Mentálny kompost

Zámerom práce Mentálny kompost sú dôležité témy súčasnosti ako ekológia, životné prostredie, mentálne zdravie a celá problematika okolo odpadovosti nielen na našom území, ale aj v našej hlave. Vrátiť sa späť ku jednotlivcovi a presunúť sa z celosvetového urgentného problému ekológie k úplnému jadru, a to do hlavy každého a každej z nás. K uvažovaniu, prístupu ku svojim myšlienkam, vnemom, problémom a naučiť sa s nimi pracovať. Naučiť sa vlastný separovací systém, počúvať seba a nájsť si pre túto činnosť čas. Práca sa zameriava na mentálne separovanie vecí, ktoré nevieme spracovať.

Viktória Revická

4. roč.

Bc.

Ateliér intermédii

Intermédiá

vik.revicka@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Viktória Revická

IMG_9277 3_4-f29227e3

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?