Parkovací dom (za katedrálou) • Jakub Ľorko

Parkovací dom (za katedrálou)

Náš ateliér sa tento semester venoval súťažnému zadania mesta Ostrava: Parkovací dom za katedrálou (odkaz na zadanie). Aj keď sme sa oficiálne nemohli súťaže zúčastniť, cieľom bolo naučiť sa čítať súťažne zadania, vedieť splniť ich podmienky a zároveň sa oboznámiť s typológiou parkovacích domov. Časť podmienok, na ktorú sme sa zamerali najviac, bolo nájdenie pridanej funkcie nášho parkovacieho domu do budúcna, keď sa funkcia parkovania vytratí.
Myšlienka, na ktorej som môj návrh založil, bolo predĺženie ulice. Postupoval som nasledovne: vytvoril som modelovú ulicu (parkovanie, cesta, chodník) a postupne som ju obtáčal okolo pozemku. V bode, keď by sa ulica začala kryť sama so sebou som ju zdvihol tak, aby sa podľa normy stále mohlo parkovať na rampe. Tieto kroky som opakoval, pokiaľ mi to zadaná výška dovoľovala. V prázdnom priestore v strede tohto slimáka som vytvoril jedno veľké nekryté schodisko, ktoré prepojilo jednotlivé poschodia a zároveň rozšírilo priestor pre chodcov. Na vrchné poschodie som umiestnil amfiteáter. Takto vznikol verejný priestor s novým výhľadom na katedrálu, za ktorou sa parkovací dom nachádza. Cesta pre autá sa v bode, keď narazí na tento amfiteáter otočí a pokračuje naspäť dole. Priestory za schodiskom na jednotlivých poschodiach som nechal pre prípadnú dostavbu toaliet, malých obchodov, alebo ako priestor pre dočasné trhy, výstavy.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Parkovací dom (za katedrálou) • Jakub Ľorko

Parkovací dom (za katedrálou)

Náš ateliér sa tento semester venoval súťažnému zadania mesta Ostrava: Parkovací dom za katedrálou (odkaz na zadanie). Aj keď sme sa oficiálne nemohli súťaže zúčastniť, cieľom bolo naučiť sa čítať súťažne zadania, vedieť splniť ich podmienky a zároveň sa oboznámiť s typológiou parkovacích domov. Časť podmienok, na ktorú sme sa zamerali najviac, bolo nájdenie pridanej funkcie nášho parkovacieho domu do budúcna, keď sa funkcia parkovania vytratí.
Myšlienka, na ktorej som môj návrh založil, bolo predĺženie ulice. Postupoval som nasledovne: vytvoril som modelovú ulicu (parkovanie, cesta, chodník) a postupne som ju obtáčal okolo pozemku. V bode, keď by sa ulica začala kryť sama so sebou som ju zdvihol tak, aby sa podľa normy stále mohlo parkovať na rampe. Tieto kroky som opakoval, pokiaľ mi to zadaná výška dovoľovala. V prázdnom priestore v strede tohto slimáka som vytvoril jedno veľké nekryté schodisko, ktoré prepojilo jednotlivé poschodia a zároveň rozšírilo priestor pre chodcov. Na vrchné poschodie som umiestnil amfiteáter. Takto vznikol verejný priestor s novým výhľadom na katedrálu, za ktorou sa parkovací dom nachádza. Cesta pre autá sa v bode, keď narazí na tento amfiteáter otočí a pokračuje naspäť dole. Priestory za schodiskom na jednotlivých poschodiach som nechal pre prípadnú dostavbu toaliet, malých obchodov, alebo ako priestor pre dočasné trhy, výstavy.

Zdieľať

Parkovací dom (za katedrálou) • Jakub Ľorko

Parkovací dom (za katedrálou)

Náš ateliér sa tento semester venoval súťažnému zadania mesta Ostrava: Parkovací dom za katedrálou (odkaz na zadanie). Aj keď sme sa oficiálne nemohli súťaže zúčastniť, cieľom bolo naučiť sa čítať súťažne zadania, vedieť splniť ich podmienky a zároveň sa oboznámiť s typológiou parkovacích domov. Časť podmienok, na ktorú sme sa zamerali najviac, bolo nájdenie pridanej funkcie nášho parkovacieho domu do budúcna, keď sa funkcia parkovania vytratí.
Myšlienka, na ktorej som môj návrh založil, bolo predĺženie ulice. Postupoval som nasledovne: vytvoril som modelovú ulicu (parkovanie, cesta, chodník) a postupne som ju obtáčal okolo pozemku. V bode, keď by sa ulica začala kryť sama so sebou som ju zdvihol tak, aby sa podľa normy stále mohlo parkovať na rampe. Tieto kroky som opakoval, pokiaľ mi to zadaná výška dovoľovala. V prázdnom priestore v strede tohto slimáka som vytvoril jedno veľké nekryté schodisko, ktoré prepojilo jednotlivé poschodia a zároveň rozšírilo priestor pre chodcov. Na vrchné poschodie som umiestnil amfiteáter. Takto vznikol verejný priestor s novým výhľadom na katedrálu, za ktorou sa parkovací dom nachádza. Cesta pre autá sa v bode, keď narazí na tento amfiteáter otočí a pokračuje naspäť dole. Priestory za schodiskom na jednotlivých poschodiach som nechal pre prípadnú dostavbu toaliet, malých obchodov, alebo ako priestor pre dočasné trhy, výstavy.

Zdieľať
Jakub-Lorko-ddf5f809

Jakub Ľorko

jalorko@gmail.com

Jakub-Lorko-ddf5f809

Jakub Ľorko

jalorko@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér II

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD. / Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér II

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Vít Halada, ArtD. / Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.