Chameléon na Lide • Lukáš Mráz

Chameléon na Lide

Práca má ambíciu pretlmočiť špecifiká prirodzenej situácie v lokalite LIDO
v Bratislave a vytvoriť architektonické parafrázy, ktoré by boli odrazom tejto
polohy. Podrobnejšie ma zaujali pozostatky parcelácie bývalej záhradkárskej
kolónie. Túto pravidelnú štruktúru vnímam ako základný element, z ktorého
derivujem ďalšie architektonické formy. Mojou snahou je vytvoriť adaptabilný
urbánny/architektonický koncept, ktorý čerpá parametre z týchto skutočností.
Odpoveďou na ne je prispôsobivá urbánna štruktúra, ktorá sa vie
usadiť nielen v tejto lokalite, ale všade, kde klasický urbánny prístup nie je
možný.

Autor fotografií modelu: Peter Ančic

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Chameléon na Lide • Lukáš Mráz

Chameléon na Lide

Práca má ambíciu pretlmočiť špecifiká prirodzenej situácie v lokalite LIDO
v Bratislave a vytvoriť architektonické parafrázy, ktoré by boli odrazom tejto
polohy. Podrobnejšie ma zaujali pozostatky parcelácie bývalej záhradkárskej
kolónie. Túto pravidelnú štruktúru vnímam ako základný element, z ktorého
derivujem ďalšie architektonické formy. Mojou snahou je vytvoriť adaptabilný
urbánny/architektonický koncept, ktorý čerpá parametre z týchto skutočností.
Odpoveďou na ne je prispôsobivá urbánna štruktúra, ktorá sa vie
usadiť nielen v tejto lokalite, ale všade, kde klasický urbánny prístup nie je
možný.

Autor fotografií modelu: Peter Ančic

Zdieľať

Chameléon na Lide • Lukáš Mráz

Chameléon na Lide

Práca má ambíciu pretlmočiť špecifiká prirodzenej situácie v lokalite LIDO
v Bratislave a vytvoriť architektonické parafrázy, ktoré by boli odrazom tejto
polohy. Podrobnejšie ma zaujali pozostatky parcelácie bývalej záhradkárskej
kolónie. Túto pravidelnú štruktúru vnímam ako základný element, z ktorého
derivujem ďalšie architektonické formy. Mojou snahou je vytvoriť adaptabilný
urbánny/architektonický koncept, ktorý čerpá parametre z týchto skutočností.
Odpoveďou na ne je prispôsobivá urbánna štruktúra, ktorá sa vie
usadiť nielen v tejto lokalite, ale všade, kde klasický urbánny prístup nie je
možný.

Autor fotografií modelu: Peter Ančic

Zdieľať
Maikel van de Wiel_181130-f6249ec4

Lukáš Mráz

lukas.mraz@outlook.com

Maikel van de Wiel_181130-f6249ec4

Lukáš Mráz

lukas.mraz@outlook.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III A3

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc., Ing. Ján Studený, akad. arch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III A3

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc., Ing. Ján Studený, akad. arch.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.