Bytový dom v Košiciach • Kristína Betušová

Bytový dom v Košiciach

Cieľom bakalárskej práce je na základe reálneho súťažného zadania reagovať na problém modelov bývania v 21. storočí, ktoré čerpajú zo zaužívaných typológií 20. storočia. S čoraz väčšou štandardizáciou bývania a zmenšujúcou sa veľkosťou obydlí ignorujú potreby dnešnej spoločnosti a zároveň zanevierajú na problémy architektonické. Bytovú jednotku nie je možné vopred typizovať a jej programové usporiadanie nie je možné vopred definovať v súvislosti s neustále sa meniacim životným štýlom a individualitami ľudí. Priestorové členenie je tak závislé od architekta, ktorý určuje hranice medzi typológiou a ideológiou. V projekte sa tak snažím poukázať na opakujúci sa, modulárny, konštrukčný, stenový systém bytových domov a hľadám netriviálne prístupy konštrukcií s dôsledkom neprogramových priestorových rozhodnutí. Konštrukcia, ktorej nosným prvkom je stena sa stáva priestorotvornou, čím definuje a zároveň rámcuje súkromné bytové jednotky, ale aj priestor vnútornej chodby. Členenie priestoru zároveň narúša konvenčnosť osovosti, čím poukazuje na zaužívané princípy štandardizácie a premýšľanie výhradne v karteziánskej sústave.  

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Bytový dom v Košiciach • Kristína Betušová

Bytový dom v Košiciach

Cieľom bakalárskej práce je na základe reálneho súťažného zadania reagovať na problém modelov bývania v 21. storočí, ktoré čerpajú zo zaužívaných typológií 20. storočia. S čoraz väčšou štandardizáciou bývania a zmenšujúcou sa veľkosťou obydlí ignorujú potreby dnešnej spoločnosti a zároveň zanevierajú na problémy architektonické. Bytovú jednotku nie je možné vopred typizovať a jej programové usporiadanie nie je možné vopred definovať v súvislosti s neustále sa meniacim životným štýlom a individualitami ľudí. Priestorové členenie je tak závislé od architekta, ktorý určuje hranice medzi typológiou a ideológiou. V projekte sa tak snažím poukázať na opakujúci sa, modulárny, konštrukčný, stenový systém bytových domov a hľadám netriviálne prístupy konštrukcií s dôsledkom neprogramových priestorových rozhodnutí. Konštrukcia, ktorej nosným prvkom je stena sa stáva priestorotvornou, čím definuje a zároveň rámcuje súkromné bytové jednotky, ale aj priestor vnútornej chodby. Členenie priestoru zároveň narúša konvenčnosť osovosti, čím poukazuje na zaužívané princípy štandardizácie a premýšľanie výhradne v karteziánskej sústave.  

Zdieľať

Bytový dom v Košiciach • Kristína Betušová

Bytový dom v Košiciach

Cieľom bakalárskej práce je na základe reálneho súťažného zadania reagovať na problém modelov bývania v 21. storočí, ktoré čerpajú zo zaužívaných typológií 20. storočia. S čoraz väčšou štandardizáciou bývania a zmenšujúcou sa veľkosťou obydlí ignorujú potreby dnešnej spoločnosti a zároveň zanevierajú na problémy architektonické. Bytovú jednotku nie je možné vopred typizovať a jej programové usporiadanie nie je možné vopred definovať v súvislosti s neustále sa meniacim životným štýlom a individualitami ľudí. Priestorové členenie je tak závislé od architekta, ktorý určuje hranice medzi typológiou a ideológiou. V projekte sa tak snažím poukázať na opakujúci sa, modulárny, konštrukčný, stenový systém bytových domov a hľadám netriviálne prístupy konštrukcií s dôsledkom neprogramových priestorových rozhodnutí. Konštrukcia, ktorej nosným prvkom je stena sa stáva priestorotvornou, čím definuje a zároveň rámcuje súkromné bytové jednotky, ale aj priestor vnútornej chodby. Členenie priestoru zároveň narúša konvenčnosť osovosti, čím poukazuje na zaužívané princípy štandardizácie a premýšľanie výhradne v karteziánskej sústave.  

Zdieľať

Kristína Betušová

betusova.kristina@gmail.com

0902687683

Kristína Betušová

betusova.kristina@gmail.com

0902687683

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD. • Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD. • Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.