Hranice / Nová Dunajská Lužná

Návrh skúma alternatívne členenie povrchov a prostredí obce Dunajská Lužná. Obec je momentálne rozdelená na ohraničené územia, ktoré rozdeľuje hlavná cesta, ploty, obrubníky, a iné prekážky. Pohyb človeka po obci je nekontinuálny, často musí bariéry obchádzať a vyberá si nepramočiare trasy. Verejný priestor je často oplotený alebo ťažko prístupný, prísne ohraničený cestnou komunikáciou. Zároveň chýba vzájomná pešia prepojenosť verejne prístupných miest, preto je v obci najčastejší pohyb autom. 

Alternatívne členenie prostredníctvom striedania vopred zadefinovaných plôch prináša koncept uceleného verejného priestoru, ktorý kontinuálne prechádza celým územím obce. Plochy sú odstupňované od divokých (nekontrolovateľné zarastených), cez kultivované (interagovaním s človekom) až po komunikačné (pre peší pohyb). Pešie prepojenia vznikajú ukladaním betónových lamiel v rôznych konfiguráciách a modeláciou terénu. Návrh bol otestovaný na centrálnej časti územia, vychádza z ťažiska obce – bývalého traktoriska. Na toto územie prichádza občianske centrum, miznú ploty a vzniká priestor v ktorom sa človek jednoduchšie orientuje. 

 

Katarína Kocková

1. roč.

Mgr.

A3

Architektonická tvorba

katarina.k98@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Katarína Kocková

vystup_final_bezpodkladu-23-cc665bfd

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?