Slavošovský tunel 2.0 • Anna Přibylová

Slavošovský tunel 2.0

Upřete pozornost na tunely

Tématem práce je prověření potenciálu
opuštěné železniční infrastruktury na
Slovensku, konkrétně na plánovaných
tratích takzvaných Gemerských spojek,
které vznikaly v 30. a 40. letech 20. století
jako reakce na Vídeňskou arbitráž. Projekt
se zaměřuje především na revitalizaci a
možnosti nového využití železničních
tunelů, ve kterých nikdy nebyly položeny
kolejnice. Objevený a aktivovaný skrytý
potenciál akustických vlastností tunelu nabízí
možnost alternativního využití v podobě
koncertního sálu nebo hudebního nástroje.
Práce interaguje s železničním Tunelem
pod Homôlkou, který je zajímavý nejen svou
délkou 2400 m, ale především svou polohou.
Je spojnicí dvou sousedících okresů a
krajů. V současné době je vyhledáván pro
adrenalinový zážitek, který nabízí. Tento
projekt by měl posílit atmosféru, kterou
zde lidé během asi čtyřiceti pěti minutové
cesty tmou zažívají. Zvukové vjemy zesílené
temnotou podporuje pomocí natažení
několika strun po celé délce tunelu. Jejich
zvuk, nepravidelně se odrážející od stěn,
umocňuje zážitek ze tmy. Do tunelu vložená
konstrukce nesoucí struny může zároveň
reagovat i na další podněty. Může být
využívána v době koncertů, performance
nebo výstav k historii tunelu. Projekt by měl
zacílit pozornost populace i na osud jiných
nevyužívaných staveb.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Slavošovský tunel 2.0 • Anna Přibylová

Slavošovský tunel 2.0

Upřete pozornost na tunely

Tématem práce je prověření potenciálu
opuštěné železniční infrastruktury na
Slovensku, konkrétně na plánovaných
tratích takzvaných Gemerských spojek,
které vznikaly v 30. a 40. letech 20. století
jako reakce na Vídeňskou arbitráž. Projekt
se zaměřuje především na revitalizaci a
možnosti nového využití železničních
tunelů, ve kterých nikdy nebyly položeny
kolejnice. Objevený a aktivovaný skrytý
potenciál akustických vlastností tunelu nabízí
možnost alternativního využití v podobě
koncertního sálu nebo hudebního nástroje.
Práce interaguje s železničním Tunelem
pod Homôlkou, který je zajímavý nejen svou
délkou 2400 m, ale především svou polohou.
Je spojnicí dvou sousedících okresů a
krajů. V současné době je vyhledáván pro
adrenalinový zážitek, který nabízí. Tento
projekt by měl posílit atmosféru, kterou
zde lidé během asi čtyřiceti pěti minutové
cesty tmou zažívají. Zvukové vjemy zesílené
temnotou podporuje pomocí natažení
několika strun po celé délce tunelu. Jejich
zvuk, nepravidelně se odrážející od stěn,
umocňuje zážitek ze tmy. Do tunelu vložená
konstrukce nesoucí struny může zároveň
reagovat i na další podněty. Může být
využívána v době koncertů, performance
nebo výstav k historii tunelu. Projekt by měl
zacílit pozornost populace i na osud jiných
nevyužívaných staveb.

Zdieľať

Slavošovský tunel 2.0 • Anna Přibylová

Slavošovský tunel 2.0

Upřete pozornost na tunely

Tématem práce je prověření potenciálu
opuštěné železniční infrastruktury na
Slovensku, konkrétně na plánovaných
tratích takzvaných Gemerských spojek,
které vznikaly v 30. a 40. letech 20. století
jako reakce na Vídeňskou arbitráž. Projekt
se zaměřuje především na revitalizaci a
možnosti nového využití železničních
tunelů, ve kterých nikdy nebyly položeny
kolejnice. Objevený a aktivovaný skrytý
potenciál akustických vlastností tunelu nabízí
možnost alternativního využití v podobě
koncertního sálu nebo hudebního nástroje.
Práce interaguje s železničním Tunelem
pod Homôlkou, který je zajímavý nejen svou
délkou 2400 m, ale především svou polohou.
Je spojnicí dvou sousedících okresů a
krajů. V současné době je vyhledáván pro
adrenalinový zážitek, který nabízí. Tento
projekt by měl posílit atmosféru, kterou
zde lidé během asi čtyřiceti pěti minutové
cesty tmou zažívají. Zvukové vjemy zesílené
temnotou podporuje pomocí natažení
několika strun po celé délce tunelu. Jejich
zvuk, nepravidelně se odrážející od stěn,
umocňuje zážitek ze tmy. Do tunelu vložená
konstrukce nesoucí struny může zároveň
reagovat i na další podněty. Může být
využívána v době koncertů, performance
nebo výstav k historii tunelu. Projekt by měl
zacílit pozornost populace i na osud jiných
nevyužívaných staveb.

Zdieľať

Anna Přibylová

annapribyl@seznam.cz

420733433159

Anna Přibylová

annapribyl@seznam.cz

420733433159

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. a Mag. arch. Kristína Rypáková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. a Mag. arch. Kristína Rypáková

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.