Unique 3D object generator

Můj projekt je založený na trošku jiném sbíráním dat než by si člověk na poprvé pomyslel. Jde o sbírání dat od lidí skrz dotazník, který se ptá na různé otázky na jeho osobu, nebo temperamentní vlastnosti. Tyto data se dále použijí k tomu, aby se automaticky vygeneroval unikátní 3D model, tento model může být v základu buď koule, tvar pyramidy, válce a tvar donutu (neboli torus anglicky). Tyto objekty jsou přiřazené podle nějakého psychologického hlediska že co znamená koule, kvádr, trojúhelník a tak dále. Je nutno podotknout, že tyto modely jsou rozdělené hlavně z hlediska rozlišit čtyři druhy temperamentu a to flegmatik, cholerik, sangvinik a melancholik, dále už se na modelu mění povrch, textura ale také lehce i prostředí podle hlubších vlastností.

Prokop Findeis

2. roč.

Bc.

Digitálne umenia

Digitálne umenia

prokopfindeis@seznam.cz

Ďalšie príspevky študentky*ta

Prokop Findeis

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?