Consumerism • Adela Lujza Lučenič

Consumerism

SK:

Práca je súčasťou semestrálneho budovania slovníka, ktorým máme vysvetľovať naše znepokojenie. Do tohto slovníka som si vybrala pojem konzum, neustále sa zvyšovanie spotreby. Táto práca sa zaoberá dopadom hyperkonzumného života dnešnej spoločnosti na životné prostredie. Pozostáva zo 4 plagátov, ktoré poukazujú na podnecovanie ľudí vlastniť stále viac a viac. Každý plagát je venovaný jednému z hlavných problémov spojených s konzumom. Je doprevádzaný fotografiami odpadu z mojich prechádzok po Bratislave a známymi výpredajovými sloganmi, ktoré ešte viac upozorňujú svojim nabádaním k vlastneniu často nepotrebných vecí. 

ENG:

This work is a part of a semester-building vocabulary to explain a concern. For which I chose the term consumerism, with a meaning of constantly increasing consumption. This work deals with the impact of the hyper-consumer life of today’s society on the environment. It consists of 4 posters. They point to the constant encouragement of people to own more and more. Each poster is dedicated to one of the main problems associated with consumerism. It is accompanied by photographs of trash found in my neighbourhood and well-known sale slogans, which draw even more attention with their exhortation to own often less-needed things. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Consumerism • Adela Lujza Lučenič

Consumerism

SK:

Práca je súčasťou semestrálneho budovania slovníka, ktorým máme vysvetľovať naše znepokojenie. Do tohto slovníka som si vybrala pojem konzum, neustále sa zvyšovanie spotreby. Táto práca sa zaoberá dopadom hyperkonzumného života dnešnej spoločnosti na životné prostredie. Pozostáva zo 4 plagátov, ktoré poukazujú na podnecovanie ľudí vlastniť stále viac a viac. Každý plagát je venovaný jednému z hlavných problémov spojených s konzumom. Je doprevádzaný fotografiami odpadu z mojich prechádzok po Bratislave a známymi výpredajovými sloganmi, ktoré ešte viac upozorňujú svojim nabádaním k vlastneniu často nepotrebných vecí. 

ENG:

This work is a part of a semester-building vocabulary to explain a concern. For which I chose the term consumerism, with a meaning of constantly increasing consumption. This work deals with the impact of the hyper-consumer life of today’s society on the environment. It consists of 4 posters. They point to the constant encouragement of people to own more and more. Each poster is dedicated to one of the main problems associated with consumerism. It is accompanied by photographs of trash found in my neighbourhood and well-known sale slogans, which draw even more attention with their exhortation to own often less-needed things. 

Zdieľať

Consumerism • Adela Lujza Lučenič

Consumerism

SK:

Práca je súčasťou semestrálneho budovania slovníka, ktorým máme vysvetľovať naše znepokojenie. Do tohto slovníka som si vybrala pojem konzum, neustále sa zvyšovanie spotreby. Táto práca sa zaoberá dopadom hyperkonzumného života dnešnej spoločnosti na životné prostredie. Pozostáva zo 4 plagátov, ktoré poukazujú na podnecovanie ľudí vlastniť stále viac a viac. Každý plagát je venovaný jednému z hlavných problémov spojených s konzumom. Je doprevádzaný fotografiami odpadu z mojich prechádzok po Bratislave a známymi výpredajovými sloganmi, ktoré ešte viac upozorňujú svojim nabádaním k vlastneniu často nepotrebných vecí. 

ENG:

This work is a part of a semester-building vocabulary to explain a concern. For which I chose the term consumerism, with a meaning of constantly increasing consumption. This work deals with the impact of the hyper-consumer life of today’s society on the environment. It consists of 4 posters. They point to the constant encouragement of people to own more and more. Each poster is dedicated to one of the main problems associated with consumerism. It is accompanied by photographs of trash found in my neighbourhood and well-known sale slogans, which draw even more attention with their exhortation to own often less-needed things. 

Zdieľať
adela_lujza_lucenic-284d9a40

Adela Lujza Lučenič

adelalujza.lucenic@gmail.com

adela_lujza_lucenic-284d9a40

Adela Lujza Lučenič

adelalujza.lucenic@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Matej Novotný, PhD.; doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca Galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Matej Novotný, PhD.; doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.