Trainstopping • Samuel Stašík

Trainstopping

Zimný prístav v Bratislave už dlhé roky láka nie len architektov, ale aj fotografov a grafikov pre svoj nevyužitý potenciál. Obohacuje mesto už vyše storočia, a to po ekonomickej aj priemyselnej stránke, no možno je na čase, aby prispel aj svojou skrytou kultúrnou hodnotou.

Tento projekt pracuje s vlakovým prekladiskom nachádzajúcim sa medzi bazénom Pálenica a Dunajom. Vyrovnaním plochy medzi paralelne ležiacimi koľajami vysoko hutnými gumovými doskami -aké sa používaju na železničných priecestiach- by vznikol rovný terén, v ktorom v kombinácii s modifikovateľným usporiadaním vlakových vagónov mohol vytvárať priestor pre rôzne kultúrne podujatia, no aj priestor na rekreáciu. Vzniknutý priestor by stačil hostiť aj väčšie podujatia ako: koncerty, festivaly, či výstavné veľtrhy, čím bol Zimný prístav svojho času známy.
V kombinácii s vegetáciou, by priestor nebol odlišný od New Yorského High Line. Nasvietením neďalekých žeriavov po vzore Hamburgského prístavu, by miesto ďalej vyzdvihlo atmosféru hrdej priemyselnej histórie.

Share on facebook
Zdieľať

Trainstopping • Samuel Stašík

Trainstopping

Zimný prístav v Bratislave už dlhé roky láka nie len architektov, ale aj fotografov a grafikov pre svoj nevyužitý potenciál. Obohacuje mesto už vyše storočia, a to po ekonomickej aj priemyselnej stránke, no možno je na čase, aby prispel aj svojou skrytou kultúrnou hodnotou.

Tento projekt pracuje s vlakovým prekladiskom nachádzajúcim sa medzi bazénom Pálenica a Dunajom. Vyrovnaním plochy medzi paralelne ležiacimi koľajami vysoko hutnými gumovými doskami -aké sa používaju na železničných priecestiach- by vznikol rovný terén, v ktorom v kombinácii s modifikovateľným usporiadaním vlakových vagónov mohol vytvárať priestor pre rôzne kultúrne podujatia, no aj priestor na rekreáciu. Vzniknutý priestor by stačil hostiť aj väčšie podujatia ako: koncerty, festivaly, či výstavné veľtrhy, čím bol Zimný prístav svojho času známy.
V kombinácii s vegetáciou, by priestor nebol odlišný od New Yorského High Line. Nasvietením neďalekých žeriavov po vzore Hamburgského prístavu, by miesto ďalej vyzdvihlo atmosféru hrdej priemyselnej histórie.

Share on facebook
Zdieľať

Trainstopping • Samuel Stašík

Trainstopping

Zimný prístav v Bratislave už dlhé roky láka nie len architektov, ale aj fotografov a grafikov pre svoj nevyužitý potenciál. Obohacuje mesto už vyše storočia, a to po ekonomickej aj priemyselnej stránke, no možno je na čase, aby prispel aj svojou skrytou kultúrnou hodnotou.

Tento projekt pracuje s vlakovým prekladiskom nachádzajúcim sa medzi bazénom Pálenica a Dunajom. Vyrovnaním plochy medzi paralelne ležiacimi koľajami vysoko hutnými gumovými doskami -aké sa používaju na železničných priecestiach- by vznikol rovný terén, v ktorom v kombinácii s modifikovateľným usporiadaním vlakových vagónov mohol vytvárať priestor pre rôzne kultúrne podujatia, no aj priestor na rekreáciu. Vzniknutý priestor by stačil hostiť aj väčšie podujatia ako: koncerty, festivaly, či výstavné veľtrhy, čím bol Zimný prístav svojho času známy.
V kombinácii s vegetáciou, by priestor nebol odlišný od New Yorského High Line. Nasvietením neďalekých žeriavov po vzore Hamburgského prístavu, by miesto ďalej vyzdvihlo atmosféru hrdej priemyselnej histórie.

Share on facebook
Zdieľať

Samuel Stašík

samo.stasik1230@gmail.com

0944278420

Samuel Stašík

samo.stasik1230@gmail.com

0944278420

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. ; Mag. arch. Kristína Gumulák Rypáková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. ; Mag. arch. Kristína Gumulák Rypáková, ArtD.