Material makes form

Projekt naväzuje na tému ateliérového zadania, kde bolo záujmom vytvorenie obytnej rekreačnej bunky s dôrazom na skúmanie materiálu prostredníctvom modelov.
Skúmam polykarbonát ako stavebný materiál, jeho elasticitu, flexibilitu a vzájomné pôsobenie síl v ňom. Samotná forma objektu vyplýva z mojej fascinácie kruhom. Vychádzam z prirodzeného, okrúhleho tvaru v prírode. Kruh ako nekonečno, ale aj ohraničenie a vymedzenie intímneho ambientu každého z nás. Inšpirujú ma centrálne sakrálne stavby s apsidami, Dymaxion on Fullera, osmotické procesy pôsobiace na steny bunky.
Kruh ďalej deformujem, využívam k tomu vlastnosť samotného materiálu. Skúmam jeho možnosti pridávaním ďalších parabolických vrstiev, apsíd k nemu, mením jeho pružnosťou kruh na ovál, elipsu a ďalej na nekonvexné tvary, améby.
Takýmto spôsobom derivujem budúce formy. MATERIÁL ROBÍ FORMU.

Lukáš Mráz

1. roč.

Mgr.

Ateliér architektúry III A3

Architektonická tvorba

lukas.mraz@outlook.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lukáš Mráz

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?