VIVÁRIUM

Obdobie, v ktorom človek žije, vytvára a determinuje problémy a možnosti ich riešenia. Prostredie, v ktorom pôsobíme, nástroje, aké používame, nám modifikujú nielen náš finálny produkt. Používané nástroje ovplyvňujú náš spôsob premýšľania nad postupom prác, ale ponúkajú nám aj inovatívne možnosti na ich realizáciu. S nástupom nových technológií sa začala éra založená na matematických prepočtoch núl a jednotiek, skrývajúca v sebe jadro procesora na báze kremíka. Neustále silnejúcou virtualizáciou reality sa nám vytvára väčšia potreba haptického vnímania materiality okolo nás. Predstava materializácie tohto polovodiča je dôležitá pre naše obdobie, v ktorom hľadáme odpovede na otázky, čo je skutočný svet a čo je jeho virtuálna podoba. V čase, keď prichádza štvrtá priemyselná revolúcia a viaceré profesie, dizajn nevynímajúc, budú v prevažnej miere automatizované, nastáva otázka potreby nášho bytia, potreby dizajnéra, výtvarníka.

 

Svet okolo nás poznávame v rámci našich kognitívnych schopností, ktoré rozvíjame od nášho útleho detstva. To ako nám našu realitu interpretujú naši rodičia, škola, neskôr spoločnosť, determinuje našu krivku chápania. Stávame sa novodobými dromedármi v tomto viváriu, ktorý je daný svojimi fyzikálnymi hranicami a jeho vnímanie je ovplyvnené znalosťami, ktoré máme v našom podvedomí. V inštalácii zloženej z konštrukčných čiernych tyčí, sa nachádzajú tri „obrazovky“. Do tohoto priestoru vieme vstúpiť a následne sa nám vynárajú tri rozličné svety. V každej z nich sa vytvára iná realita nášho autoportrétu – skutočná, deštruovaná (glitch) a zakódovaná (ASCII komunikačný kód).

Posun reality alebo obrátenej preferencie na výtvarné dielo bude predstavovať obraz, ktorý vznikol náhodou – chybou v počítači – glitch. Táto chyba vzniká väčšinou pri fotografiách, ktoré sa zle nahrajú a nezobrazia sa správne, alebo pri ukladaní súboru, ktorý má veľa dát, a medzičasom sa nestihne načítať jeho náhľad v ďalšom zobrazovacom programe. Povýšenie „poškodeného“ obrazu – glitchu na obraz a jeho inštalácia ako obrazu vytvára reverzný pohľad na túto chybu. Jej nepoškodený vizuál bude zobrazený v rozšírenej realite pomocou inteligentného zariadenia – smartfónu alebo tabletu.

Richard Kučera Guzmán

2. roč.

Mgr.

Ateliér Priestor

Vizuálna komunikácia

richard.kucera.guzman@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Richard Kučera Guzmán

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Vizuálna komunikácia

uprvaena_dsc0135-scaled-6759923d

Hľadáte niekoho alebo niečo?