Material makes form • Lukáš Mráz

Material makes form

Projekt naväzuje na tému ateliérového zadania, kde bolo záujmom vytvorenie obytnej rekreačnej bunky s dôrazom na skúmanie materiálu prostredníctvom modelov.
Skúmam polykarbonát ako stavebný materiál, jeho elasticitu, flexibilitu a vzájomné pôsobenie síl v ňom. Samotná forma objektu vyplýva z mojej fascinácie kruhom. Vychádzam z prirodzeného, okrúhleho tvaru v prírode. Kruh ako nekonečno, ale aj ohraničenie a vymedzenie intímneho ambientu každého z nás. Inšpirujú ma centrálne sakrálne stavby s apsidami, Dymaxion on Fullera, osmotické procesy pôsobiace na steny bunky.
Kruh ďalej deformujem, využívam k tomu vlastnosť samotného materiálu. Skúmam jeho možnosti pridávaním ďalších parabolických vrstiev, apsíd k nemu, mením jeho pružnosťou kruh na ovál, elipsu a ďalej na nekonvexné tvary, améby.
Takýmto spôsobom derivujem budúce formy. MATERIÁL ROBÍ FORMU.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Material makes form • Lukáš Mráz

Material makes form

Projekt naväzuje na tému ateliérového zadania, kde bolo záujmom vytvorenie obytnej rekreačnej bunky s dôrazom na skúmanie materiálu prostredníctvom modelov.
Skúmam polykarbonát ako stavebný materiál, jeho elasticitu, flexibilitu a vzájomné pôsobenie síl v ňom. Samotná forma objektu vyplýva z mojej fascinácie kruhom. Vychádzam z prirodzeného, okrúhleho tvaru v prírode. Kruh ako nekonečno, ale aj ohraničenie a vymedzenie intímneho ambientu každého z nás. Inšpirujú ma centrálne sakrálne stavby s apsidami, Dymaxion on Fullera, osmotické procesy pôsobiace na steny bunky.
Kruh ďalej deformujem, využívam k tomu vlastnosť samotného materiálu. Skúmam jeho možnosti pridávaním ďalších parabolických vrstiev, apsíd k nemu, mením jeho pružnosťou kruh na ovál, elipsu a ďalej na nekonvexné tvary, améby.
Takýmto spôsobom derivujem budúce formy. MATERIÁL ROBÍ FORMU.

Zdieľať

Material makes form • Lukáš Mráz

Material makes form

Projekt naväzuje na tému ateliérového zadania, kde bolo záujmom vytvorenie obytnej rekreačnej bunky s dôrazom na skúmanie materiálu prostredníctvom modelov.
Skúmam polykarbonát ako stavebný materiál, jeho elasticitu, flexibilitu a vzájomné pôsobenie síl v ňom. Samotná forma objektu vyplýva z mojej fascinácie kruhom. Vychádzam z prirodzeného, okrúhleho tvaru v prírode. Kruh ako nekonečno, ale aj ohraničenie a vymedzenie intímneho ambientu každého z nás. Inšpirujú ma centrálne sakrálne stavby s apsidami, Dymaxion on Fullera, osmotické procesy pôsobiace na steny bunky.
Kruh ďalej deformujem, využívam k tomu vlastnosť samotného materiálu. Skúmam jeho možnosti pridávaním ďalších parabolických vrstiev, apsíd k nemu, mením jeho pružnosťou kruh na ovál, elipsu a ďalej na nekonvexné tvary, améby.
Takýmto spôsobom derivujem budúce formy. MATERIÁL ROBÍ FORMU.

Zdieľať
Maikel van de Wiel_181130-32288f13

Lukáš Mráz

lukas.mraz@outlook.com

Maikel van de Wiel_181130-32288f13

Lukáš Mráz

lukas.mraz@outlook.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III A3

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc., Ing. Ján Studený, akad. arch., Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér architektúry III A3

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Doc., Ing. Ján Studený, akad. arch., Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.