sú umiestňované prázdna v hmote vypĺňajúcej pozemok. Počiatkom je definovanie dvorov (prázdnien) s rozličným charakterom a zároveň ich rozmiestnenie na pozemku. Hmota domu, ktorá ostáva po odobratí hmoty dvorov, tvorí úzke steny medzi nimi. Dvory sú definované svojím tvarom a veľkosťou, obsahom a otvorenosťou hranice medzi interiérom a exteriérom. Tieto hranice tvoria škálu od fasád, ktoré umožňujú iba prepúšťanie svetla, cez balkóny až po pavlače, ktoré slúžia na komunikáciu a prístup do bytov.

Ďalším krokom je vytvorenie miestností prislúchajúcich k dvorom. Podobne ako vo veľkej mierke boli z hmoty odoberané dvory ako obytné priestory, pričom okolo nich zostával priestor pre byty ako zázemie pre tieto dvory, tak v mierke bytu sú z hmoty odoberané jednotlivé miestnosti; zvyšok medzi nimi je zázemím pre byt. Každý dvor má definovaný vlastný typ miestností rozmiestnený po obvode; miestnosti sa odlišujú svojím formálnym charakterom.

Vzťah medzi miestnosťou a dvorom je definovaný cez pavlač (v prípade ak sa v dvore nachádza). Pavlač tvoria dve rozhrania – miestnosť/pavlač a dvor/pavlač; teda dvor aj miestnosť sa vzťahujú k pavlači. Tieto rozhrania sú problematizované rôznymi spôsobmi – špeciálnymi spôsobmi vertikálnej komunikácie medzi dvorom a pavlačou a rozrušovaním hranice medzi pavlačou a miestnosťami (pavlač sa vylieva do miestností alebo miestnosti obsadzujú pavlač).

Nakoniec vzniká byt ako kombinácia niekoľkých miestností tak, aby mal vzťah vždy aspoň s dvoma dvormi. Miestnosti navzájom interferujú, prepisujú sa, narážajú do seba. Vytvárajú špecifické priestorové zhluky. Každý byt na podlaží je jedinečný. Zvyškové priestory okolo definovaných miestností sú pre byt obsluhujúcimi priestormi.

V bytovom dome sa nachádza námestie s parterom, kde sa môžu konať malé trhy, úzka ulica umožňujúca kontakt susedov, dvor s malým jazierkom a mokraďou, dvor s kopcom, komunitný stupňovitý dvor okolo spoločného ohniska a malého pódia, dvor s predzáhradkami na pestovanie plodín, sad obklopený zimnou záhradou, prázdny tichý dvor a dvor so zachovanou divoko rastúcou zeleňou, ktorá sa v súčasnosti na pozemku nachádza.

Špecifickosť bytov je dosiahnutá nielen ich priestorovými vlastnosťami, ale aj vzťahom s rozličnými svetmi v dvoroch, ktoré sú extenziami bytov; v ktorých sa môže diať bývanie.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Nájomné bývanie Košice • Dávid Nosko

Nájomné bývanie Košice

Podkladom pre semestrálny projekt bolo zadanie architektonickej súťaže na výstavbu nájomných bytov na ulici Jesenského 4 v Košiciach. Témou bolo skúmanie a definovanie rozhraní medzi verejným a súkromným, t.j. medzi mestom a bytom. Tieto rozhrania sa objavujú v bytovom dome na rôznych stupňoch a v rôznych mierkach. Paralelnou snahou bolo vytvorenie interiérových priestorov, ktoré majú vlastnú špecifickosť nevyplývajúcu priamo z funkcie a programu bývania; naopak, je nutné vymýšľať spôsoby, ako ich obývať.

Postup vytvárania bytového domu je inverzný voči štandardným spôsobom navrhovania. Namiesto bežného navrhovania zvnútra-von je navrhnutý zvonka-dnu, namiesto definovania exteriérových priestorov po navrhnutí hmoty sú exteriéry definované ako prvé, namiesto umiestňovania hmoty v prázdne pozemku sú umiestňované prázdna v hmote vypĺňajúcej pozemok. Počiatkom je definovanie dvorov (prázdnien) s rozličným charakterom a zároveň ich rozmiestnenie na pozemku. Hmota domu, ktorá ostáva po odobratí hmoty dvorov, tvorí úzke steny medzi nimi. Dvory sú definované svojím tvarom a veľkosťou, obsahom a otvorenosťou hranice medzi interiérom a exteriérom. Tieto hranice tvoria škálu od fasád, ktoré umožňujú iba prepúšťanie svetla, cez balkóny až po pavlače, ktoré slúžia na komunikáciu a prístup do bytov.

Ďalším krokom je vytvorenie miestností prislúchajúcich k dvorom. Podobne ako vo veľkej mierke boli z hmoty odoberané dvory ako obytné priestory, pričom okolo nich zostával priestor pre byty ako zázemie pre tieto dvory, tak v mierke bytu sú z hmoty odoberané jednotlivé miestnosti; zvyšok medzi nimi je zázemím pre byt. Každý dvor má definovaný vlastný typ miestností rozmiestnený po obvode; miestnosti sa odlišujú svojím formálnym charakterom.

Vzťah medzi miestnosťou a dvorom je definovaný cez pavlač (v prípade ak sa v dvore nachádza). Pavlač tvoria dve rozhrania – miestnosť/pavlač a dvor/pavlač; teda dvor aj miestnosť sa vzťahujú k pavlači. Tieto rozhrania sú problematizované rôznymi spôsobmi – špeciálnymi spôsobmi vertikálnej komunikácie medzi dvorom a pavlačou a rozrušovaním hranice medzi pavlačou a miestnosťami (pavlač sa vylieva do miestností alebo miestnosti obsadzujú pavlač).

Nakoniec vzniká byt ako kombinácia niekoľkých miestností tak, aby mal vzťah vždy aspoň s dvoma dvormi. Miestnosti navzájom interferujú, prepisujú sa, narážajú do seba. Vytvárajú špecifické priestorové zhluky. Každý byt na podlaží je jedinečný. Zvyškové priestory okolo definovaných miestností sú pre byt obsluhujúcimi priestormi.

V bytovom dome sa nachádza námestie s parterom, kde sa môžu konať malé trhy, úzka ulica umožňujúca kontakt susedov, dvor s malým jazierkom a mokraďou, dvor s kopcom, komunitný stupňovitý dvor okolo spoločného ohniska a malého pódia, dvor s predzáhradkami na pestovanie plodín, sad obklopený zimnou záhradou, prázdny tichý dvor a dvor so zachovanou divoko rastúcou zeleňou, ktorá sa v súčasnosti na pozemku nachádza.

Špecifickosť bytov je dosiahnutá nielen ich priestorovými vlastnosťami, ale aj vzťahom s rozličnými svetmi v dvoroch, ktoré sú extenziami bytov; v ktorých sa môže diať bývanie.

Zdieľať

Nájomné bývanie Košice • Dávid Nosko

Nájomné bývanie Košice

Podkladom pre semestrálny projekt bolo zadanie architektonickej súťaže na výstavbu nájomných bytov na ulici Jesenského 4 v Košiciach. Témou bolo skúmanie a definovanie rozhraní medzi verejným a súkromným, t.j. medzi mestom a bytom. Tieto rozhrania sa objavujú v bytovom dome na rôznych stupňoch a v rôznych mierkach. Paralelnou snahou bolo vytvorenie interiérových priestorov, ktoré majú vlastnú špecifickosť nevyplývajúcu priamo z funkcie a programu bývania; naopak, je nutné vymýšľať spôsoby, ako ich obývať.

Postup vytvárania bytového domu je inverzný voči štandardným spôsobom navrhovania. Namiesto bežného navrhovania zvnútra-von je navrhnutý zvonka-dnu, namiesto definovania exteriérových priestorov po navrhnutí hmoty sú exteriéry definované ako prvé, namiesto umiestňovania hmoty v prázdne pozemku sú umiestňované prázdna v hmote vypĺňajúcej pozemok. Počiatkom je definovanie dvorov (prázdnien) s rozličným charakterom a zároveň ich rozmiestnenie na pozemku. Hmota domu, ktorá ostáva po odobratí hmoty dvorov, tvorí úzke steny medzi nimi. Dvory sú definované svojím tvarom a veľkosťou, obsahom a otvorenosťou hranice medzi interiérom a exteriérom. Tieto hranice tvoria škálu od fasád, ktoré umožňujú iba prepúšťanie svetla, cez balkóny až po pavlače, ktoré slúžia na komunikáciu a prístup do bytov.

Ďalším krokom je vytvorenie miestností prislúchajúcich k dvorom. Podobne ako vo veľkej mierke boli z hmoty odoberané dvory ako obytné priestory, pričom okolo nich zostával priestor pre byty ako zázemie pre tieto dvory, tak v mierke bytu sú z hmoty odoberané jednotlivé miestnosti; zvyšok medzi nimi je zázemím pre byt. Každý dvor má definovaný vlastný typ miestností rozmiestnený po obvode; miestnosti sa odlišujú svojím formálnym charakterom.

Vzťah medzi miestnosťou a dvorom je definovaný cez pavlač (v prípade ak sa v dvore nachádza). Pavlač tvoria dve rozhrania – miestnosť/pavlač a dvor/pavlač; teda dvor aj miestnosť sa vzťahujú k pavlači. Tieto rozhrania sú problematizované rôznymi spôsobmi – špeciálnymi spôsobmi vertikálnej komunikácie medzi dvorom a pavlačou a rozrušovaním hranice medzi pavlačou a miestnosťami (pavlač sa vylieva do miestností alebo miestnosti obsadzujú pavlač).

Nakoniec vzniká byt ako kombinácia niekoľkých miestností tak, aby mal vzťah vždy aspoň s dvoma dvormi. Miestnosti navzájom interferujú, prepisujú sa, narážajú do seba. Vytvárajú špecifické priestorové zhluky. Každý byt na podlaží je jedinečný. Zvyškové priestory okolo definovaných miestností sú pre byt obsluhujúcimi priestormi.

V bytovom dome sa nachádza námestie s parterom, kde sa môžu konať malé trhy, úzka ulica umožňujúca kontakt susedov, dvor s malým jazierkom a mokraďou, dvor s kopcom, komunitný stupňovitý dvor okolo spoločného ohniska a malého pódia, dvor s predzáhradkami na pestovanie plodín, sad obklopený zimnou záhradou, prázdny tichý dvor a dvor so zachovanou divoko rastúcou zeleňou, ktorá sa v súčasnosti na pozemku nachádza.

Špecifickosť bytov je dosiahnutá nielen ich priestorovými vlastnosťami, ale aj vzťahom s rozličnými svetmi v dvoroch, ktoré sú extenziami bytov; v ktorých sa môže diať bývanie.

Zdieľať
Dávid-Nosko-4a8d073f

Dávid Nosko

nosko.david@gmail.com

421908833635

Dávid-Nosko-4a8d073f

Dávid Nosko

nosko.david@gmail.com

421908833635

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.