Interpretace pojmů vliv a šum

Tato práce je založena na mé vlastní interpretaci dvou pojmů a to vliv a šum. Jedná se o sérii 3d grafů, které svým obsahem zobrazují nějaké vlivy na člověka (např. vliv covidu-19 a celé situace na člověka, nebo vliv sociálních sítí). Grafy jsou ve 3d z důvodu, že každý zobrazuje rozdílné informace zepředu a z pravé strany, stále ale na stejné téma, které ten daný graf má. Šum se má v těchto grafech zobrazovat jako partikly, které zde poletují a rozdělují se na různé seskupení, založené na procentech z anket. Všechny data, ze kterých se čerpalo, jsou pouze amatérské, nikoliv vědecké a přesné. Ankety byly pouze na instagramu, kde lidé ve věkovém rozmezí mezi 13-30 let mohli zodpovědět na jednoduché otázky. Animace v grafu je z důvodu ukázky, jak se postupně šum rozdělí, díky vlivům, na různé skupiny, takže na začátku se jedná jen o chaos, ale postupem času se rozdělí na různé shluky. V grafu se objevují různé aspekty rozdělení, například pozice kde se body nachází, nebo shlukují, dále počet kolik bodů se kde shromáždí, poté barva atd. 

Prokop Findeis

1. roč.

Bc.

Digitálne umenia

Digitálne umenia

prokopfindeis@seznam.cz

420773566144

Ďalšie príspevky študentky*ta

Prokop Findeis

Prokop Findeis_1-4e563e89

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?