Toxickosť -ti, ž. • Barbara Kowalczuková

Toxickosť -ti, ž.

Je toxickosť samostatná vlastnosť alebo je pomenovaním vzťahu vlastnosti voči konkrétnemu prostrediu, v ktorom sa nachádza? Ak je toxickosť naozaj pomenovaním vzťahu, potom interpretácia toxického správania v rámci spoločnosti by nemala byť nemenná.

Vlastnosť v minulosti prospešná sa môže stať toxickou bez toho aby sa sama zmenila. Stačí ak sa zmení prostredie, v ktorom sa ocitá.

Video rozpráva príbeh arzénu naprieč históriou.

*V súčasnosti je k nahliadnutiu len teaser.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Toxickosť -ti, ž. • Barbara Kowalczuková

Toxickosť -ti, ž.

Je toxickosť samostatná vlastnosť alebo je pomenovaním vzťahu vlastnosti voči konkrétnemu prostrediu, v ktorom sa nachádza? Ak je toxickosť naozaj pomenovaním vzťahu, potom interpretácia toxického správania v rámci spoločnosti by nemala byť nemenná.

Vlastnosť v minulosti prospešná sa môže stať toxickou bez toho aby sa sama zmenila. Stačí ak sa zmení prostredie, v ktorom sa ocitá.

Video rozpráva príbeh arzénu naprieč históriou.

*V súčasnosti je k nahliadnutiu len teaser.

Zdieľať

Toxickosť -ti, ž. • Barbara Kowalczuková

Toxickosť -ti, ž.

Je toxickosť samostatná vlastnosť alebo je pomenovaním vzťahu vlastnosti voči konkrétnemu prostrediu, v ktorom sa nachádza? Ak je toxickosť naozaj pomenovaním vzťahu, potom interpretácia toxického správania v rámci spoločnosti by nemala byť nemenná.

Vlastnosť v minulosti prospešná sa môže stať toxickou bez toho aby sa sama zmenila. Stačí ak sa zmení prostredie, v ktorom sa ocitá.

Video rozpráva príbeh arzénu naprieč históriou.

*V súčasnosti je k nahliadnutiu len teaser.

Zdieľať
3-ee0cefc8

Barbara Kowalczuková

barbara.kowalczukova@gmail.com

421918314174

3-ee0cefc8

Barbara Kowalczuková

barbara.kowalczukova@gmail.com

421918314174

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

András Cséfalvay, Matej Novotný

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

András Cséfalvay, Matej Novotný