Chameléon na Lide • Lukáš Mráz

Chameléon na Lide

Práca má ambíciu pretlmočiť špecifiká prirodzenej situácie v lokalite LIDO
v Bratislave a vytvoriť architektonické parafrázy, ktoré by boli odrazom tejto
polohy. Podrobnejšie ma zaujali pozostatky parcelácie bývalej záhradkárskej
kolónie. Túto pravidelnú štruktúru vnímam ako základný element, z ktorého
derivujem ďalšie architektonické formy. Mojou snahou je vytvoriť adaptabilný
urbánny/architektonický koncept, ktorý čerpá parametre z týchto skutočností.
Odpoveďou na ne je prispôsobivá urbánna štruktúra, ktorá sa vie
usadiť nielen v tejto lokalite, ale všade, kde klasický urbánny prístup nie je
možný.

Autor fotografií modelu: Peter Ančic

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Chameléon na Lide • Lukáš Mráz

Chameléon na Lide

Práca má ambíciu pretlmočiť špecifiká prirodzenej situácie v lokalite LIDO
v Bratislave a vytvoriť architektonické parafrázy, ktoré by boli odrazom tejto
polohy. Podrobnejšie ma zaujali pozostatky parcelácie bývalej záhradkárskej
kolónie. Túto pravidelnú štruktúru vnímam ako základný element, z ktorého
derivujem ďalšie architektonické formy. Mojou snahou je vytvoriť adaptabilný
urbánny/architektonický koncept, ktorý čerpá parametre z týchto skutočností.
Odpoveďou na ne je prispôsobivá urbánna štruktúra, ktorá sa vie
usadiť nielen v tejto lokalite, ale všade, kde klasický urbánny prístup nie je
možný.

Autor fotografií modelu: Peter Ančic

Zdieľať

Chameléon na Lide • Lukáš Mráz

Chameléon na Lide

Práca má ambíciu pretlmočiť špecifiká prirodzenej situácie v lokalite LIDO
v Bratislave a vytvoriť architektonické parafrázy, ktoré by boli odrazom tejto
polohy. Podrobnejšie ma zaujali pozostatky parcelácie bývalej záhradkárskej
kolónie. Túto pravidelnú štruktúru vnímam ako základný element, z ktorého
derivujem ďalšie architektonické formy. Mojou snahou je vytvoriť adaptabilný
urbánny/architektonický koncept, ktorý čerpá parametre z týchto skutočností.
Odpoveďou na ne je prispôsobivá urbánna štruktúra, ktorá sa vie
usadiť nielen v tejto lokalite, ale všade, kde klasický urbánny prístup nie je
možný.

Autor fotografií modelu: Peter Ančic

Zdieľať
Maikel van de Wiel_181130-f6249ec4

Lukáš Mráz

lukas.mraz@outlook.com

Maikel van de Wiel_181130-f6249ec4

Lukáš Mráz

lukas.mraz@outlook.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III A3

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc., Ing. Ján Studený, akad. arch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III A3

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc., Ing. Ján Studený, akad. arch.