Dom vajíčko

Témou projektu je bublina, človek obkolesený minimálnym priestorom, záujem o telo a zmysly, individuum, relax. Bublina je architektonickou formou, jej veľkosť určuje jej účel. Motív vajca, zárodku a škrupiny symbolizuje úkryt, počiatok, jednotu, zrodenie, obnovu, krehkosť, dokonalosť, univerzum.

Cieľom je vytvárať fyzické modely použitím sadry. 3D modely vznikajú použitím 3D scanu. Experimentovaním dochádza k štrukturovaniu priestoru. Interiér je formovaný pomocou 3 balónov, ktoré reprezentujú 3 časti: dennú, nočnú a hygienu. Balóny sa vo forme dajú ďalej pretvárať do požadovaných tvarov, veľkostí a funkcií. Výsledkom je jaskynný priestor určený na úkryt a útek zo spoločnosti k mentálnej prosperite.

Petra Ďurišková

3. roč.

Bc.

Ateliér architektúry III.

Architektonická tvorba

petra.duriskova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Petra Ďurišková

tituná-fotka-kópia-b5f51fd3

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?