Parkovací dom (za katedrálou)

Parkovací dom situovaný v centre Ostravy reaguje na zadanie mestom vyhlásenej súťaže. Vzhľadom na bohatú priemyselnú históriu mesta spojenú s výrobou železa projekt ťaží z elementárneho prvku parkovacieho domu, ktorým je rampa plniaca nosnú funkciu, čím vytvára kontrast voči rigidnej štruktúre parkovacej “poličky” a zároveň tvorí neštandardnú konštrukciu. Rozmanitosť priestorových vzťahov vo verejnom priestore, variabilita podlaží, otvorenosť a komunikácia s okolím, náhodné stretnutia, pocit blúdenia, hľadania a nachádzania sa ponúka novú mestskú atrakciu a zároveň poukazuje na kvality historického centra mesta.

Kristína Betušová

4. roč.

Bc.

Ateliér architektúry II

Architektonická tvorba

betusova.kristina@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kristína Betušová

rozlozene hlavna axo a4-803509d3

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?