VIVÁRIUM • Richard Kučera Guzmán

VIVÁRIUM

Obdobie, v ktorom človek žije, vytvára a determinuje problémy a možnosti ich riešenia. Prostredie, v ktorom pôsobíme, nástroje, aké používame, nám modifikujú nielen náš finálny produkt. Používané nástroje ovplyvňujú náš spôsob premýšľania nad postupom prác, ale ponúkajú nám aj inovatívne možnosti na ich realizáciu. S nástupom nových technológií sa začala éra založená na matematických prepočtoch núl a jednotiek, skrývajúca v sebe jadro procesora na báze kremíka. Neustále silnejúcou virtualizáciou reality sa nám vytvára väčšia potreba haptického vnímania materiality okolo nás. Predstava materializácie tohto polovodiča je dôležitá pre naše obdobie, v ktorom hľadáme odpovede na otázky, čo je skutočný svet a čo je jeho virtuálna podoba. V čase, keď prichádza štvrtá priemyselná revolúcia a viaceré profesie, dizajn nevynímajúc, budú v prevažnej miere automatizované, nastáva otázka potreby nášho bytia, potreby dizajnéra, výtvarníka.

 

Svet okolo nás poznávame v rámci našich kognitívnych schopností, ktoré rozvíjame od nášho útleho detstva. To ako nám našu realitu interpretujú naši rodičia, škola, neskôr spoločnosť, determinuje našu krivku chápania. Stávame sa novodobými dromedármi v tomto viváriu, ktorý je daný svojimi fyzikálnymi hranicami a jeho vnímanie je ovplyvnené znalosťami, ktoré máme v našom podvedomí. V inštalácii zloženej z konštrukčných čiernych tyčí, sa nachádzajú tri „obrazovky“. Do tohoto priestoru vieme vstúpiť a následne sa nám vynárajú tri rozličné svety. V každej z nich sa vytvára iná realita nášho autoportrétu – skutočná, deštruovaná (glitch) a zakódovaná (ASCII komunikačný kód).

Posun reality alebo obrátenej preferencie na výtvarné dielo bude predstavovať obraz, ktorý vznikol náhodou – chybou v počítači – glitch. Táto chyba vzniká väčšinou pri fotografiách, ktoré sa zle nahrajú a nezobrazia sa správne, alebo pri ukladaní súboru, ktorý má veľa dát, a medzičasom sa nestihne načítať jeho náhľad v ďalšom zobrazovacom programe. Povýšenie „poškodeného“ obrazu – glitchu na obraz a jeho inštalácia ako obrazu vytvára reverzný pohľad na túto chybu. Jej nepoškodený vizuál bude zobrazený v rozšírenej realite pomocou inteligentného zariadenia – smartfónu alebo tabletu.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

VIVÁRIUM • Richard Kučera Guzmán

VIVÁRIUM

Obdobie, v ktorom človek žije, vytvára a determinuje problémy a možnosti ich riešenia. Prostredie, v ktorom pôsobíme, nástroje, aké používame, nám modifikujú nielen náš finálny produkt. Používané nástroje ovplyvňujú náš spôsob premýšľania nad postupom prác, ale ponúkajú nám aj inovatívne možnosti na ich realizáciu. S nástupom nových technológií sa začala éra založená na matematických prepočtoch núl a jednotiek, skrývajúca v sebe jadro procesora na báze kremíka. Neustále silnejúcou virtualizáciou reality sa nám vytvára väčšia potreba haptického vnímania materiality okolo nás. Predstava materializácie tohto polovodiča je dôležitá pre naše obdobie, v ktorom hľadáme odpovede na otázky, čo je skutočný svet a čo je jeho virtuálna podoba. V čase, keď prichádza štvrtá priemyselná revolúcia a viaceré profesie, dizajn nevynímajúc, budú v prevažnej miere automatizované, nastáva otázka potreby nášho bytia, potreby dizajnéra, výtvarníka.

 

Svet okolo nás poznávame v rámci našich kognitívnych schopností, ktoré rozvíjame od nášho útleho detstva. To ako nám našu realitu interpretujú naši rodičia, škola, neskôr spoločnosť, determinuje našu krivku chápania. Stávame sa novodobými dromedármi v tomto viváriu, ktorý je daný svojimi fyzikálnymi hranicami a jeho vnímanie je ovplyvnené znalosťami, ktoré máme v našom podvedomí. V inštalácii zloženej z konštrukčných čiernych tyčí, sa nachádzajú tri „obrazovky“. Do tohoto priestoru vieme vstúpiť a následne sa nám vynárajú tri rozličné svety. V každej z nich sa vytvára iná realita nášho autoportrétu – skutočná, deštruovaná (glitch) a zakódovaná (ASCII komunikačný kód).

Posun reality alebo obrátenej preferencie na výtvarné dielo bude predstavovať obraz, ktorý vznikol náhodou – chybou v počítači – glitch. Táto chyba vzniká väčšinou pri fotografiách, ktoré sa zle nahrajú a nezobrazia sa správne, alebo pri ukladaní súboru, ktorý má veľa dát, a medzičasom sa nestihne načítať jeho náhľad v ďalšom zobrazovacom programe. Povýšenie „poškodeného“ obrazu – glitchu na obraz a jeho inštalácia ako obrazu vytvára reverzný pohľad na túto chybu. Jej nepoškodený vizuál bude zobrazený v rozšírenej realite pomocou inteligentného zariadenia – smartfónu alebo tabletu.

Zdieľať

VIVÁRIUM • Richard Kučera Guzmán

VIVÁRIUM

Obdobie, v ktorom človek žije, vytvára a determinuje problémy a možnosti ich riešenia. Prostredie, v ktorom pôsobíme, nástroje, aké používame, nám modifikujú nielen náš finálny produkt. Používané nástroje ovplyvňujú náš spôsob premýšľania nad postupom prác, ale ponúkajú nám aj inovatívne možnosti na ich realizáciu. S nástupom nových technológií sa začala éra založená na matematických prepočtoch núl a jednotiek, skrývajúca v sebe jadro procesora na báze kremíka. Neustále silnejúcou virtualizáciou reality sa nám vytvára väčšia potreba haptického vnímania materiality okolo nás. Predstava materializácie tohto polovodiča je dôležitá pre naše obdobie, v ktorom hľadáme odpovede na otázky, čo je skutočný svet a čo je jeho virtuálna podoba. V čase, keď prichádza štvrtá priemyselná revolúcia a viaceré profesie, dizajn nevynímajúc, budú v prevažnej miere automatizované, nastáva otázka potreby nášho bytia, potreby dizajnéra, výtvarníka.

 

Svet okolo nás poznávame v rámci našich kognitívnych schopností, ktoré rozvíjame od nášho útleho detstva. To ako nám našu realitu interpretujú naši rodičia, škola, neskôr spoločnosť, determinuje našu krivku chápania. Stávame sa novodobými dromedármi v tomto viváriu, ktorý je daný svojimi fyzikálnymi hranicami a jeho vnímanie je ovplyvnené znalosťami, ktoré máme v našom podvedomí. V inštalácii zloženej z konštrukčných čiernych tyčí, sa nachádzajú tri „obrazovky“. Do tohoto priestoru vieme vstúpiť a následne sa nám vynárajú tri rozličné svety. V každej z nich sa vytvára iná realita nášho autoportrétu – skutočná, deštruovaná (glitch) a zakódovaná (ASCII komunikačný kód).

Posun reality alebo obrátenej preferencie na výtvarné dielo bude predstavovať obraz, ktorý vznikol náhodou – chybou v počítači – glitch. Táto chyba vzniká väčšinou pri fotografiách, ktoré sa zle nahrajú a nezobrazia sa správne, alebo pri ukladaní súboru, ktorý má veľa dát, a medzičasom sa nestihne načítať jeho náhľad v ďalšom zobrazovacom programe. Povýšenie „poškodeného“ obrazu – glitchu na obraz a jeho inštalácia ako obrazu vytvára reverzný pohľad na túto chybu. Jej nepoškodený vizuál bude zobrazený v rozšírenej realite pomocou inteligentného zariadenia – smartfónu alebo tabletu.

Zdieľať

Richard Kučera Guzmán

richard.kucera.guzman@gmail.com

Richard Kučera Guzmán

richard.kucera.guzman@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Priestor

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Vizuálna komunikácia

Ateliér

Ateliér Priestor

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.