Menarché • Adela Lujza Lučenič

Menarché

SK:

Menarché je séria digitálnych ilustrácií na tému povedomia o ženskom zdraví. Následky a konflikty neinformovanosti a tabuizovania majú udalostný charakter v živote mnohých, v dôsledku čoho žijú často neplnohodnotný život. Zvyšovanie informovanosti, môže pomôcť zlepšiť kvalitu života a život môže nabrať iný smer.

Je to práca rozsiahleho charakteru, súčasťou ktorej môže byť webová stránka alebo aplikácia. Jej začiatky som načrtla vo farebných ilustráciách s občasnými výrazovými čiernymi linkami a zrnitou štruktúrou. Prevažne jemnými pastelovými farbami sa snažím vyvolať komfort a pokoj, ako kontrast k tradičným ilustráciám z medicínskeho prostredia. Snažila som sa ukázať, ako to bude pôsobiť v jednotlivých častiach práce výberom z jej úsekov – anatómia, druhy ochorení, antikoncepčné metódy, atď.

Prácu je možné pozrieť aj TU

ENG:

Menarché is a series of digital illustrations on the topic of women’s health awareness. The consequences and conflicts of lack of information and taboos have an eventful character in the lives of many, as a result of which they often live an incomplete life. Increasing awareness can help improve the quality of life and life can take a different direction.

It is a work of an extensive nature, which may include a website or an application. I outlined its beginnings in colourful illustrations with occasional expressive black lines and a grainy structure. With mostly soft pastel colours, I try to evoke comfort and peace, in contrast to traditional illustrations from a medical environment. I tried to show each individual parts of the work by selecting from various sections – anatomy, types of diseases, contraceptive methods, etc.

Menarché can also be viewed HERE.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Menarché • Adela Lujza Lučenič

Menarché

SK:

Menarché je séria digitálnych ilustrácií na tému povedomia o ženskom zdraví. Následky a konflikty neinformovanosti a tabuizovania majú udalostný charakter v živote mnohých, v dôsledku čoho žijú často neplnohodnotný život. Zvyšovanie informovanosti, môže pomôcť zlepšiť kvalitu života a život môže nabrať iný smer.

Je to práca rozsiahleho charakteru, súčasťou ktorej môže byť webová stránka alebo aplikácia. Jej začiatky som načrtla vo farebných ilustráciách s občasnými výrazovými čiernymi linkami a zrnitou štruktúrou. Prevažne jemnými pastelovými farbami sa snažím vyvolať komfort a pokoj, ako kontrast k tradičným ilustráciám z medicínskeho prostredia. Snažila som sa ukázať, ako to bude pôsobiť v jednotlivých častiach práce výberom z jej úsekov – anatómia, druhy ochorení, antikoncepčné metódy, atď.

Prácu je možné pozrieť aj TU

ENG:

Menarché is a series of digital illustrations on the topic of women’s health awareness. The consequences and conflicts of lack of information and taboos have an eventful character in the lives of many, as a result of which they often live an incomplete life. Increasing awareness can help improve the quality of life and life can take a different direction.

It is a work of an extensive nature, which may include a website or an application. I outlined its beginnings in colourful illustrations with occasional expressive black lines and a grainy structure. With mostly soft pastel colours, I try to evoke comfort and peace, in contrast to traditional illustrations from a medical environment. I tried to show each individual parts of the work by selecting from various sections – anatomy, types of diseases, contraceptive methods, etc.

Menarché can also be viewed HERE.

Zdieľať

Menarché • Adela Lujza Lučenič

Menarché

SK:

Menarché je séria digitálnych ilustrácií na tému povedomia o ženskom zdraví. Následky a konflikty neinformovanosti a tabuizovania majú udalostný charakter v živote mnohých, v dôsledku čoho žijú často neplnohodnotný život. Zvyšovanie informovanosti, môže pomôcť zlepšiť kvalitu života a život môže nabrať iný smer.

Je to práca rozsiahleho charakteru, súčasťou ktorej môže byť webová stránka alebo aplikácia. Jej začiatky som načrtla vo farebných ilustráciách s občasnými výrazovými čiernymi linkami a zrnitou štruktúrou. Prevažne jemnými pastelovými farbami sa snažím vyvolať komfort a pokoj, ako kontrast k tradičným ilustráciám z medicínskeho prostredia. Snažila som sa ukázať, ako to bude pôsobiť v jednotlivých častiach práce výberom z jej úsekov – anatómia, druhy ochorení, antikoncepčné metódy, atď.

Prácu je možné pozrieť aj TU

ENG:

Menarché is a series of digital illustrations on the topic of women’s health awareness. The consequences and conflicts of lack of information and taboos have an eventful character in the lives of many, as a result of which they often live an incomplete life. Increasing awareness can help improve the quality of life and life can take a different direction.

It is a work of an extensive nature, which may include a website or an application. I outlined its beginnings in colourful illustrations with occasional expressive black lines and a grainy structure. With mostly soft pastel colours, I try to evoke comfort and peace, in contrast to traditional illustrations from a medical environment. I tried to show each individual parts of the work by selecting from various sections – anatomy, types of diseases, contraceptive methods, etc.

Menarché can also be viewed HERE.

Zdieľať
adela_lujza_lucenic_01-8b8c6679

Adela Lujza Lučenič

adelalujza.lucenic@gmail.com

adela_lujza_lucenic_01-8b8c6679

Adela Lujza Lučenič

adelalujza.lucenic@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Matej Novotný, PhD.; doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Matej Novotný, PhD.; doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.