Toxickosť -ti, ž. • Barbara Kowalczuková

Toxickosť -ti, ž.

Je toxickosť samostatná vlastnosť alebo je pomenovaním vzťahu vlastnosti voči konkrétnemu prostrediu, v ktorom sa nachádza? Ak je toxickosť naozaj pomenovaním vzťahu, potom interpretácia toxického správania v rámci spoločnosti by nemala byť nemenná.

Vlastnosť v minulosti prospešná sa môže stať toxickou bez toho aby sa sama zmenila. Stačí ak sa zmení prostredie, v ktorom sa ocitá.

Video rozpráva príbeh arzénu naprieč históriou.

*V súčasnosti je k nahliadnutiu len teaser.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Toxickosť -ti, ž. • Barbara Kowalczuková

Toxickosť -ti, ž.

Je toxickosť samostatná vlastnosť alebo je pomenovaním vzťahu vlastnosti voči konkrétnemu prostrediu, v ktorom sa nachádza? Ak je toxickosť naozaj pomenovaním vzťahu, potom interpretácia toxického správania v rámci spoločnosti by nemala byť nemenná.

Vlastnosť v minulosti prospešná sa môže stať toxickou bez toho aby sa sama zmenila. Stačí ak sa zmení prostredie, v ktorom sa ocitá.

Video rozpráva príbeh arzénu naprieč históriou.

*V súčasnosti je k nahliadnutiu len teaser.

Zdieľať

Toxickosť -ti, ž. • Barbara Kowalczuková

Toxickosť -ti, ž.

Je toxickosť samostatná vlastnosť alebo je pomenovaním vzťahu vlastnosti voči konkrétnemu prostrediu, v ktorom sa nachádza? Ak je toxickosť naozaj pomenovaním vzťahu, potom interpretácia toxického správania v rámci spoločnosti by nemala byť nemenná.

Vlastnosť v minulosti prospešná sa môže stať toxickou bez toho aby sa sama zmenila. Stačí ak sa zmení prostredie, v ktorom sa ocitá.

Video rozpráva príbeh arzénu naprieč históriou.

*V súčasnosti je k nahliadnutiu len teaser.

Zdieľať
3-ee0cefc8

Barbara Kowalczuková

barbara.kowalczukova@gmail.com

421918314174

3-ee0cefc8

Barbara Kowalczuková

barbara.kowalczukova@gmail.com

421918314174

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

András Cséfalvay, Matej Novotný

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

András Cséfalvay, Matej Novotný

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.