Chameléon na Lide

Práca má ambíciu pretlmočiť špecifiká prirodzenej situácie v lokalite LIDO
v Bratislave a vytvoriť architektonické parafrázy, ktoré by boli odrazom tejto
polohy. Podrobnejšie ma zaujali pozostatky parcelácie bývalej záhradkárskej
kolónie. Túto pravidelnú štruktúru vnímam ako základný element, z ktorého
derivujem ďalšie architektonické formy. Mojou snahou je vytvoriť adaptabilný
urbánny/architektonický koncept, ktorý čerpá parametre z týchto skutočností.
Odpoveďou na ne je prispôsobivá urbánna štruktúra, ktorá sa vie
usadiť nielen v tejto lokalite, ale všade, kde klasický urbánny prístup nie je
možný.

Autor fotografií modelu: Peter Ančic

Lukáš Mráz

1. roč.

Mgr.

Ateliér architektúry III A3

Architektonická tvorba

lukas.mraz@outlook.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lukáš Mráz

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?