Koncertná sála • Dorothea Straková

Koncertná sála - Slovenské opálové bane

Cieľom môjho projektu je využiť akustický potenciál tunelových priestorov v Slovenských opálových baniach pri Dubníku. Navrhnutá koncertná sála je napojená na spleť chodieb v bani. Uzatváraním a otváraním ich spoločných prienikov je možné experimentovať s časom dozvuku, echom a vytvoriť v baniach jedinečný zážitok. Vzniká teda široká paleta akustických výstupov. Žánrovo je sála vhodná pre experimentálnu, ale aj komornú hudbu. Kapacita sály je 80 miest. Okrem koncertných priestorov sú navrhnuté aj priestory na nahrávanie a skúmanie zvuku. Nahrávanie môže prebiehať aj v tuneloch a následne sa spracovať v priestoroch na to určených.
Návrh zasahuje do súčasných priestorov baní v dôsledku umiestnenia objektu. Pozícia celého objektu je navrhnutá tak, aby trasu turistov blokovala minimálne. Avšak aktuálny turistický okruh exkurzií by musel byť čiastočne upravený.
Projekt ponúka nevídaný zážitok nie len v rámci akustických možností, ale aj vizuálny zážitok z unikátnych Slovenských opálových baní.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Koncertná sála • Dorothea Straková

Koncertná sála - Slovenské opálové bane

Cieľom môjho projektu je využiť akustický potenciál tunelových priestorov v Slovenských opálových baniach pri Dubníku. Navrhnutá koncertná sála je napojená na spleť chodieb v bani. Uzatváraním a otváraním ich spoločných prienikov je možné experimentovať s časom dozvuku, echom a vytvoriť v baniach jedinečný zážitok. Vzniká teda široká paleta akustických výstupov. Žánrovo je sála vhodná pre experimentálnu, ale aj komornú hudbu. Kapacita sály je 80 miest. Okrem koncertných priestorov sú navrhnuté aj priestory na nahrávanie a skúmanie zvuku. Nahrávanie môže prebiehať aj v tuneloch a následne sa spracovať v priestoroch na to určených.
Návrh zasahuje do súčasných priestorov baní v dôsledku umiestnenia objektu. Pozícia celého objektu je navrhnutá tak, aby trasu turistov blokovala minimálne. Avšak aktuálny turistický okruh exkurzií by musel byť čiastočne upravený.
Projekt ponúka nevídaný zážitok nie len v rámci akustických možností, ale aj vizuálny zážitok z unikátnych Slovenských opálových baní.

Zdieľať

Koncertná sála • Dorothea Straková

Koncertná sála - Slovenské opálové bane

Cieľom môjho projektu je využiť akustický potenciál tunelových priestorov v Slovenských opálových baniach pri Dubníku. Navrhnutá koncertná sála je napojená na spleť chodieb v bani. Uzatváraním a otváraním ich spoločných prienikov je možné experimentovať s časom dozvuku, echom a vytvoriť v baniach jedinečný zážitok. Vzniká teda široká paleta akustických výstupov. Žánrovo je sála vhodná pre experimentálnu, ale aj komornú hudbu. Kapacita sály je 80 miest. Okrem koncertných priestorov sú navrhnuté aj priestory na nahrávanie a skúmanie zvuku. Nahrávanie môže prebiehať aj v tuneloch a následne sa spracovať v priestoroch na to určených.
Návrh zasahuje do súčasných priestorov baní v dôsledku umiestnenia objektu. Pozícia celého objektu je navrhnutá tak, aby trasu turistov blokovala minimálne. Avšak aktuálny turistický okruh exkurzií by musel byť čiastočne upravený.
Projekt ponúka nevídaný zážitok nie len v rámci akustických možností, ale aj vizuálny zážitok z unikátnych Slovenských opálových baní.

Zdieľať

Dorothea Straková

dorothea.strakova0@gmail.com

421949271225

Dorothea Straková

dorothea.strakova0@gmail.com

421949271225

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.; Mgr. art. Patrik Olejňák

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Ateliér Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.; Mgr. art. Patrik Olejňák

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.