Parkovací dom (za katedrálou) • Kristína Betušová

Parkovací dom (za katedrálou)

Parkovací dom situovaný v centre Ostravy reaguje na zadanie mestom vyhlásenej súťaže. Vzhľadom na bohatú priemyselnú históriu mesta spojenú s výrobou železa projekt ťaží z elementárneho prvku parkovacieho domu, ktorým je rampa plniaca nosnú funkciu, čím vytvára kontrast voči rigidnej štruktúre parkovacej “poličky” a zároveň tvorí neštandardnú konštrukciu. Rozmanitosť priestorových vzťahov vo verejnom priestore, variabilita podlaží, otvorenosť a komunikácia s okolím, náhodné stretnutia, pocit blúdenia, hľadania a nachádzania sa ponúka novú mestskú atrakciu a zároveň poukazuje na kvality historického centra mesta.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Parkovací dom (za katedrálou) • Kristína Betušová

Parkovací dom (za katedrálou)

Parkovací dom situovaný v centre Ostravy reaguje na zadanie mestom vyhlásenej súťaže. Vzhľadom na bohatú priemyselnú históriu mesta spojenú s výrobou železa projekt ťaží z elementárneho prvku parkovacieho domu, ktorým je rampa plniaca nosnú funkciu, čím vytvára kontrast voči rigidnej štruktúre parkovacej “poličky” a zároveň tvorí neštandardnú konštrukciu. Rozmanitosť priestorových vzťahov vo verejnom priestore, variabilita podlaží, otvorenosť a komunikácia s okolím, náhodné stretnutia, pocit blúdenia, hľadania a nachádzania sa ponúka novú mestskú atrakciu a zároveň poukazuje na kvality historického centra mesta.

Zdieľať

Parkovací dom (za katedrálou) • Kristína Betušová

Parkovací dom (za katedrálou)

Parkovací dom situovaný v centre Ostravy reaguje na zadanie mestom vyhlásenej súťaže. Vzhľadom na bohatú priemyselnú históriu mesta spojenú s výrobou železa projekt ťaží z elementárneho prvku parkovacieho domu, ktorým je rampa plniaca nosnú funkciu, čím vytvára kontrast voči rigidnej štruktúre parkovacej “poličky” a zároveň tvorí neštandardnú konštrukciu. Rozmanitosť priestorových vzťahov vo verejnom priestore, variabilita podlaží, otvorenosť a komunikácia s okolím, náhodné stretnutia, pocit blúdenia, hľadania a nachádzania sa ponúka novú mestskú atrakciu a zároveň poukazuje na kvality historického centra mesta.

Zdieľať

Kristína Betušová

betusova.kristina@gmail.com

Kristína Betušová

betusova.kristina@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD. • Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry II

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD. • Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.