Koncertná sála - Slovenské opálové bane

Cieľom môjho projektu je využiť akustický potenciál tunelových priestorov v Slovenských opálových baniach pri Dubníku. Navrhnutá koncertná sála je napojená na spleť chodieb v bani. Uzatváraním a otváraním ich spoločných prienikov je možné experimentovať s časom dozvuku, echom a vytvoriť v baniach jedinečný zážitok. Vzniká teda široká paleta akustických výstupov. Žánrovo je sála vhodná pre experimentálnu, ale aj komornú hudbu. Kapacita sály je 80 miest. Okrem koncertných priestorov sú navrhnuté aj priestory na nahrávanie a skúmanie zvuku. Nahrávanie môže prebiehať aj v tuneloch a následne sa spracovať v priestoroch na to určených.
Návrh zasahuje do súčasných priestorov baní v dôsledku umiestnenia objektu. Pozícia celého objektu je navrhnutá tak, aby trasu turistov blokovala minimálne. Avšak aktuálny turistický okruh exkurzií by musel byť čiastočne upravený.
Projekt ponúka nevídaný zážitok nie len v rámci akustických možností, ale aj vizuálny zážitok z unikátnych Slovenských opálových baní.

Dorothea Straková

2. roč.

Bc.

Ateliér Virtuálne štúdio

Architektonická tvorba

dorothea.strakova0@gmail.com

421949271225

Ďalšie príspevky študentky*ta

Dorothea Straková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Architektonická tvorba

Hranica2 - Kocková Katka16-0a33eb5f

Hľadáte niekoho alebo niečo?