Menarché

SK:

Menarché je séria digitálnych ilustrácií na tému povedomia o ženskom zdraví. Následky a konflikty neinformovanosti a tabuizovania majú udalostný charakter v živote mnohých, v dôsledku čoho žijú často neplnohodnotný život. Zvyšovanie informovanosti, môže pomôcť zlepšiť kvalitu života a život môže nabrať iný smer.

Je to práca rozsiahleho charakteru, súčasťou ktorej môže byť webová stránka alebo aplikácia. Jej začiatky som načrtla vo farebných ilustráciách s občasnými výrazovými čiernymi linkami a zrnitou štruktúrou. Prevažne jemnými pastelovými farbami sa snažím vyvolať komfort a pokoj, ako kontrast k tradičným ilustráciám z medicínskeho prostredia. Snažila som sa ukázať, ako to bude pôsobiť v jednotlivých častiach práce výberom z jej úsekov – anatómia, druhy ochorení, antikoncepčné metódy, atď.

Prácu je možné pozrieť aj TU

ENG:

Menarché is a series of digital illustrations on the topic of women’s health awareness. The consequences and conflicts of lack of information and taboos have an eventful character in the lives of many, as a result of which they often live an incomplete life. Increasing awareness can help improve the quality of life and life can take a different direction.

It is a work of an extensive nature, which may include a website or an application. I outlined its beginnings in colourful illustrations with occasional expressive black lines and a grainy structure. With mostly soft pastel colours, I try to evoke comfort and peace, in contrast to traditional illustrations from a medical environment. I tried to show each individual parts of the work by selecting from various sections – anatomy, types of diseases, contraceptive methods, etc.

Menarché can also be viewed HERE.

Adela Lujza Lučenič

1. roč.

Bc.

Sprievodca Galaxiou

Digitálne umenia

adelalujza.lucenic@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adela Lujza Lučenič

440

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?